Home Tags Jeugdwet

Jeugdwet

Jeugdhulp

Geen kind is gebaat bij jeugdzorg terug naar het Rijk’

Vakbonden dreigen met stakingen, gemeenten dreigen de jeugdzorg terug te geven aan het Rijk. Werkgeversorganisatie en branchevereniging Jeugdzorg Nederland onderschrijft hun argumenten, maar wil niet dreigen. ‘De opdracht teruggeven is het somberste scenario. Dat moeten we niet willen.’
Transformatie

Blog: Transformeren begint bij jezelf

Karin Geschiere is blogger bij Zorg+Welzijn
Gemeenten die succesvol waren in de transformatie, beseffen dat een inclusieve samenleving een andere overheid vraagt. Eén die niet op afstand reguleert en controleert, níet op de stoel van de zorgprofessional gaat zitten, níet vanuit de ivoren toren voorschrijft wat moet gebeuren.
Wet- en regelgeving

Ik zie gezinnen die de hulp van de gemeente echt nodig hebben, maar niet krijgen’

Renske Imkamp is Sociaal advocaat
Sociaal advocaat Renske Imkamp voert rechtszaken voor burgers tegen de gemeente over Wmo- en jeugdwet beschikkingen. De meest gemaakte fout van gemeenten is dat ze niet voldoende onderzoeken wat een hulpvrager nodig heeft, en vooral waar die dat kan aanvragen.'
Jeugdhulp

Professionele kwaliteit jeugdteams moet beter’

Drie jaar nieuwe Jeugdwet. Die wet was hard nodig, zeggen Jo Hermanns en Robert Vermeiren. Maar de uitvoering in de praktijk blijkt zeer weerbarstig. ‘Jeugdteams moeten hun eigen mensen gaan opleiden.’
Jeugdhulp

Wachtlijst kinderbescherming noopt tot samenwerking jeugdhulp

De overgang van de jeugdhulp naar gemeenten had het werk van de kinderbescherming moeten verlichten. Het tegendeel is gebeurd: wachtlijsten zijn gegroeid, te weinig raadsonderzoekers en een reorganisatie van teams naar de regio. Het effect is nog niet merkbaar: De inspectie gaat nu intensief controleren op veiligheidsrisico’s voor kinderen.
LVB

Toegang sociaal domein blijkt moeilijk voor mensen met lvb

Toezicht Sociaal Domein (TSD) deed onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Mystery guests met een lvb gingen op pad in een vijftal gemeenten. Door tijdgebrek en onvoldoende kennis werden de ervaringsdeskundigen vaker weggestuurd.
Jeugdhulp

De stelling: Overheid trekt te weinig geld uit voor jeugdzorg

Veel gemeenten zeggen te weinig geld voor jeugdzorg van de overheid te krijgen om voldoende hulp te kunnen bieden. Hebben zij gelijk?
Jeugdhulp

Worstelende professionals en onwetende cliënten

De Jeugdwet stuurt aan op het delen van informatie tussen Jeugdhulp en Jeugd GGZ. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan het delen van persoonlijke informatie alleen wanneer aan strenge eisen is voldaan. Een complex vraagstuk.
Jeugdhulp

Stand in het land Arnhem

De transitie is een feit. Waar verloopt het soepel en waar wringt het nog? Deze keer: Driestroom en de gemeente Arnhem.
Jeugdhulp

Vooraf

Bijna twee derde van de honderd aanbieders van specialistische jeugdhulp heeft de afgelopen drie jaar geld gevraagd aan de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) om overeind te blijven. Dit jaar eindigt de subsidieregeling hiervoor. Ondanks de impuls van 200 miljoen de afgelopen jaren vindt de voorzitter Marjanne Sint van de TAJ de financiële positie nog steeds ’zorgelijk’, en, verwoordt ze diplomatiek, “het risico bestaat dat het in 2019 erger wordt”. Ze gaat nog verder: of de gehele jeugdhulp ooit goedkoper wordt (een belangrijke doelstelling van de decentralisatie middels de Jeugdwet) “durf ik niet te zeggen”. Nou, dan weten we het wel.