Home Tags Professionaliteit

professionaliteit

Ervaringsdeskundig

Werken met ervaringsdeskundigen is spannend

Ervaringsdeskundige
Werken met ervaringsdeskundigen wint terrein binnen de ggz en de verslavingszorg.

Hoeveel handelingsruimte krijgt de jeugdprofessional nou echt?

Hoeveel handelingsruimte krijgt de jeugdprofessional nou echt?
De ‘nieuwe’ jeugdprofessional wordt door beleidsmakers gezien als belangrijke bouwsteen voor de vernieuwing van jeugdstelsel. Volgens de plannen krijgt de jeugdprofessional straks meer handelingsruimte om zijn werk te doen. Helaas moet ik constateren dat de bittere werkelijkheid straks anders is.
Wet- en regelgeving

Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’
Het beroepsgeheim voor sociale professionals komt onder druk te staan nu de gemeenten nieuwe zorgtaken krijgen. Dat zegt Lies Schilder, directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in Graadmeter.
Wmo

Slaan we door met eigen kracht?’

‘Slaan we door met eigen kracht?’
De sociale diensten zijn te veel gericht op het uitdelen van sancties, alsof mensen die bijstand nodig hebben hufters, losers en fraudeurs zijn. Er heerst wantrouwen tegenover mensen die het echt nodig hebben. Dat constateert de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. ‘De vraag is of sociale diensten niet doorslaan naar de andere kant van het sociale spectrum’, aldus Zwaneveld.
Wijkteam

Hoe kun je effectief vergaderen?

Hoe kun je effectief vergaderen?
In de zorg- en welzijnssector besteden we nogal wat tijd aan vergaderen. Deze tijd wordt niet altijd effectief benut. Bijvoorbeeld doordat punten die niet op de agenda stonden toch behandeld worden. Of door gebrek aan aandacht voor het groepsproces. Hoe kan het anders?

Hoe reageer je goed op een incident?

Hoe reageer je goed op een incident?
Als crisismanager heb ik vaak kleine en relatief onschuldige gebeurtenissen uit zien groeien tot grote maatschappelijke onrust. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat ontdekkend gedrag, passend bij de leeftijd van kinderen, breed uitgemeten wordt in de media als seksueel misbruik.
Wmo

Gewone zorg heeft weer een leer nodig’

'Er wordt regelmatig prima zorg verleend
Terwijl zorgend Nederland wacht op het plan van de staatsecretaris om de langdurige zorg te hervormen, schoven onlangs twintig wetenschappers, bestuurders en cliëntenvertegenwoordigers uit de ziekenhuiswereld, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en inspectie aan bij een Diner Pensant over de zorg in ons land. De conclusie was: we zijn op de verkeerde weg.
Wmo

Handvatten voor uitvoering Wmo

Handvatten voor uitvoering Wmo
Wanneer doe je het goed in de uitvoering van de Wmo? Wie bepaalt dat? En wat is nu eigenlijk kwaliteit? MOVISIE zocht samen met de sociale sector een antwoord op deze vragen in het project Professionaliteit Verankerd. Eind 2012 werd het project afgerond.