Home Tags Privacy

privacy

Verward gedrag
bed-ANP.jpg

Afbouw bedden in ggz is te snel gegaan

Onno Hoes: 'Eigenlijk had ons Schakelteam eerder ingesteld moeten worden, meer preventief, voordat de bedden afgebouwd werden. Maar de feiten zijn zoals ze zijn, dus we roeien met de riemen die we hebben.'
Wijkteam
social-media

‘We zien elkaar minder, dus is er meer contact nodig’

Met de bus langs projecten om sociale technologie in werking te zien. Movisie organiseerde zo’n trip. ‘Kijken naar hoe nieuwe technologie wordt gebruikt, maakt je bewust van de vernieuwingen.’
Wijkteam
dossiers-fotolia.jpg

Cliënten: ‘Deel mijn gegevens niet’

Driekwart van de cliënten vindt dat uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners niet nodig is.
Wet- en regelgeving
Gezinsvoogd-ANP.jpg

Informatie uitwisselen gaat voor beroepsgeheim

Artsen, psychologen en psychiaters zijn nu verplicht om alle relevante informatie die bijdraagt aan de veiligheid van een kind te delen met de jeugdbeschermer.
Piet-Hein Peeters

Redactioneel: Koe

OP EEN BIJEENKOMST met jonge psychiaters onlangs werd de vraag gesteld wat belangrijker is: de privacy van de cliënt of diens gezondheid? De grote meerderheid koos voor privacy. Belangrijkste argument: zonder vertrouwensband kun je de patiënt toch niet helpen.

Wilbert Tomesen: ‘Handig’ is echt het allerslechtste argument om persoonsgegevens te delen

In het sociaal domein wordt privacy vaak als hinderlijk ervaren. Onterecht vindt Wilbert Tomesen. ‘Wie ben jij dat jij zeer persoonlijke informatie van iemand anders vraagt?’
E-health

Digitalia: 20 miljoen voor Nederlandse e-health initiatieven

Nieuwe digitale ontwikkelingen, handige apps en gadgets voor het sociaal domein. Heb je tips? Mail dan: zorgenwelzijn@bsl.nl
Wijkteam

Budget voor wijkteam verhoogt kostenbewustzijn

Het bewustzijn van wijkteamleden voor kosten van de hulp is een ‘aandachtspunt’, blijkt uit onderzoek.
Wmo

‘Informatie delen over je cliënt is lastig’

“Handig” is het slechtste argument om persoonlijke gegevens van je cliënten te delen, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wet- en regelgeving
contract

Contract met gemeente schendt privacy kinderen

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden.