Home Tags Privacy

privacy

Wmo

Gemeenten bewaren te veel persoonsgegevens van kwetsbare inwoners

Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk is voor hun zorgvraag en dat is in strijd met de privacywetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wet- en regelgeving

De AVG in zicht: wat moet de gemeente op orde hebben?

Op 25 mei 2018 is het zover. Vanaf dat moment is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook gemeenten, moeten aan de AVG voldoen.
Armoede

Vroegsignalering schulden en de bescherming van persoonsgegevens

Vroegsignalering van schulden is voordelig voor alle betrokken partijen. Maar hoe richt je als gemeente de processen zo in dat deze aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen? Een nieuwe handreiking biedt uitkomst.

Regieteam: Het helse dilemma: privacy

Als het regieteam multiprobleemgezinnen wil helpen, kan het er niet omheen: privacy. Wat bespreek je wel en wat niet? ‘Onze insteek is dat als je het goed kunt motiveren, het meestal deugt.’
E-health

Digitalia: Ontwikkeling e-health behoeft wetenschappelijke onderbouwing

Nieuwe digitale ontwikkelingen, handige apps en gadgets voor het sociaal domein. Heb je tips? Mail dan: zorgenwelzijn@bsl.nl
E-health

Er is wildgroei ontstaan aan ‘afluistertechniek’

In de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking wordt gebruik gemaakt van akoestische ‘uitluister’-bewaking. Daar is veel kritiek op vanwege privacy van de cliënt en de enorme hoeveelheid foute incidentmeldingen. De inzet van slimme techniek kan hier oplossingen voor bieden.
Wijkteam
schuldhulpverlening

Vroegsignaleren van schulden is lastig, maar mogelijk

Het vroegsignaleren van schulden is belangrijk om huishoudens uit de problematische schulden te houden. Het project ‘Landelijke uitrol vroegsignalering schulden’ ondersteunt gemeenten bij een effectieve aanpak. Eén van de eerste problemen bij vroegsignalering zijn de privacyvoorschriften.
Rechtspraak-Fotolia.jpg

Delen ROM-gegevens schaadt privacy niet

De gegevens die ggz-aanbieders aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) geven, zijn geen persoonsgegevens en mogen dus gewoon gebruikt worden door de SBG. Dat bepaalde de rechter tijdens een kort geding.
Verward gedrag
jules-tielens-EPI.png

‘Communicatie tussen professionals is dramatisch’

Verwarde personen, het is inmiddels een containerbegrip. Wat we niet kennen, noemen we verward. Eén van de oorzaken daarvan is volgens psycholoog en auteur Jules Tielens dat de communicatie over verwarde personen behoorlijk hapert.
Wijkteam
EPI-Hans-Versteegh-door-Ebru-Aydin.png

Blog: De belangrijkste schakel

‘Ik ga niet alles in het systeem zetten. Ik niet wil diegene zijn die zorgt dat iemand zijn hele leven een stempel heeft. Dus ik zet het er niet in, of hooguit in neutrale termen.'