Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Jeugdwet

Vanaf 2015 valt de zorg voor jeugd, waaronder ook de jeugd-ggz en de zorg aan verstandelijk beperkte jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking gegaan. 

Dossier Jeugdwet

 • 1-wijkteam

  Waardering voor wijkteam daalt verder

  In 2016 is de waardering voor wijkteams ietsje gedaald naar een 6,6, terwijl dat cijfer in 2015 nog 6,7 was. Zoeken mensen zelf contact met het wijkteam, dan geeft de helft van de respondenten een 8. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp.

 • 1-zelfredzaamheid-PicScout

  Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

  ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

 • 1-inspectie%20Fotolia

  Rechtsbescherming cliënten nog altijd niet goed...

  ‘Door over te stappen van gelijkheid zonder aanziens des persoons naar gelijkheid die rekening houdt met de noden, mogelijkheden en omstandigheden van het geval, is de rechtsbescherming van de burger onder druk komen te staan.’

 • 001_RBIAdam-image-1559546

  Geldproblemen dreigen jeugdhulp te nekken

  Gebrek aan geld kan leiden tot ‘het omvallen van instellingen voor specialistische jeugdhulp.’ Dat zegt Marjanne Sint, voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd. De transformatie van de jeugdzorg dreigt te verzanden in bureaucratisch pingpongen. Sint pleit voor tijdelijke pot met geld.

 • Dakloos_iStock

  Begeleiding voor kinderen van dakloze ouders

  Nog dit jaar moet mogelijk gemaakt worden dat ieder kind met dakloze ouders hulp krijgt. Kamerlid Loes Ypma (PvdA): ‘Deze kinderen hebben al veel meegemaakt en hebben een eigen hulpvraag. Ze moeten in beeld zijn én blijven.’

 • 1-jeugdhulp-gaat-nog-niet-goed

  Weinig verbetering in de jeugdhulp

  ‘Twee jaar na de decentralisaties zien we helaas nog maar weinig verbetering in de jeugdhulp.’ Dat stellen vier brancheorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Jeugdzorg-Fotolia-3

  ‘Professionals: maak op tijd een integraal...

  ‘Met de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet hebben gemeenten veel mogelijkheden gekregen om een sluitende aanpak te realiseren voor jongeren in de overgang naar volwassenheid.’

 • 1-Jeugdhulp-2-Fotolia

  Jeugdhulp nog steeds niet op orde

  Het knelt in de toegang tot de jeugdhulp. Dat concludeert de Monitor Transitie Jeugd. Ouders weten niet waar ze terecht kunnen, hulp wordt niet op tijd ingezet en er is een gebrek aan passende hulp.

 • 1-Probleemjeugd-Fotolia

  ‘Labels plakken kan kinderen problematiseren’

  Wie op zijn tiende levensjaar psychische problemen ervaart, heeft deze hoogstwaarschijnlijk ook nog op 22-jarige leeftijd. Dat concludeert Karin Veldman in haar promotieonderzoek.

 • 1-wijkteam-geld-Fotolia

  Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteam

  Gemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat wijkteams opleveren. 'Zorg wordt schaarser. Er zullen dus scherpe keuzes gemaakt moeten worden bij toekenning van hulpverlening.'

  1
 • 1-jeugd-probleem-Fotolia

  ‘Gebrek aan tijd en interesse voor kinderen’

  De meeste kinderen geven hun leven gemiddeld een 7,4. Tien procent geeft echter een onvoldoende. Professionals kijken te veel in de dossiers en te weinig naar het kind.

 • 1-pgb-iStock

  Delft en Woerden experimenteren met pgb

  Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Jeugdhulp-ThinkstockPhotos

  Veiligheid van onze kinderen in gevaar

  De budgetten voor jeugdhulp zijn niet toereikend. Eva de Vroome, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland: ‘Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid van onze kinderen.’

  1
 • Gehandicapt-PicScout

  Systeemdwang verhindert goede zorg voor...

  ‘Veel mensen met een beperking ondervinden dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg.'

 • Kinderombudsvrouw

  Moet het wijkteam nog aan jeugdhulp doen?

  ‘Veel zorg via gemeenten en jeugdhulpaanbieders heeft nadelige effecten op kinderen', aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

  2
 • Inspectie

  Toezicht op nieuwe vormen van jeugdhulp

  Vooral kleinere aanbieders van jeugdhulp zullen in 2017 in beeld komen van de inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

 • 1-jeugdhulp-iStock

  Marijke Vos: ‘Er is te scherp bezuinigd’

  'Nu duidelijk is dat er in 2015 1,2 miljard op de plank is blijven liggen voor ondersteuning en jeugdhulp, kunnen we zeggen dat er te scherp bezuinigd is.'

  3
 • Patientendossiers-Fotolia

  Geen onderzoek naar wurg- en zwijgcontracten...

  Staatssecretaris Martin van Rijn is niet bereid om uit te zoeken hoeveel gemeenten en jeugdhulpregio’s werken met wurg- en zwijgcontracten binnen de jeugdzorg.

  1
 • Gezinsvoogd-ANP

  Informatie uitwisselen gaat voor beroepsgeheim

  Artsen, psychologen en psychiaters zijn nu verplicht om alle relevante informatie die bijdraagt aan de veiligheid van een kind te delen met de jeugdbeschermer.

 • 0ANP-1000_27503610

  3 knelpunten in samenwerking jeugdhulp en gemeente

  Jeugdhulporganisaties en gemeenten werken niet optimaal samen, blijkt uit de laatste rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

 • Jeugdhulp-Fotolia

  Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid...

  Nederlandse kinderen die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland naar de basisschool gaan, vallen tussen wal en schip als zij jeugdhulp nodig hebben.

 • Jeugdhulp%20Fotolia

  Te weinig informatie over jeugdhulp

  Ouders hebben nog steeds het gevoel dat ze niet goed geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom jeugdhulp.

 • 1%20Jongeren%20Fotolia

  Jongeren geven tips voor betere jeugdhulp

  Tip: ‘Neem de wens van jongeren niet alleen serieus, maar ook als uitgangspunt'.

 • Kinderpsychiatrie%20Fotolia

  Kind uit gemeente met meer budget krijgt voorrang

  Kinderen moeten soms wel zes maanden wachten op specialistische zorg. 'Daardoor neemt de kans dat de situatie verergert toe en kan er een crisis ontstaan.'

  1
 • drie sterren

  Wat werkt op TV?: Danny zoekt problemen

  In het programma ‘Danny zoekt problemen’ Gaat programmamaker Danny Ghosen op bezoek in de probleemwijken van Nederland. We bespreken met de professional en de expert de aflevering over de Delftse wijk Buitenhof.

 • Jeugdzorg

  Meer samenwerking nodig in jeugdzorg

  De kwaliteit van jeugdzorg moet verbeterd worden en dat kan alleen als cliënt, hulpverlener en overheid de samenwerking met elkaar aangaan. Dat zegt Bert Bröcking in zijn proefschrift.

 • Jeugdwet

  Tussenstand Sociaal Domein

  In dit artikel zijn de tien hoofdpunten uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over het Sociaal Domein te lezen.

 • jeugdhulpverlening

  ‘Bespreking in het brede wijkteam is lastig...

  ‘Er is meer durf nodig bij de aanpak van gezinsproblemen', volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

 • Sociale contacten

  Zelfredzaamheid onder hulpvragers is laag

  Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zijn vaak niet in staat zelf problemen op te lossen.

 • jeugdhulp

  Hulp aan kind nog steeds niet leidend

  In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 109 meldingen binnengekomen over ontoereikende hulp aan kinderen.

 • privacy regels

  ‘Eén verkeerde e-mail en gegevens liggen op...

  'Ambtenaren delen gevoelige informatie gewoon met elkaar.' In de jeugdhulp is het een ratjetoe.

  3