Home 2019

Laatste artikelen

Verslaving

Geen drank en drugs voor jongeren in Rotterdam

De afgelopen drie jaar zijn Rotterdamse risico-groepen, zoals jongeren in het praktijkonderwijs en op MBO 1 en 2 niveau, minder gaan drinken, minder gaan blowen en minder gaan bingedrinken.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Merel van Dorp is journalist en sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in jeugdzorg en risicojeugd.

Blog: Vertrouw niet op de vertrouwenspersoon

Misbruikschandalen op sportclubs vinden nog altijd plaats. Een vertrouwenspersoon op de vereniging moet seksueel overschrijdend gedrag van trainers eerder aan het licht brengen. Of dat werkt, waag ik te betwijfelen.
Wijkteam

Naar de kapper om je wijk te leren kennen

Wijkteams kennen hun wijk niet voldoende. In de e-learning ‘Spil in de wijk’ van Movisie leren professionals in anderhalf uur hoe ze hun wijk en haar kwetsbare bewoners leren kennen.
LHBT
Hanneke Felten is adviseur en onderzoeker bij Movisie.

Blog: Compassie als medicijn?

Hoe komen de 250 ondertekenaars van de Nashville verklaring toch tot hun standpunt? Wat bezielt hen om zich achter een Amerikaans manifest te scharen dat homoseksualiteit en transgender personen zo openlijk ontkent? En belangrijker nog: hoe gaan we hier mee om?
Wet- en regelgeving

‘Afgewezen Wajong-aanvragen opnieuw tegen het licht houden’

Bij één op de vijf jongeren met een arbeidsbeperking gaat het mis bij de beoordeling voor een Wajong-uitkering, blijkt uit een intern onderzoek van het UWV. ‘Het is een grote stap om zo’n keuring aan te vragen. De gevolgen van een foute beoordeling zijn ingrijpend, het betekent dat jongeren levenslang veroordeeld zijn tot de bijstand.’
Vrijwilligers

Stemmen op de Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds reikt elk jaar het Appeltje van Oranje uit aan het sociale project dat het grote verschil maakt voor mensen in de samenleving. Het thema dit jaar is: ‘De kracht van samen, vrijwilligers doen mee(r)’. De digitale stembus is geopend.
Suïcide

Suïcidepreventie: leer jongeren zelf hun problemen oplossen

Jongerenorganisaties en scholen zetten in op het beter signaleren van suïcidale gedachten. NJi-deskundige Erik Jan de Wilde zou graag zien dat professionals jongeren leren beter om te gaan met hun problemen. ‘In essentie is suïcidaal gedrag een hele beroerde strategie om problemen op te lossen.’
Wijkteam

Proeftuin Ruwaard: één budget voor de wijk

Proeftuin Ruwaard heet het wijkproject in Oss, waar met één budget wordt gewerkt. Professionals bepalen in overleg met collega’s en de cliënt hoe het budget wordt ingezet. In 1 jaar daalden de totale maatschappelijke kosten met 132.000 euro. Bij Mien en haar man werden de problemen aangepakt toen het multidisciplinair overleg aan hun keukentafel ook echt tot acties leidde.
Verwarde personen
Piet-Hein Peeters

Blog: Uitbehandeld. En dan?

Net voor de kerst werd in Arnhem een twaalfjarige jongen door zijn vader om het leven gebracht. Dergelijke, even tragische als dramatische, gebeurtenissen leveren een standaard patroon aan reacties op. Veel giswerk, de nodige niet direct betrokken deskundigen die op basis van niet volledige informatie voor journalisten en publiek een inschatting maken.
Wet- en regelgeving

Subsidie voor het ontwikkelen van je loopbaan

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidieregeling "Ontwikkeladvies voor 45-plussers" opengesteld.