Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

‘Eén verkeerde e-mail en gegevens liggen op straat’

De jeugdhulp is een ratjetoe als het gaat om uitwisseling van gegevens over jongeren en ouders. Dat constateren zes cliënten- en ouderorganisaties uit de jeugdhulp. 'Ambtenaren delen gevoelige informatie gewoon met elkaar.'

Binnen de jeugdhulp wordt ongelimiteerd informatie uitgewisseld, volgens de onderzoekers van de cliëntenorganisaties. Het is voor jongeren en ouders onduidelijk waar hun dossier is en wie toegang heeft tot hun persoonlijke informatie. Medische dossiers worden opgevraagd door mensen zonder beroepsgeheim. ‘ Dit geeft een gevoel van onzekerheid, omdat niet meer duidelijk is wat er onder persoonsgegevens wordt verstaan, wie ze in ziet en hoe de gegevens gedeeld mogen worden.’

Persoonsgegevens

Dat staat in een onderzoek van een zestal cliëntenorganisaties: LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor ‘t Kind, UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland. Regels voor gemeenten op gebied van de privacy ontbreken, constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens twee weken geleden al.

Privacy regels worden geschonden in het sociaal domein. Gemeenten weten niet welke persoonlijke gegevens van hun burgers zij kunnen gebruiken bij hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na een onderzoek bij 41 gemeenten. lees meer>>

Geheimhoudingsplicht

De cliëntenorganisaties gaan nog verder: ‘De regelgeving verplicht hulpverleners om op basis van open bepalingen persoonsgegevens aan elkaar te leveren. Zo doorbreken de professionals hun geheimhoudingsplicht. En daarmee wordt voorbijgegaan aan de belangen van ouders en jongeren.’

Jeugdwet

Volgens de onderzoekers delen ambtenaren gevoelige informatie gewoon via onbeveiligde e-mails met elkaar, bijvoorbeeld over hulpverlening en diagnoses. Regels over privacy ontbreken in de Jeugdwet. Dat is al eerder aangekaart bij de Tweede Kamer. De verbeteringen die zijn doorgevoerd zijn ‘alleen gericht op het declaratieverkeer tussen gemeente en zorgaanbieder. Dat is zeer beperkt en de verbeteringen voldoen niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens Wpb.’

Jeugdhulp

De cliëntenorganisaties pleiten dan ook voor aangepaste regelgeving die betrekking heeft op aanlevering, verwerking en gebruik van persoonsgegevens binnen de gehele jeugdhulp. En die voldoet aan privacy vereisten en beginselen vastgelegd in Wbp.

3 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. Jammer is het, dat deze handelswijze al langer dan 10 jaar bestaat, dus ook al voor de Transitie. In diverse onderzoeken is vastgesteld, dat Jeugdzorg onzorgvuldig handelt en de Wjz en de wet- en regelgeving overtreedt en het eind hiervan nog niet in zicht is.
    Er gaan 1,8 miljoen zaken per jaar van Jeugdzorg naar de Rechtbanken en Gerechtshoven. Nog geen 2% wordt hiervan getoetst. Dit betekent dat 98% niet wordt getoetst en Jeugdzorg neer kan zetten in rapporten wat zij wil, zo is bekend gemaakt door de Klachtencommissie bij de Rechtbank Utrecht en ook al vastgesteld in een rapport van de Kinderombudsman en de Commissie Samson. Eveneens is door de Rechtbank Utrecht bekend gemaakt, dat Jeugdzorg zelf een verzoek kan indienen bij de Rechtbanken en Gerechtshoven welke rechter zij voor welke zaak wil. Er vinden overleggen plaats tussen de Rechters, Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming, ook in individuele zaken en wordt al vooraf aan een gerechtelijke procedure beslist ten aanzien van een kind en de ouders. Een Rechter neemt dus zeker in 98% van de zaken geen onafhankelijk, objectieve beslissing ten aanzien van een kind en de ouders. Met deze procedures overtreden Jeugdzorg en hun ketenpartners, inclusief de rechters, ernstig de Wjz en de wet- en regelgeving, alsmede het IVRK en EVRM.
    Ook nu vindt er weer een onderzoek plaats, namelijk Geweld in de Jeugdzorg.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.