Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Intergenerationeel werken versterkt leefbaarheid in Trynwâlden: Verhalen voor jong en oud

In het Friese Trynwâlden ontpoppen jongeren zich als lokale geschiedschrijvers, gebruikmakend van verhalen van ouderen. Dat is één van de resultaten van het lokale intergenerationele project ’t Ferhaal. De WRR stelde in zijn rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ dat schotten tussen gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties uit den boze zijn bij de verbetering van leefbaarheid in de buurt. ’t Ferhaal is één van de projecten die in dit plaatje passen.

Revival van kangoeroewoning als alternatief in de ouderenhuisvesting: Drie generaties in één

Zijn het duowoningen, tandemwoningen, driegeneratiehuizen of nóg iets anders? De beleidsmakers - naarstig op zoek naar alternatieven in de ouderenhuisvesting - zijn er nog niet uit. Ondertussen lijkt de keus te vallen op kangoeroewoningen. Ze zijn bezig aan een tweede jeugd, nadat er sinds de bouw van de eerste woningen begin jaren tachtig weinig meer van was vernomen. In ieder geval zijn twee woningen met elkaar verbonden zodat jong en oud voor elkaar klaar kunnen staan. Als zat de ene partij in een buidel.

Vmbo’ers bewegen als bioscoopdirectie op virtuele vergaderzaal: Leren bij Escamp Cinema

Leerlingen van de VMBO Zuid-West in Den Haag, locatie Escamp, leren hoe ze een bioscoop moeten runnen. Via een website van IBM staat een virtuele vergaderzaal tot hun beschikking. Daarnaast krijgen ze coaching van medewerkers van zowel IBM Nederland als welzijnsorganisatie Mooi Escamp in Den Haag. ‘Een directie vanuit de leerlingen die de boel trekt, is makkelijker gezegd dan gedaan.’
Wmo

‘Groeiend aantal blijft van fatsoenlijke zorg verstoken’

Agnes Kant, SP Tweede Kamerlid

‘Debat over normen en waarden is hypocriet’

Met het aantreden van het nieuwe kabinet is de discussie over normen en waarden opgelaaid. Los van het feit dat normen en waarden niet partij of religie gebonden zijn, zoals het CDA doet voorkomen, begint deze discussie een hypocriete wending aan te nemen.
Wmo

Zorg 2003: minder regelzucht, meer kwaliteit: Marktwerking in de Bomhoff-doctrine

Een nieuw bekostigingssysteem in de zorg en véél minder regels en wetten. Dat zijn de meest in het oog springende voornemens van het verse kabinet. Het 'nieuwe' beleid wordt weliswaar met toeters en bellen gepresenteerd, maar borduurt veelal voort op maatregelen waar 'Paars' al mee was begonnen. Onder de bewindslieden Bomhoff en Ross-Van Dorp is meer marktwerking en meer vrijheid voor de zorgaanbieders te verwachten.
Wmo

‘2010: eindelijk vrije keuze voor consument’

Stef Blok VVD Tweede Kamerlid
Armoede en Schuldhulpverlening
Tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgwekkende zorgmijders?’: Gekrenkt uit het gewone leven gestapt

Tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgwekkende zorgmijders?’: Gekrenkt uit het gewone leven gestapt

Als onderdeel van de manifestatie ‘Beeldvorming van buitenbeentjes’ opende Het Dolhuys, museum van de psychiatrie in Haarlem, onlangs de tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgmijders?’ Een fascinerende tentoonstelling over kluizenaars uit de vorige eeuw die met het normale leven hebben gebroken. ‘Vroeger hadden deze zonderlingen wel een positie als lid van de gemeenschap.’
Dementie

Indicatoren voor de sfeer in verpleeg- en verzorgingshuizen: De aai van de zuster

Op geen enkele afdeling van demente bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen is de sfeer goed. Dit bleek althans op de 37 afdelingen die door het Nivel onderzocht werden op de kwaliteit van de zorg. Oorzaken en mogelijkheden voor de sfeer in het verpleeghuis vanuit drie verschillende visies: de directeur, de verzorgende en de vrijwilligster.
Vrijwilligers

Welzijnsdirecteuren omarmen WRR-advies over samenwerking met burgers

In het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vlak voor de zomer presenteerde, wordt onder meer een lans gebroken voor versterking van het welzijnswerk. Behalve aan het rapport zelf besteedt Zorg + Welzijn aandacht aan succesvolle buurtinitiatieven waarvan het rapport bol staat. Hoe beoordelen welzijnsdirecteuren de inhoud en de aanbevelingen?