Home Tags Privacy

privacy

Wijkteam

Privacy kind geschonden tijdens keukentafelgesprek’

keukentafelgesprek
Gemeenten vragen tijdens het keukentafelgesprek soms complete medische dossiers op bij de ouders.
Wijkteam

Gemeente wil ook informatie voor veiligheid wijkteam

huisbezoek veiligheid
Ook voor de veiligheid van zorgverleners is het voor gemeenten belangrijk om medisch inhoudelijke informatie te weten.
Wet- en regelgeving

CBP: beroepsgeheim doorbreken mag

beroepsgeheim
Het CBP maakt geen bezwaar tegen de tijdelijke regeling voor declareren jeugdzorg.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Gemeentesysteem is gevaar voor slachtoffer huiselijk geweld

privacyschending gemeente
Niet alle gemeenten gaan zorgvuldig om met het systeem waarmee ze bepalen of iemand een uitkering krijgt.

Kwaliteit cliëntdossier BJZ niet goed

Bureau jeugdzorg moet persoonsgegevens nauwkeurig registreren
De Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Limburg hebben niet duidelijk vastgelegd hoe jeugdzorgmedewerkers om moeten gaan met het registreren van persoonsgegevens. De BJZ's kunnen niet garanderen dat die gegevens juist en nauwkeurig zijn, zegt het College bescherming persoonsgegevens.
Wijkteam

Wijkteams gemakkelijk slachtoffer van hackers

Hackers azen op persoonlijke gegevens
Professionals in sociale wijkteams lopen een groot risico aangevallen te worden door hackers die azen op persoonlijke gegevens van cliënten.
Wet- en regelgeving

Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost

Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost
De gemeente Zwijndrecht en gemeente Hendrik Ido Ambacht weten tot op straatniveau waar welke zorg naar toe gaat. En voor hoeveel geld. ‘Iedereen schrikt als er aan een gezin meer dan 500.000 euro wordt uitgegeven.’
Participatie

Met de billen bloot

'Om zijn problemen in kaart te brengen
De reactie van onze nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer op de ‘naïeve houding’ van Nederlanders op het gebied van spionage (lees afluisterschandaal Amerikaanse NSA), bracht me toch weer eens aan het denken over onze privacy.

Gebruik persoonsgegevens wordt volstrekt onduidelijk’

‘Gebruik persoonsgegevens wordt volstrekt onduidelijk’
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de privacygevolgen van de decentralisatie van taken naar gemeenten. Het CBP zegt dat privé-gegevens gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk voor zijn verzameld. Ook wordt het onduidelijk wie welke gegevens verzamelt en gebruikt.

Voorzichtig met gegevens burgers omgaan

Voorzichtig met gegevens burgers omgaan
Welke informatie over een burger mag een hulpverlener wel inzien en wat mag hij daarmee doen? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat er een wetgevend kader komt voor de informatievoorziening en privacybescherming van burgers. Deze moet ingaan als gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, de langdurige zorg en het arbeidsmarktbeleid.