Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

MOVISIE: nieuw kennisinstituut maatschappelijke inzet

MOVISIE is de opvallende naam van het nieuwe kennisinstituut voor de maatschappelijke inzet. Het kenniscentrum verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis op het gebied van welzijn, zorg en sociale veiligheid. De nieuwe naam moet verwijzen naar de terreinen van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarop het instituut actief is.
MOVISIE: nieuw kennisinstituut maatschappelijke inzet

De zes fusiepartners die in MOVISIE opgaan zijn:
href="http://www.civiq.nl" target=_blank name=Viviq>CIVIQ
(instituut voor vrijwillige inzet),
href="http://www.homo-emancipatie.nl" target=_blank
name="Lesbisch en Hom-emancipatiebeleid">
Kenniscentrum
Lesbisch en Homo-emancipatie
beleid

,
href="http://www.opbouwwerk.nl" target=_blank name=Opbouwwerk>LCO
(Landelijk
Centrum Opbouwwerk),
target=_blank>Transact
(landelijk expertisecentrum
seksespecifieke zorg en seksueel geweld), X-S2
(kennisnetwerk sociaal beleid) en onderdelen van het
href="http://www.nizw.nl" target=_blank name=NIZW>NIZW
(Nederlands Instituut voor Zorg en
Welzijn).

De nieuwe organisatie met 250 medewerkers gaat per 1
februari 2007 onder de nieuwe naam en met een nieuwe huisstijl van start.Zelfredzaamheid bevorderen
target=_blank name=MOVISIE>MOVISIE
heeft als doel de
participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Hiertoe werkt
het kennisinstituut voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en
professionele organisaties, die actief zijn op het terrein van maatschappelijke
ontwikkeling. Centrale thema's zijn vrijwillige inzet, mantelzorg, kwetsbare
groepen, leefbaarheid en huiselijk en seksueel geweld.Kennis en advies MOVISIE hanteert als ondertitel kennis
en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. Naam en ondertitel verwijzen naar
het brede terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarop MOVISIE
actief is, en naar de aard van de organisatie: een
kennisinstituut met visie.Het veldKennis verzamelen, valideren, verrijken en
verspreiden doet MOVISIE in nauwe samenwerking met klanten en partners in het
veld. Adviestrajecten, trainingen, workshops, opleidingen en
netwerkbijeenkomsten zijn onder andere instrumenten die daarbij worden
ingezet.Kennisinfrastructuur

Behalve voor maatschappelijke inzet komen er ook twee
aparte kennisinstituten voor langdurende zorg en voor jeugd. Bedoeling van
de nieuwe landelijke kennisinfrastructuur is een effectievere uitwisseling van
informatie in de betrokken sectoren.Link: MOVISIE kennis
en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
Lees ook: Bert Middel,
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/brd_weblog1_pt_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fbr___2Fweblog1___2Fcontent___2FshowDetails/_windowLabel/brd_weblog1_pt_1/brd_weblog1_pt_1id/62428/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_weblog/index.html">De
zoveelste reorganisatie
(8 augustus 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/60547/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Nieuwe Kenniscentra">Nieuwe kenniscentra voor zorg, jeugd en
maatschappelijke inzet

(7
juli 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/60547/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html">Nieuwe
kenniscentra voor zorg, jeugd en maatschappelijke inzet
(Zorg + Welzijn Magazine, 1 december2004)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=vCec3&m=78Mf&s=kKXxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.