Home Tags Privacy

privacy

Wet- en regelgeving

‘Eén verkeerde e-mail en gegevens liggen op straat’

'Ambtenaren delen gevoelige informatie gewoon met elkaar.' In de jeugdhulp is het een ratjetoe.
E-health

Hoe privacygevoelig ben jij?

Als je voorzichtig rijdt, ontvang je een korting op je premie. Dat is een goede motivatie om wat netter te gaan rijden.
Wijkteam

Nog steeds van kastje naar muur in jeugdhulp

Ouders meldden in 2015 veel misstanden over informatie over en toegang tot jeugdhulp.
Wijkteam
dilemma's van het wijkteam

Vier dilemma’s van het wijkteam

Dit jaar fileert IPW de missie van het wijkteam!
Wijkteam
keukentafelgesprek

‘Privacy kind geschonden tijdens keukentafelgesprek’

Gemeenten vragen tijdens het keukentafelgesprek soms complete medische dossiers op bij de ouders.
Wijkteam
huisbezoek veiligheid

Gemeente wil ook informatie voor veiligheid wijkteam

Ook voor de veiligheid van zorgverleners is het voor gemeenten belangrijk om medisch inhoudelijke informatie te weten.
Wet- en regelgeving
beroepsgeheim

CBP: beroepsgeheim doorbreken mag

Het CBP maakt geen bezwaar tegen de tijdelijke regeling voor declareren jeugdzorg.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
privacyschending gemeente

Gemeentesysteem is gevaar voor slachtoffer huiselijk geweld

Niet alle gemeenten gaan zorgvuldig om met het systeem waarmee ze bepalen of iemand een uitkering krijgt.
Bureau jeugdzorg moet persoonsgegevens nauwkeurig registreren

Kwaliteit cliëntdossier BJZ niet goed

De Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Limburg hebben niet duidelijk vastgelegd hoe jeugdzorgmedewerkers om moeten gaan met het registreren van persoonsgegevens. De BJZ's kunnen niet garanderen dat die gegevens juist en nauwkeurig zijn, zegt het College bescherming persoonsgegevens.
Wijkteam
Hackers azen op persoonlijke gegevens

Wijkteams gemakkelijk slachtoffer van hackers

Professionals in sociale wijkteams lopen een groot risico aangevallen te worden door hackers die azen op persoonlijke gegevens van cliënten.