Home Tags Privacy

privacy

E-health

Hoe privacygevoelig ben jij?

Als je voorzichtig rijdt, ontvang je een korting op je premie. Dat is een goede motivatie om wat netter te gaan rijden.
Wijkteam

Nog steeds van kastje naar muur in jeugdhulp

Ouders meldden in 2015 veel misstanden over informatie over en toegang tot jeugdhulp.
Wijkteam

Vier dilemma’s van het wijkteam

dilemma's van het wijkteam
Dit jaar fileert IPW de missie van het wijkteam!
Wijkteam

Privacy kind geschonden tijdens keukentafelgesprek’

keukentafelgesprek
Gemeenten vragen tijdens het keukentafelgesprek soms complete medische dossiers op bij de ouders.
Wijkteam

Gemeente wil ook informatie voor veiligheid wijkteam

huisbezoek veiligheid
Ook voor de veiligheid van zorgverleners is het voor gemeenten belangrijk om medisch inhoudelijke informatie te weten.
Wet- en regelgeving

CBP: beroepsgeheim doorbreken mag

beroepsgeheim
Het CBP maakt geen bezwaar tegen de tijdelijke regeling voor declareren jeugdzorg.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Gemeentesysteem is gevaar voor slachtoffer huiselijk geweld

privacyschending gemeente
Niet alle gemeenten gaan zorgvuldig om met het systeem waarmee ze bepalen of iemand een uitkering krijgt.

Kwaliteit cliëntdossier BJZ niet goed

Bureau jeugdzorg moet persoonsgegevens nauwkeurig registreren
De Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Limburg hebben niet duidelijk vastgelegd hoe jeugdzorgmedewerkers om moeten gaan met het registreren van persoonsgegevens. De BJZ's kunnen niet garanderen dat die gegevens juist en nauwkeurig zijn, zegt het College bescherming persoonsgegevens.
Wijkteam

Wijkteams gemakkelijk slachtoffer van hackers

Hackers azen op persoonlijke gegevens
Professionals in sociale wijkteams lopen een groot risico aangevallen te worden door hackers die azen op persoonlijke gegevens van cliënten.
Wet- en regelgeving

Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost

Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost
De gemeente Zwijndrecht en gemeente Hendrik Ido Ambacht weten tot op straatniveau waar welke zorg naar toe gaat. En voor hoeveel geld. ‘Iedereen schrikt als er aan een gezin meer dan 500.000 euro wordt uitgegeven.’