Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Jeugdwet

Vanaf 2015 valt de zorg voor jeugd, waaronder ook de jeugd-ggz en de zorg aan verstandelijk beperkte jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking gegaan. 

Dossier Jeugdwet

 • Jeugdhulp-2-AdobeStock

  Organiseren van jeugdhulp blijft lastig voor...

  De transformatie van jeugdhulp komt ook in 2017 maar langzaam op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) op basis van eigen onderzoek. ‘Voor de jeugd ggz wordt 2018 het jaar van de waarheid.’

  1
 • jeugd ggz

  Suïcidaal kind kan niet ‘ergens anders een plek...

  Staatssecretaris Van Rijn gaat ‘zorgaanbieders en gemeenten nog eens aanspreken’ op hun verantwoordelijkheid om jeugd met acute ggz-problemen direct te helpen. Dit naar aanleiding van de noodkreet van de moeder van de 16-jarige Emma die suïcidaal was en geen hulp kon krijgen.

  1
 • 1-jeugdhulp-Fotolia

  Wie is verantwoordelijk voor jeugdhulp?

  Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn wil het woonplaatsbeginsel aanpassen zodat niet de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont, maar de gemeente waar de jongere zélf woont verantwoordelijk is voor het inzetten en financieren van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel.

  1
 • 1-jeugdhulp-Fotolia

  Kwaliteit van jeugd-ggz neemt af

  ‘Door de afbraak en verzwakte positie van de kinder- en jeugdpsychiatrie komt de kwaliteit onder druk te staan en komen de grenzen van verantwoorde zorg in zicht.’

 • Jeugdhulp

  ‘Wachten op jeugdhulp is onvermijdelijk’

  De administratie tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders moet echt verminderen, schrijft staatssecretaris Van Rijn in zijn brief aan de Tweede Kamer. Jeugdhulpverleners moeten hun tijd kunnen besteden aan hulp voor kinderen. Toch blijft wachten op jeugdhulp ‘onvermijdelijk’.

 • jeugdhulp

  Vertrouwenspersoon jeugdzorg krijgt veel meer...

  In 2016 zochten bijna 11.000 cliënten contact met een vertrouwenspersoon in de jeugdzorg. Dat is 42% meer dan in 2015. Dat blijkt uit het Jaarverslag van AKJ, vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp. De klachten gaan vooral over bejegening, over communicatie en over procedures en besluiten.

 • doolhof-Fotolia

  Cliënten verdwalen in langdurige zorg

  Wie langdurige zorg nodig heeft, loopt regelmatig tegen allerlei problemen aan. Dat blijkt uit onderzoek. Zo hebben mensen moeite de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag en vinden ze niet altijd alle informatie.

 • rechter-uitspraak

  Recht op 5 jaar wachtgeld in de jeugdzorg

  Jeugdzorgwerkers die als gevolg van reorganisaties door de nieuwe Jeugdwet zijn ontslagen, hebben recht op vijf jaar wachtgeld. Ze vallen onder Wachtgeldregeling 1 van de cao. Dat is de uitspraak van de Hoge Raad na een vraag van de Kantonrechter over deze cao-regeling.

 • centrale-raad-voor-beroep-Fotolia

  Regels voor behandeling jeugdhulpverzoeken...

  De Centrale Raad voor Beroep heeft voor het eerste sinds de invoering van de Jeugdwet uitspraak gedaan over een jeugdhulpverzoek. Dankzij deze uitspraak is nu bepaald aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen bij de beoordeling van een aanvraag.

 • jeugdhulp

  Subsidie transitiekosten Jeugdwet verlengd

  Jeugdhulpinstellingen kunnen nog tot eind 2017 aanvragen indienen voor subsidie bij financiële problemen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn besloten naar aanleiding van de conclusies van de Transitie Autoriteit Jeugd.

 • 1-wijkteam

  Waardering voor wijkteam daalt verder

  In 2016 is de waardering voor wijkteams ietsje gedaald naar een 6,6, terwijl dat cijfer in 2015 nog 6,7 was. Zoeken mensen zelf contact met het wijkteam, dan geeft de helft van de respondenten een 8. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp.

 • 1-zelfredzaamheid-PicScout

  Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

  ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

 • 1-inspectie%20Fotolia

  Rechtsbescherming cliënten nog altijd niet goed...

  ‘Door over te stappen van gelijkheid zonder aanziens des persoons naar gelijkheid die rekening houdt met de noden, mogelijkheden en omstandigheden van het geval, is de rechtsbescherming van de burger onder druk komen te staan.’

 • 001_RBIAdam-image-1559546

  Geldproblemen dreigen jeugdhulp te nekken

  Gebrek aan geld kan leiden tot ‘het omvallen van instellingen voor specialistische jeugdhulp.’ Dat zegt Marjanne Sint, voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd. De transformatie van de jeugdzorg dreigt te verzanden in bureaucratisch pingpongen. Sint pleit voor tijdelijke pot met geld.

 • Dakloos_iStock

  Begeleiding voor kinderen van dakloze ouders

  Nog dit jaar moet mogelijk gemaakt worden dat ieder kind met dakloze ouders hulp krijgt. Kamerlid Loes Ypma (PvdA): ‘Deze kinderen hebben al veel meegemaakt en hebben een eigen hulpvraag. Ze moeten in beeld zijn én blijven.’

 • 1-jeugdhulp-gaat-nog-niet-goed

  Weinig verbetering in de jeugdhulp

  ‘Twee jaar na de decentralisaties zien we helaas nog maar weinig verbetering in de jeugdhulp.’ Dat stellen vier brancheorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Jeugdzorg-Fotolia-3

  ‘Professionals: maak op tijd een integraal...

  ‘Met de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet hebben gemeenten veel mogelijkheden gekregen om een sluitende aanpak te realiseren voor jongeren in de overgang naar volwassenheid.’

 • 1-Jeugdhulp-2-Fotolia

  Jeugdhulp nog steeds niet op orde

  Het knelt in de toegang tot de jeugdhulp. Dat concludeert de Monitor Transitie Jeugd. Ouders weten niet waar ze terecht kunnen, hulp wordt niet op tijd ingezet en er is een gebrek aan passende hulp.

 • 1-Probleemjeugd-Fotolia

  ‘Labels plakken kan kinderen problematiseren’

  Wie op zijn tiende levensjaar psychische problemen ervaart, heeft deze hoogstwaarschijnlijk ook nog op 22-jarige leeftijd. Dat concludeert Karin Veldman in haar promotieonderzoek.

 • 1-wijkteam-geld-Fotolia

  Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteam

  Gemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat wijkteams opleveren. 'Zorg wordt schaarser. Er zullen dus scherpe keuzes gemaakt moeten worden bij toekenning van hulpverlening.'

  1
 • 1-jeugd-probleem-Fotolia

  ‘Gebrek aan tijd en interesse voor kinderen’

  De meeste kinderen geven hun leven gemiddeld een 7,4. Tien procent geeft echter een onvoldoende. Professionals kijken te veel in de dossiers en te weinig naar het kind.

 • 1-pgb-iStock

  Delft en Woerden experimenteren met pgb

  Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Jeugdhulp-ThinkstockPhotos

  Veiligheid van onze kinderen in gevaar

  De budgetten voor jeugdhulp zijn niet toereikend. Eva de Vroome, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland: ‘Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid van onze kinderen.’

  1
 • Gehandicapt-PicScout

  Systeemdwang verhindert goede zorg voor...

  ‘Veel mensen met een beperking ondervinden dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg.'

 • Kinderombudsvrouw

  Moet het wijkteam nog aan jeugdhulp doen?

  ‘Veel zorg via gemeenten en jeugdhulpaanbieders heeft nadelige effecten op kinderen', aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

  2
 • Inspectie

  Toezicht op nieuwe vormen van jeugdhulp

  Vooral kleinere aanbieders van jeugdhulp zullen in 2017 in beeld komen van de inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

 • 1-jeugdhulp-iStock

  Marijke Vos: ‘Er is te scherp bezuinigd’

  'Nu duidelijk is dat er in 2015 1,2 miljard op de plank is blijven liggen voor ondersteuning en jeugdhulp, kunnen we zeggen dat er te scherp bezuinigd is.'

  3
 • Patientendossiers-Fotolia

  Geen onderzoek naar wurg- en zwijgcontracten...

  Staatssecretaris Martin van Rijn is niet bereid om uit te zoeken hoeveel gemeenten en jeugdhulpregio’s werken met wurg- en zwijgcontracten binnen de jeugdzorg.

  1
 • Gezinsvoogd-ANP

  Informatie uitwisselen gaat voor beroepsgeheim

  Artsen, psychologen en psychiaters zijn nu verplicht om alle relevante informatie die bijdraagt aan de veiligheid van een kind te delen met de jeugdbeschermer.