Home Tags Jeugdwet

Jeugdwet

Wet- en regelgeving
Kinderrechters willen Jeugdwet uitstellen

Kinderrechters willen Jeugdwet uitstellen

Er is een groot risico dat jongeren niet in de juiste opvangvoorziening komen, als de nieuwe Jeugdwet wordt ingevoerd. Kinderrechters doen een beroep op de Eerste Kamer.
Wet- en regelgeving
Brabantse steden niet klaar voor jeugdzorg

Brabantse steden niet klaar voor jeugdzorg

De gemeenteraden van Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch zijn nog niet klaar om de jeugdzorg over te nemen van de provincie. De rekenkamers van de vier steden concluderen dat woensdag na onderzoek.
Wet- en regelgeving
'Het risico is dat we eigen kracht invullen als eigen verantwoordelijkheid'

Eigen kracht: maar wat dan precies?

Eigen kracht wordt steeds meer een modewoord en een algemeen middel voor opgroei- en opvoedproblemen. Maar weten we wat ‘eigen kracht’ concreet en in de praktijk betekent?
Nog veel kritiek op Jeugdwet

Nog veel kritiek op Jeugdwet

De Jeugdwet die woensdag en donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, kan nog op veel kritiek en aanbevelingen rekenen uit verschillende hoeken. Zo overhandigden de vertegenwoordigers uit de ggz vanochtend een petitie met ruim 50.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Hierin spreken ze zich uit tegen de overheveling van de zorg van kinderen met een psychische aandoening naar de gemeenten.
‘Luister naar de burger en zet sociale huisartsen in’

‘Luister naar de burger en zet sociale huisartsen in’

Het aantal deadlines voor de transitie neemt toe. Vrijwel parallel daaraan loopt de stijgende onzekerheid. Rogier den Uyl en Erik Oeloff zien als directeuren van de RadarGroep, een bureau voor sociale vraagstukken, dagelijks waar gemeenten mee worstelen. Zij proberen met hun visie gemeenten en professionals houvast te geven. ‘Het is tijd om te investeren in de kracht van burgers.’
Wet- en regelgeving
Nieuwe Jeugdwet naar Tweede Kamer

Nieuwe Jeugdwet naar Tweede Kamer

De nieuwe Jeugdwet is naar de Tweede Kamer gestuurd door staatssecretarissen Van Rijn en Teeven. Het wetsvoorstel regelt vanaf 1 januari 2015 een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.