Home Tags Uitkering

uitkering

Wijkteam

Overheid zoekt meer experimenten met bijstand

armoede
Gemeenten kunnen experimenteren met soepelere regels voor bijstandsgerechtigden. De overheid stelt daar echter eisen aan. Met als gevolg dat verschillende gemeenten afhaken of het experiment uitstellen. Nu is er nog geld over voor meer experimenten. Welke gemeente wil meedoen aan soepelere regels voor de bijstand?
Wijkteam

Terecht minder bijstand vanwege dragen niqaab

1-niqaab-ANP.jpg
Het verlagen van een bijstandsuitkering omdat de werkzoekende een niqaab draagt, een sluier die op de ogen na het hele gezicht bedekt, mag. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.
Wijkteam

Handhaving op uitkering levert 19 miljoen op

fraude
De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar van 1.746 burgers de uitkering beëindigd omdat ze er geen recht meer op hadden. Dat heeft de gemeente een besparing van 19,6 miljoen euro opgeleverd.
Wijkteam

Geen tegenprestatie bij experiment bijstand

uitkering
Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht, waarmee vier gemeenten hun experimenten met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden kunnen uitvoeren. Is een tegenprestatie van de bijstandsgerechtigde nu wel of niet verplicht?
Wijkteam

Rotterdam: mensen uit de bijstand naar werk

Armoede
Het lukt de gemeente Rotterdam beter dan de drie andere grote steden om burgers uit de bijstand te houden. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering steeg in Rotterdam vorig jaar met 1,7 procent.
Wijkteam

Daling armoede in 2017 afhankelijk van overheid

Maatregelen van het kabinet zijn doorslaggevend om ervoor te zorgen dat het aantal mensen in armoede niet meer boven de 1 miljoen komt.
Wijkteam

Werkloosheid zorg en welzijnsector daalt verder

1werkloos-mauritius-images.jpg
In de sector zorg en welzijn daalde het aantal nieuw aangevraagde uitkeringen in 2016 tot nu toe met bijna 23 procent.
Armoede en Schuldhulpverlening

Blog: Klein doen kan groots zijn

Patty van Amsterdam
Een cliënt van mij was jarig. Mina werd 50 en zou dit het liefst graag groot vieren met de medepatiënten. Helaas had Mina geen geld om te trakteren. Ze schaamde zich hiervoor en daarom sloot ze zich op in haar kamer. Niemand mocht weten dat ze jarig was.
Wijkteam

Briefadres moet vrouwen in opvang veilig houden

De persoonlijke gegevens van ernstig bedreigde vrouwen in de vrouwenopvang mogen niet bekend worden.
Wijkteam

Kans op langdurige armoede steeds groter

Bijna drie van de vijf huishoudens die onder de armoedegrens leven, komen daar niet zo snel meer uit.