Armoede

Armoede
'Niet snijden in armoedebudget'

‘Niet snijden in armoedebudget’

Bij de bezuinigingen voor volgend jaar moet het extra geld voor armoedebestrijding buiten schot blijven. Dat is de inzet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Klijnsma heeft dat in de Tweede Kamer laten weten.
Armoede
Ruim 3000 meldingen over koopkracht ouderen

Ruim 3000 meldingen over koopkracht ouderen

Al meer dan 3000 mensen hebben zich bezorgd gemeld bij het meldpunt van ouderenpartij 50PLUS over hun koopkracht. Dat schrijft de partij op haar website. Partijleider Henk Krol verwacht volgende week, wanneer mensen hun AOW en pensioen binnen krijgen, nog meer meldingen.
Armoede
‘Grens voor welzijnswerk is bereikt’

‘Grens voor welzijnswerk is bereikt’

Voor veel welzijnsorganisaties is door de bezuinigingen de grens bereikt. Dat meldt de MOgroep. Honderden buurtaccommodaties zijn de afgelopen 2 jaar gesloten en tussen de 8000 en 9000 welzijnswerkers hebben hun baan verloren. Terwijl deze collectieve voorzieningen en het welzijnswerk juist nodig zijn om de druk van dure individuele zorg af te halen, stelt de MOgroep.
Armoede
Eigen Kracht Conferentie tegen ontruiming

Eigen Kracht Conferentie tegen ontruiming

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen haard zet de Eigen Kracht Conferentie in tegen de stijgende schuldproblematiek onder haar bewoners. De woningcorporatie verwacht meer ernstige probleemgevallen door de stijgende lasten voor energie en zorg in combinatie met de bezuinigingen op de huurtoeslag.
Armoede
Politie vreest overlast psychotische zwervers

Politie vreest overlast psychotische zwervers

Er komt meer overlast in de steden door de eigen bijdrage voor zware psychiatrische patiënten en de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Dat stelt Hans Slijpen van de landelijke ggz-expertgroep van de politie, zaterdag in de Volkskrant.
Armoede
Daklozen voeren actie tegen bezuinigingen

Daklozen voeren actie tegen bezuinigingen

Daklozen buigen zich woensdagochtend in het Amsterdamse Westerpark over oplossingen voor hun problematiek. Ze voelen zich opgejaagd door de politie en kampen met de inkrimping van laagdrempelige nachtopvang en de bezuinigingen op inloophuizen.
Armoede
Protest tegen bezuiniging op voorzieningen lage inkomens

Protest tegen bezuiniging op voorzieningen lage inkomens

Meer dan duizend mensen zijn zaterdag in de Brabanthallen in Den Bosch bijeen gekomen voor een protestmanifestatie tegen bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap.
Armoede
'Bezuinigingen zijn een zegen'

‘Bezuinigingen zijn een zegen’

'We doen onze stinkende best! (maar het helpt niets).' Dat was de kop van een interview met Heinz Schiller, directeur van Welzijnsorganisatie Doenja, in de Volkskrant mei 2009. Hij herhaalde dat op het Welzijnsdebat. En: 'Er is teveel geld. De bezuinigingen zullen ons tot keuzes dwingen. Dat is goed voor de sector.'
Armoede
Kind vaker op straat of in opvang

Kind vaker op straat of in opvang

Het Leger des Heils vreest dat de bezuinigingen ervoor zorgen dat meer gezinnen met kinderen in de maatschappelijke opvang of op straat terechtkomen. De eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar, aldus luitenant-kolonel Ine Voorham, directeur van Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg bij het Leger.
Armoede

Gemeenten denken bezuinigingen te compenseren met GSB-middelen en Europees geld: Goochelen…

In het Regeerakkoord onderstreepte het kabinet nog eens het belang van de buurthuizen als basisfunctie. Dat belet veel gemeenten niet om flink het mes te zetten in hun welzijnsbegroting. De gaten die er vallen denken ze te dichten met gelden uit het Grotestedenbeleid en Europese fondsen. Een goedkope truc of handig gebruik van mogelijkheden? Voor welzijnsinstellingen pakt dit beleid minder prettig uit.

Over armoede

Hoe help je jouw cliënt uit de armoede?

Ook in een rijk land als Nederland leven steeds meer mensen in armoede. Van alle Nederlanders leeft 6,2 procent, dat zijn iets meer dan 1 miljoen mensen, onder de armoedegrens. Van hen leven er 391.000 in langdurige, dat betekent minstens vier jaar, onder de lage inkomensgrens. in armoede. Dat is 2,5 procent van de bevolking. Wat kunnen professionals doen om mensen uit de armoede te krijgen?

Lees meer

Opvallend feit aan de armodecijfers van Nederland is dat ruim een derde van de mensen die uit de armoede zijn gekomen, daar uiteindelijk weer in terugvallen. Uit onder zoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt namelijk dat van de mensen die in een bepaald jaar uit de armoede zijn geraakt,  bijna 20% een jaar later opnieuw in een armoede situatie leeft. Na vijf jaar is in totaal 40% in armoede teruggevallen.

Opgedeeld in groepen

Wie zijn de mensen die in armoede leven? Vaak zijn het mensen die behoren tot een zogenoemde kwetsbare groep. Het SCP benoemt acht van die groepen. De eerste groep bestaat uit kinderen in armoede. In 2018 leefden er ruim 264.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen is 103.000 duizend. Dit is zorgelijk omdat kinderen die opgroeien in armoede ook meer kans hebben later zelf in armoede te leven. De tweede en derde groep bestaan uit eenoudergezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaanden jonger dan de AOW-leeftijd. Deze twee groepen lopen het grootste risico op armoede. Nederland telt bijna 534.000 eenoudergezinnen. Ruim de helft daarvan (54%) bestaat uit eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen. Veruit de meeste daarvan hebben een vrouw aan het hoofd. Het armoedepercentage in deze categorie is veel hoger (bijna 15%) dan in de categorie eenoudergezinnen met een man aan het hoofd (7%). Dit komt doordat alleenstaande moeders relatief vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Het armoederisico onder 55- tot 65-jarigen vergeleken met andere leeftijdsgroepen is hoog en is gegroeid sinds 2015. De 55-plussers die hun baan zijn kwijtgeraakt, komen moeilijk weer aan het werk. De verhoging van de AOW-leeftijd verlengt bovendien de tijdsspanne van hun armoedeproblematiek. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS.

De vierde groep bestaat uit werkende armen. Dat zijn mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Hoe beperkter de werkweek, hoe hoger de kans op armoede. Werkende armen vormen bijna een derde van de volwassenen in armoede. Na de bijna 220.000 werkende armen zijn de bijstandsgerechtigden de tweede grootste groep onder de arme volwassenen. In totaal ging het in 2017 om ongeveer 152.000 personen. Dit was bijna een kwart (23%) van de totale groep arme volwassenen. De kans dat bijstandsgerechtigden in armoede verkeren is groot: van alle bijstandsontvangers in Nederland is ruim een derde arm. Naast de werkende armen en de bijstandsgerechtigden zijn de pensioenontvangers de derde grote groep onder de arme volwassenen. In 2017 ging het om 105.000 mensen. Bijna 90% van deze mensen is langdurig arm. Dat het aandeel in deze groep niet of nauwelijks afneemt, komt ook doordat deze groep niet kan profiteren van economische groei.

Dan blijven er nog twee groepen over: arme mensen met een migratieachtergrond en mensen die onder bewindvoering staan vanwege schulden. Van alle arme volwassenen in 2017 had ongeveer de helft een migratieachtergrond. Niet-westerse migranten zijn vaker arm dan westerse migranten. Het armoederisico verschilt per land van herkomst. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond hebben migranten uit vluchtelingenlanden het hoogste armoederisico. Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder kwam te staan is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind vanwege schulden, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent.

Blijf op de hoogte

Sociaal werkers zijn in de meeste gevallen betrokken bij de ondersteuning en hulp aan mensen die in armoede dreigen te geraken of die al in de schuldhulpverlening zitten. Het is voor deze professionals ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de projecten, de beleidsregels en van de ontwikkelingen op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. En niet te vergeten willen sociaal werkers graag lezen over nieuwe ideeën en opinies over methoden en werkwijzen. In dit dossier zet Zorg+Welzijn alles bij elkaar op het gebied van armoede.

Uitgelicht congres

Wijkteam congres: samenwerken in de praktijk

Van der Valk Hotel Veenendaal

Jaarcongres Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

ReeHorst