Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Dementie

Verpleeghuis op stand. Een bovengemiddelde oude dag in Residence Chateau.

De wens van de bewoner is het uitgangspunt. Zorg en service zijn bovengemiddeld. De tarieven ook. Het particuliere verpleeghuis is in opkomst, volgens de branche. En hoe zit het met de kwaliteit van de zorg? Kleinschalige particuliere zorg kent voordelen en valkuilen.
Vrijwilligers

Welzijn leert sponsors werven. Geen geld maar betrokkenheid.

Veel maatschappelijke instellingen zijn op zoek naar sponsors. Talrijke bedrijven willen zich profileren als maatschappelijk betrokken ondernemer. Toch weten ze elkaar nog maar mondjesmaat te vinden. De training Goede Zaken probeert daar verandering in te brengen. ‘Gebruik je netwerk!’

Harry Weerman (WILL): ‘Zonder gemeenten wordt het niks met de welzijnsinformatie’

Eind 2006 stopt het project WILL – Welzijnsinformatie Lokaal en Landelijk – dat sinds 2002 een model voor de informatievoorziening in de welzijnssector heeft opgezet. Of de aanpak ooit wordt ingevoerd, is nog maar de vraag. ‘Het is heel plat: zolang de wethouders niet zeggen dat ze het doen, gebeurt er natuurlijk niks’, zegt projectleider Harry Weerman.

Mantelzorg
Informatiepunten ouderenmishandeling in gemeenten

Informatiepunten ouderenmishandeling in gemeenten

Binnen anderhalf jaar moet negentig procent van de Nederlandse gemeenten een informatiepunt bestrijding ouderenmishandeling hebben. Dat is het doel van de campagne ‘Stop Ouderenmishandeling’. De informatiepunten geven voorlichting en verwijzen bij een vermoeden van ouderenmishandeling door naar professionele hulpverleners.

Participatie
Slechts een kwart van de gemeenten betrekt cliënten bij beleid

Slechts een kwart van de gemeenten betrekt cliënten bij beleid

Gemeenten betrekken ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en psychiatrische patiënten nog nauwelijks bij het beleid. Terwijl de Wet maatschappelijke ondersteuning, die per 2007 ingaat hun inbreng verplicht stelt. ‘Er is nog een lange weg te gaan’, zegt Piet Kuhlmann van de Lorep, de brancheorganisatie van de patiënten- en consumentenplatforms.
Ouderen luisteren naar consultatiebureau

Ouderen luisteren naar consultatiebureau

Het consultatiebureau voor ouderen is een succesvolle formule. Driekwart van de ouderen volgen het advies van het consultatiebureau op en passen hun leefwijze aan. Uit onderzoek van het Tilburgse onderzoeksbureau Tranzo blijkt dat er daadwerkelijk gezondheidswinst is te behalen bij ouderen door een periodiek bezoek aan het consultatiebureau.

Hooghalen protesteert tegen junkieverpleeghuis

Hooghalen protesteert tegen junkieverpleeghuis

Het Drentse dorp Hooghalen is dit weekeinde 'opgesierd' met tientallen spandoeken. Het dorp protesteert tegen de komst van een verzorgingshuis voor 120 verslaafde ouderen met psychische stoornissen.
Wmo
Ross moet plannen zorgfinanciering aanpassen

Ross moet plannen zorgfinanciering aanpassen

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid moet haar plannen voor modernisering van financiering van onder meer de gehandicapten- en verpleeghuiszorg aanpassen. De plannen die ze nu heeft gepresenteerd, dreigen meer schade aan te richten dan dat ze goed doen, meent de Tweede Kamer.

Werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg

Woonvormen met zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt, zodat ouderen of mensen met een handicap toch zelfstandig en middenin de samenleving kunnen blijven wonen. De werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg is een kennisplatform dat particulieren, organisaties en instellingen wil inspireren tot de ontwikkeling van zulke initiatieven, door het geven van informatie en het in contact brengen met partijen die hen kunnen helpen. De werkplaats is een initiatief van de provincie Groningen en Menzis. Beiden stellen hiervoor € 150.000 euro beschikbaar.
Wmo
Thuiszorg naar binnen met mobiele telefoon

Thuiszorg naar binnen met mobiele telefoon

Medewerkers van thuiszorg Groningen kunnen voortaan bij hun klanten thuis binnenkomen met behulp van een mobiele telefoon. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.