Home Tags Pgb

pgb

Wmo
Geld voor persoonsgebonden budget al weer bijna op

Geld voor persoonsgebonden budget al weer bijna op

De subsidiepot met 1,8 miljard euro voor het persoonsgebonden budget (PGB) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf zorg kunnen inkopen, is voor de zomer al weer leeg. ‘Mensen willen steeds meer zorg op maat, en daar kan AWBZ-zorg in natura niet aan voldoen.’
Wmo

Cliënten vaak ontevreden over indicaties Wmo

Op 1 januari 2008 hadden 300.000 mensen door de gemeenten geherïndiceerd moeten zijn. Maar lang niet alle gemeenten hebben dat gehaald. Of ze kampen met wachtlijsten voor de toegekende hulp. Het Meldpunt (her)indicatie heeft de eerste weken van dit jaar al meer dan honderd meldingen ontvangen.
Wmo

Niet ‘oneigenlijk oppotten’ maar gewoon marktwerking

Overdreven en schandelijk. Dit is de reactie van zorgdirecteuren op de uitzending van het actualiteitenprogramma Netwerk waarin bedrijfsanalist Pieter Lakeman ‘de gehandicaptenzorg’ beschuldigt van het oneigenlijk oppotten van geld. Premiegeld vanuit de AWBZ wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van instellingen en niet besteed aan de zorg, meldde de actualiteitenrubriek onlangs. Staatssecretaris Ross (VWS) sluit zich aan bij de verontwaardigde reacties van zorgorganisaties
Wmo

Gemeenten niet klaar met WMO-regeling voor PGB

Nog lang niet alle gemeenten hebben een overeenkomst gesloten met de zorgkantoren voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) onder de WMO. Voor indicaties tot eind 2007 voeren de zorgkantoren het PGB uit. Dat moet vóór 1 december geregeld zijn, anders lopen burgers op 1 januari 2007 de kans dat ze bij de gemeente hun vergoeding voor het PGB op moeten halen.
Wmo
Pgb voor activerende begeleiding blijft

Pgb voor activerende begeleiding blijft

Het persoonsgebonden budget voor activerende begeleiding op basis van psychiatrische problemen, blijft in 2007 gewoon in de huidige vorm bestaan. Pas in 2008 wordt dit deel van het persoonsgebonden budget overgeheveld uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.
Pgb voor welzijn een groot succes in Almelo

Pgb voor welzijn een groot succes in Almelo

Het persoonsgebonden budget (pgb) voor welzijn slaat aan in de gemeente Almelo. Daarom wordt het project voortgezet tot en met 2009. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen daardoor nog drie jaar € 450 aanvragen, die ze aan een zinvolle dagbesteding mogen uitgeven. 'Veel mensen krijgen wel de juiste zorg, maar ontbreekt het aan welzijn.'
Wmo
Pgb psychiatrische patiënten bedreigd

Pgb psychiatrische patiënten bedreigd

Duizenden mensen met een persoonsgebonden budget voor activerende begeleiding in verband met psychiatrische problemen, dreigen dat budget per 1 januari volgend jaar kwijt te raken. Na die datum kan dit budget alleen nog worden aangewend voor geneeskundige zorg die gericht is op herstel.
PGB voor sociale werkvoorziening

PGB voor sociale werkvoorziening

De regering wil dat meer werknemers in de sociale werkvoorziening bij gewone werkgevers aan de slag gaan. Daarom krijgen zij een persoonsgebonden budget voor begeleid werken. Daarmee kunnen de WSW-ers zelf bepalen wie ze voor begeleiding inhuren en zelf een gewone werkgever aandragen die hen een plek wil bieden.

Zorgconsulent Hans Smit verkent de grenzen van aanbieders én klanten: Schipperen naast de cliënt

Zorgconsulenten hebben de opdracht hulp te zoeken die het best past bij de eigen keuzes van verstandelijk gehandicapten. Maar de mondig gemaakte cliënt wil veel en de reguliere instanties hebben door reorganisaties, bezuinigingen en wachtlijsten vaak weinig te bieden. Een dagje op pad met de Friese zorgconsulent Hans Smit. 'Er valt tegenwoordig veel minder te regelen.'