Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De weg naar 1 januari 2015 was zorgelijk

Een speciale commissie heeft de decentralisatie Jeugdzorg in de gaten gehouden. Vier rapporten omschrijven de tijdsdruk, inspanningen én zorgen. Bekijk hier een overzicht.
De weg naar 1 januari 2015 was zorgelijk
Foto: ANP XTRA

In september 2012 wordt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) geïnstalleerd met als voorzitter Leonard Geluk. Deze onafhankelijke commissie is ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het InterProvinciaal Overleg en gaat de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten in de gaten houden en hierover adviseren. De TSJ zal in de loop van 2013 en 2014 in totaal vijf rapporten uitbrengen over hoe de decentralisatie verloopt.

Januari 2013 – eerste rapportage:  Er moet snel een planning komen
Daarin geeft voorzitter Leonard Geluk al meteen aan zorgen te hebben over de decentralisatie. Feitelijk is er nog minder dan twee jaar de tijd voordat de hele jeugdhulp ‘uitvoeringsgereed’ moet zijn. De TSJ constateert dat de voorafgaande twee jaar (het besluit om te decentraliseren staat in het regeerakkoord van het kabinet Rutte I van oktober 2010) onvoldoende voortgang is geweest. Het is onduidelijk wie, wanneer, op welk niveau, welke maatregelen, besluiten of projecten oppakt. De decentralisatie is volgens de TSJ vooralsnog gericht op transitie. De transformatie lijkt – in ieder geval landelijk- onderbelicht. De staatssecretaris moet volgens de commissie de leiding nemen en samen met alle betrokken partners zorgen voor een planning  dat uiterlijk maart 2013 beschikbaar is.

De staatssecretaris heeft afscheid genomen van de TSJ. Léon Poffé, secretaris van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd zegt dat de jeugdzorg in het nieuwe jaar opnieuw te maken met extra bezuinigingen. Lees meer>>

Juni 2013 – tweede rapportage: Alles op alles voor transitiearrangement
Na het verschijnen van de eerste rapportage heeft de TSJ gezien dat de transitie is versneld en dat er een groter urgentiebesef is bij zowel gemeenten, het Rijk, VNG en IPO, provincies en cliëntorganisaties. In veel gemeenten zijn pilots gestart en de commissie ziet goede ervaringen met wijkteams. Maar ondanks de versnelling, houdt de TSJ haar zorgen. Er moet nog heel veel gebeuren in een steeds korter wordend tijdsbestek. Hoewel de voorlopige budgetten voor gemeenten wel bekend zijn, zijn er nog geen kaders waarbinnen gemeenten hun nieuwe taken moeten gaan uitvoeren. De gemeenten moeten de komende maanden transitiearrangementen maken, zo adviseert de commissie. Daarin geven de gemeenten aan hoe zij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten willen vormgeven. De TSJ gaat deze arrangementen beoordelen. De bestuurspartners moeten volgens de TSJ alles op alles zetten om de kaders voor de gemeenten vast te stellen.

November 2013: ‘Staatssecretaris moet regie over Bureaus Jeugdzorg nemen’
De afspraken over de transitie van de jeugdzorg zijn in meer dan de helft van de 41 regio’s nog niet rond. Nog maar 13 van de 41 jeugdzorgregio’s krijgen van de TSJ groen licht om hun plannen uit te voeren. ‘Maar gemeenten en zorgaanbieders zijn wel op de goede weg’, zegt voorzitter Leonard Geluk. Hij waarschuwt dat Bureaus Jeugdzorg in de problemen komen, tenzij de staatssecretaris de overheveling van taken gaat regisseren. Lees hier meer >>

Februari 2014 – derde rapportage: Forse vertraging en weinig oog voor transformatie

Op 18 februari heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. Daarmee is het duidelijk dat gemeenten de volledige verantwoordelijkheid krijgen voor ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin. Wanneer de derde rapportage van de TSJ verschijnt, hebben gemeenten nog 10 maanden de tijd. Opnieuw spreekt de commissie van een zorgelijk beeld. Op belangrijke punten is er forse vertraging opgetreden. Met de huidige aanpak en tempo wordt de deadline van 1 januari 2015 niet gehaald. De meeste gemeenten en regio’s hebben nog geen afspraken met zorgaanbieders gemaakt over de continuïteit van de zorg in 2015 en de zorgaanbieders weten niet wanneer die afspraken wel worden gemaakt. Er zijn wel gemeenten en regio’s die op koers liggen, maar dat is niet het landelijke beeld. De transitie per 1 januari 2015 is nog steeds haalbaar, mits gemeenten zich richten op een aantal basismaatregelen (het minimale kader): het toegangssyteem, de zorgcontinuïteit en een passend aanbod van jeugdhulp, aansluiting bij het jeugdbeschermingskader, de AMHK-functie en de interne organisatie en de gemeentelijke besluitvorming moet op orde zijn.

Maart 2014 – De Transitie jeugdzorg is niet verantwoord.
Gemeenten hebben zich niet gehouden aan de afspraken eind 2013, nadat de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd de alarmklok luidde. Gevolg is dat de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten niet verantwoord is, zoals de zaken er nu voor staan. Lees hier meer >>

Juni 2014 – vierde rapportage: Nog steeds geen geruststelling
De TSJ kan nog steeds geen geruststellend oordeel vellen. Ondanks de grote inzet van gemeenten ziet de TSJ ‘forse risico’s’ voor een verantwoorde transitie. Nog niet overal is duidelijk hoe de toeleiding naar jeugdhulp geregeld is. Er zijn nog geen grote afspraken gemaakt over budgetten. Gemeenten staan nog aan het begin van het organiseren van hun informatievoorziening en het Rijk en VNG hebben geen goed beeld van de stand van zaken. De gemeenten moeten zelf bepalen of zij er klaar voor zijn met een zelftest zodat de gemeente zelf de verantwoordelijkheid gaat dragen voor het nieuwe stelsel. Gemeenten moeten ook een noodscenario ontwikkelen om passende zorg te kunnen blijven geven in 2015. Kleine gemeenten moeten daarbij hulp krijgen van het Ondersteuningsteam Decentralisaties.

December 2014 – vijfde rapportage: Is er genoeg jeugdzorg in 2015?

De jeugdzorg is nog steeds in gevaar, ook al hebben gemeenten en zorgaanbieders contracten gesloten voor het komend jaar. Of er komend jaar voor alle nieuwe cliënten ook zorg beschikbaar is, valt nog te bezien. Zo concludeert de TSJ in haar vijfde rapportage. Jongeren die nu al jeugdzorg hebben, houden die ook na 1 januari 2015. Maar of er het hele jaar door voor iedereen genoeg en de juiste jeugdzorg zal zijn, is de vraag. Bovendien is door de grote tijdsdruk nog niks terechtgekomen van hoognodige vernieuwing van de zorg zelf. Lees hier meer >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.