Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Mantelzorg

De rol van de cliënt in de WMO: ‘We moeten met onze neus op het beleid zitten’

Cliëntenorganisaties krijgen een belangrijke rol in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ze lopen zich al een jaar warm om te redden wat er te redden valt. ‘Die wet is levensgevaarlijk. Een bezuinigingsoperatie die leidt tot ongelijke behandeling van burgers’.
Wmo
Helena Stoomrat

Helena Stoomrat, bewoner van multicultureel zorgcentrum Transvaal in Den Haag: ‘Alles van me is lachen en huilen’

De Surinaamse Helena Stoomrat woont in zorgcentrum Transvaal in Den Haag. Dit zorgcentrum timmert sinds 1990 aan de weg als één van de eerste multiculturele ouderencentra van Nederland. Stoomrat is de enige Creoolse tussen zo’n zeventig hindoestaanse Surinamers en dertig Nederlandse ouderen. ‘Over twee, drie jaar is dit huis helemaal voor Surinaamse ouderen en een dagopvang voor Turkse ouderen,’ denkt de directeur. Een dag uit het leven van bewoner Helena Stoomrat.
Armoede en Schuldhulpverlening

Evelyn Schwarz (Arme kant van Nederland) over toenemende armoede: ‘Voedselbanken laten zien hoeveel mensen tussen wal en schip vallen’

De armoede in Nederland neemt toe, zo bleek uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die eind november werd gepresenteerd. Maar beide organisaties zien ook lichtpuntjes: Volgend jaar daalt het aantal armen iets, en 65-plussers worden steeds minder arm. Goed nieuws? Evelyn Schwarz, voorzitter van de werkgroep De Arme kant van Nederland en arbeidspastor van de protestantse diaconie in Amsterdam, denkt er het hare van.

Intergenerationeel werken versterkt leefbaarheid in Trynwâlden: Verhalen voor jong en oud

In het Friese Trynwâlden ontpoppen jongeren zich als lokale geschiedschrijvers, gebruikmakend van verhalen van ouderen. Dat is één van de resultaten van het lokale intergenerationele project ’t Ferhaal. De WRR stelde in zijn rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ dat schotten tussen gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties uit den boze zijn bij de verbetering van leefbaarheid in de buurt. ’t Ferhaal is één van de projecten die in dit plaatje passen.

Revival van kangoeroewoning als alternatief in de ouderenhuisvesting: Drie generaties in één

Zijn het duowoningen, tandemwoningen, driegeneratiehuizen of nóg iets anders? De beleidsmakers - naarstig op zoek naar alternatieven in de ouderenhuisvesting - zijn er nog niet uit. Ondertussen lijkt de keus te vallen op kangoeroewoningen. Ze zijn bezig aan een tweede jeugd, nadat er sinds de bouw van de eerste woningen begin jaren tachtig weinig meer van was vernomen. In ieder geval zijn twee woningen met elkaar verbonden zodat jong en oud voor elkaar klaar kunnen staan. Als zat de ene partij in een buidel.

Vmbo’ers bewegen als bioscoopdirectie op virtuele vergaderzaal: Leren bij Escamp Cinema

Leerlingen van de VMBO Zuid-West in Den Haag, locatie Escamp, leren hoe ze een bioscoop moeten runnen. Via een website van IBM staat een virtuele vergaderzaal tot hun beschikking. Daarnaast krijgen ze coaching van medewerkers van zowel IBM Nederland als welzijnsorganisatie Mooi Escamp in Den Haag. ‘Een directie vanuit de leerlingen die de boel trekt, is makkelijker gezegd dan gedaan.’
Wmo

‘Groeiend aantal blijft van fatsoenlijke zorg verstoken’

Agnes Kant, SP Tweede Kamerlid

‘Debat over normen en waarden is hypocriet’

Met het aantreden van het nieuwe kabinet is de discussie over normen en waarden opgelaaid. Los van het feit dat normen en waarden niet partij of religie gebonden zijn, zoals het CDA doet voorkomen, begint deze discussie een hypocriete wending aan te nemen.
Wmo

Zorg 2003: minder regelzucht, meer kwaliteit: Marktwerking in de Bomhoff-doctrine

Een nieuw bekostigingssysteem in de zorg en véél minder regels en wetten. Dat zijn de meest in het oog springende voornemens van het verse kabinet. Het 'nieuwe' beleid wordt weliswaar met toeters en bellen gepresenteerd, maar borduurt veelal voort op maatregelen waar 'Paars' al mee was begonnen. Onder de bewindslieden Bomhoff en Ross-Van Dorp is meer marktwerking en meer vrijheid voor de zorgaanbieders te verwachten.
Wmo

‘2010: eindelijk vrije keuze voor consument’

Stef Blok VVD Tweede Kamerlid