Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Ross stelt bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor wanbeleid: Afstraffen van onvermogen

De afrekencultuur bereikt de zorg. Voor de eerste keer stelt staatssecretaris Ross verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders in de zorgsector persoonlijk aansprakelijk voor financieel wanbeleid. De gedachte is om in de toekomst te voorkomen dat bestuurders ongestoord kunnen disfunctioneren, met hoge maatschappelijke kosten als gevolg. Is de spierballentaal op zijn plaats?
Wmo

Thuiszorg reïntegreert forensisch psychiatrische patiënten: Nazorg in een ellendig leven

Ze kampen met een psychiatrische stoornis, hebben een delict op hun naam staan en komen opeens weer in de samenleving terecht. In het noorden van het land helpt de forensisch psychiatrische thuiszorg om het recidivegevaar te verminderen. Een dag op pad met verpleegkundige Saskia Fremouw.
Wmo

Samenwerking koepelorganisaties moet verder onheil thuiszorg voorkomen: De slag om de patiënt

Faillissementen en ontslagen bedreigen de thuiszorg. Nauwere samenwerking tussen de koepelorganisaties van de particuliere en reguliere thuiszorgorganisaties moet het tij keren. ‘Met de invoering van marktwerking is het onderscheid tussen particulier en regulier verdwenen. We moeten ons samen hard maken voor de belangen van de gehele sector.’
Wmo

Centrum Indicatiestelling Zorg komt eerste half jaar goed door: Een nieuw begin na de RIO’s

Hoe verhoudt het landelijke Centrum Indicatiestelling Zorg zich tot zijn voorgangers, de Regionale Indicatie Organen? Hoewel zorgaanbieders, het College van Zorgverzekeringen en belangenorganisatie Per Saldo blij zijn met de landelijke aansturing, worden er vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid. ‘Nu de markt commerciëler wordt, moet je oppassen dat aanbieders niet hun belangen boven die van de cliënt stellen.’
Wmo

Een kwart eeuw vrijwillige palliatieve zorg: Leven toevoegen aan de laatste dagen

Vijfentwintig jaar geleden werd de eerste stichting voor vrijwillige terminale zorg in Nederland opgericht. Oud-kankerpatiënt Leendert Vriel, naar wie de stichting is vernoemd, wilde thuis sterven. Maar in zijn tijd was dat nog ongewoon. Inmiddels zijn er honderden van dergelijke netwerken, die jaarlijks duizenden mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven. ‘Het gaat er niet om dagen aan het leven toe te voegen, maar leven aan de dagen die iemand nog heeft.’
Wmo

Zes welzijnsdirecteuren over de omslag naar de WMO

Hoever is het welzijnswerk met de voorbereiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? De decentralisatiewet waarin de extramurale zorg en welzijn gezamenlijk door de gemeenten worden aangestuurd, moet van staatssecretaris Ross-Van Dorp (VWS) al op 1 januari 2006 ingaan. Zorg + Welzijn maakte een belronde langs zes welzijnsdirecteuren aan de hand van vijf stellingen. Welzijn krijgt de WMO aardig in de smiezen, zo blijkt. ‘Maar er wordt te gemakkelijk gedacht dat mensen het zelf wel kunnen. Daar komt men nog wel achter.’

Snoezelen heeft positief effect op ouderen en zorgverleners: De klok leren loslaten

Eind 2004 promoveerde Julia van Weert van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) op ‘snoezelzorg’. Door snoezelen - ofwel zintuigactivering - voelen zowel de ouderen als de verzorgenden zich beter. Ze pleit voor implementatie in de dagelijkse verpleeghuiszorg om het welbevinden van demente ouderen te verhogen.

Laagdrempelige bijeenkomsten om taboes te doorbreken: Sfeervol praten over geweld

Het is in allochtone kring taboe te praten over huiselijk en seksueel geweld. Maar er is wel behoefte om deze onderwerpen te bespreken. Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, bedacht een methode om via bijeenkomsten het nauwelijks bespreekbare bespreekbaar te maken. ‘Geen zware therapieën, zelfhulp of verwerking, maar laagdrempelige bijeenkomsten.’
Mantelzorg

Ria Wijnen, de nieuwe lector Gerontologie in Breda: ‘Tussen zorg en welzijn is bijna niets opgebouwd’

Het dominante beeld over ouderen - dat ze beperkingenhebben en vaak ziek zijn - klopt niet. Ria Wijnen-Sponselee, de nieuwe lector Gerontologie aan de Avans Hogeschool in Breda, zet zich af tegen de eenzijdige beelden rond de oude dag. De meeste ouderen leven tot hun 75e redelijk gezond en vitaal in hun eigen huis. Professionals moeten daar op inspelen. ‘Ik zie geen toekomst meer voor de verzorgingshuizen.’

Nieuwe directeur van de MOgroep Henk Luchtmeijer: ‘Welzijn mag niet op de glijbaan van de zorg belanden’

‘Het aardige van deze baan,’ zegt Henk Luchtmeijer, ‘is dat het alles samenbrengt waar ik in mijn leven mee bezig ben geweest.’ Per 1 februari is hij aangetreden als directeur van de Maatschappelijk Ondernemers Groep. ‘De civil society ontstaat niet zomaar.’