Home Auteurs Posts van Mariëlle van Bussel

Laatste artikelen van deze auteur

‘Sociaal werker, kom uit je comfortzone, ouders hebben het nodig’

Kinderen kunnen pas gezond en kansrijk opgroeien als zij een sterke pedagogische basis hebben, zegt Maartje van Dijken van het Nederlands Jeugdinstituut. Daarvoor is nodig dat professionals in de wijk van hun eigen eilandje afkomen én dat er beter wordt geluisterd naar sociaal werkers. 'Claim meer ruimte om van andere professionals te leren.'

Achter onbegrepen gedrag van mensen met een lvb zit vaak veel meer dan je denkt

Niet gemotiveerd zijn, agressief gedrag, twee voorbeelden van onbegrepen gedrag dat voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het gedrag verkeerd interpreteren is slecht voor de vaak al lage eigenwaarde van mensen met een lvb, benadrukt coach en trainer Claudia Kaagman. Een gelijkwaardige houding aannemen is heel belangrijk, hoe doe je dat?

‘Laagbetaalde zorgverleners worden de organisatie uitgeduwd’

Een promotie-onderzoek onder zorgprofessionals in de ouderenzorg laat schrijnende verhalen zien: ze komen niet rond, kiezen noodgedwongen voor een bestaan als zzp'er en blijven het zwaar hebben. Werkgevers schuiven financiële problemen nu vaak af op medewerkers en dat moet anders, vindt onderzoeker Saskia Duijs.

Rol sociaal werkers bij opvang asielzoekers: ‘Verwachtingen heel zorgvuldig managen’

Asielzoekers uit Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in diverse gemeenten. Plotseling moet zo’n dorp of stad onderdak bieden aan deze nieuwkomers. Welke rol is hier voor het welzijnswerk weggelegd? Twee sociaal werkers die betrokken zijn bij de noodopvang in Roermond delen hun ervaringen.

Corona: Wijkteams waken over kwetsbare mensen

Wijkteams zijn tijdens de coronacrisis aangewezen op digitaal werken. Samenwerken is belangrijker dan ooit, hoorde onderzoeker Alissa van Zijl toen ze een belrondje maakte langs professionals. ´Burgers zien het niet, maar de wijkteams waken over kwetsbare mensen.´

Congressen

Jaarcongres Verslaving in het sociaal domein

Hotel Veenendaal