Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Snoezelen heeft positief effect op ouderen en zorgverleners: De klok leren loslaten

Eind 2004 promoveerde Julia van Weert van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) op ‘snoezelzorg’. Door snoezelen - ofwel zintuigactivering - voelen zowel de ouderen als de verzorgenden zich beter. Ze pleit voor implementatie in de dagelijkse verpleeghuiszorg om het welbevinden van demente ouderen te verhogen.

Laagdrempelige bijeenkomsten om taboes te doorbreken: Sfeervol praten over geweld

Het is in allochtone kring taboe te praten over huiselijk en seksueel geweld. Maar er is wel behoefte om deze onderwerpen te bespreken. Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, bedacht een methode om via bijeenkomsten het nauwelijks bespreekbare bespreekbaar te maken. ‘Geen zware therapieën, zelfhulp of verwerking, maar laagdrempelige bijeenkomsten.’
Mantelzorg

Ria Wijnen, de nieuwe lector Gerontologie in Breda: ‘Tussen zorg en welzijn is bijna niets opgebouwd’

Het dominante beeld over ouderen - dat ze beperkingenhebben en vaak ziek zijn - klopt niet. Ria Wijnen-Sponselee, de nieuwe lector Gerontologie aan de Avans Hogeschool in Breda, zet zich af tegen de eenzijdige beelden rond de oude dag. De meeste ouderen leven tot hun 75e redelijk gezond en vitaal in hun eigen huis. Professionals moeten daar op inspelen. ‘Ik zie geen toekomst meer voor de verzorgingshuizen.’

Nieuwe directeur van de MOgroep Henk Luchtmeijer: ‘Welzijn mag niet op de glijbaan van de zorg belanden’

‘Het aardige van deze baan,’ zegt Henk Luchtmeijer, ‘is dat het alles samenbrengt waar ik in mijn leven mee bezig ben geweest.’ Per 1 februari is hij aangetreden als directeur van de Maatschappelijk Ondernemers Groep. ‘De civil society ontstaat niet zomaar.’
Wmo

Zweedse zorg toont valkuilen WMO’

‘Stel invoering WMO voor gehandicaptenzorg uit,’ zegt Peter Siebesma, tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van zorginstelling De Zijlen in Groningen. Hij onderzocht de ombouw naar ‘de Zweedse WMO’. Terwijl de Scandinavische zorg vaak model staat voor landen als de onze, concludeert Siebesma dat de modernisering van de Zweedse zorg heeft gefaald. ‘Laten we eerst leren van de fouten die daar zijn gemaakt.’

Optimisme over groei van zorgboerderijen: Het heilzame buitenleven

Zorgboerderijen schoten sinds het eind van de jaren negentig als paddestoelen uit de grond: goed voor de boer die een nieuwe bron van inkomsten vond, en goed voor de cliënt die lekker ‘buiten’ kon rommelen op het erf, met de beesten of de moestuin. Ondanks steeds terugkerende hobbels is er optimisme over de groei van zorgboerderijen. ‘We bieden nu eenmaal kleinschalige en goede zorg tegen een redelijke prijs.’

Speelruimte van jonge bewoners in verpleeghuizen blijkt beperkt: ‘Je stopt met wensen, want dat geeft frustratie’

Stel: je bent 45 jaar en ligt vanwege een herseninfarct en verlamming in een verpleeghuis. Kun je het daar tussen de oudere bewoners naar de zin maken? Nee, stelt adviesbureau Acquest. Volgens haar onderzoek ‘Meer regie over mijn leven’ hebben jonge verpleeghuisbewoners in hun eigen woon- of leefsituatie weinig tot niks te kiezen.
Wmo

Totale aandacht in het consultatiebureau: APK voor ouderen

‘Je moet goed op je lichaam letten, het moet nog twintig jaar mee,’ zegt de 65-jarige mevrouw Van Amersfoort. Zij is één van de bezoekers van het consultatiebureau voor ouderen in Gorinchem. Het bureau signaleert problemen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied in een vroeg stadium. Maar er zijn ook dilemma’s: hoe bereik je de vereenzaamde, verwaarloosde oudere en niet alleen de ‘worried well’?
Wmo

Thuiszorg: Opkomst van de marktwerking

Meer flexibele en klantgerichte zorg. Dat was het doel van de marktwerking in de thuiszorg, die toenmalig minister Borst introduceerde in 1995. Maar de gevolgen waren dramatisch: chaos, wachtlijsten en faillissementen deden binnen twee jaar eveneens hun intrede in de thuiszorg.
Dementie

Woongroep voor senioren stimuleert een actief en geborgen leven: Ouderen onder elkaar

De woongroep voor ouderen kan op steeds meer enthousiasme rekenen. Ze biedt een veilige leefomgeving, waarin de senioren elkaar actief houden. Inmiddels staan er vierduizend wooneenheden geregistreerd. Maar de initiatiefnemers worden geregeld gehinderd door bureaucratie en vooroordelen. ‘Gemeenten en woningcorporaties denken vaak te weten wat goed voor ons is.’