Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Wmo
SER wil aanpak personeelstekort in zorg en onderwijs

SER wil aanpak personeelstekort in zorg en onderwijs

Vooral in thuiszorg en verpleging en verzorgingshuizen dreigt een groot personeelstekort. Het kabinet moet maatregelen nemen om oudere werknemers langer te laten doorwerken. Meer faciliteiten zijn nodig om betaalde arbeid en zorg te combineren. Functiedifferentiatie en specialisatie moeten versterkt worden.
Wmo
Niet bang maar ongerust over ‘spookverhalen’ Wmo

Niet bang maar ongerust over ‘spookverhalen’ Wmo

Het overgrote deel van de mensen die thuiszorg krijgen, vertrouwt erop dat ze na de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) nog steeds de zorg krijgt die ze nodig heeft. Dat blijkt uit een klantenscan onder thuiszorgcliënten.
Wmo
Niet bang maar ongerust over ‘spookverhalen’ Wmo

Niet bang maar ongerust over ‘spookverhalen’ Wmo

Het overgrote deel van de mensen die thuiszorg krijgen, vertrouwt erop dat ze na de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) nog steeds de zorg krijgt die ze nodig heeft. Dat blijkt uit een klantenscan onder thuiszorgcliënten.
Wmo
Arcares en Z-org samen verder als ActiZ

Arcares en Z-org samen verder als ActiZ

Brancheorganisaties Arcares en Z-org gaan vanaf 1 juli samen verder onder de naam ActiZ. De leden van beide organisaties hebben ingestemd met het principebesluit. De fusie is het gevolg van vervagende grenzen tussen de verschillende branches.
Wmo

Klantenscan Wmo

Het overgrote deel van de mensen die thuiszorg krijgen, vertrouwt erop dat ze na de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) nog steeds de zorg krijgt die ze nodig heeft. Dat blijkt uit een klantenscan onder thuiszorgcliënten.
Mantelzorg
Ambassadeur Bestrijding Ouderenmishandeling: ‘Ook veel hulpverleners doen het’

Ambassadeur Bestrijding Ouderenmishandeling: ‘Ook veel hulpverleners doen het’

De omvang van het verschijnsel oudermishandeling is moeilijk voorstelbaar, zo blijkt uit de ervaringen van preventiefunctionaris Mirjam van Dongen. Als Landelijk Ambassadeur Bestrijding Ouderenmishandeling wil ze elke gemeente overtuigen een eigen meldpunt daarvoor op te zetten. ‘Ook hulpverleners maken zich schuldig aan mishandeling. U zult versteld staan over wat er allemaal gebeurt.’
Wmo
Maatjes die zichzelf overbodig maken

Maatjes die zichzelf overbodig maken

Het Twentse maatjesproject VOC Tandem koppelt mensen in een sociaal isolement aan een vrijwilliger, om verdere vereenzaming te voorkomen of sociaal isolement te doorbreken. ‘De deelnemer zit voorop en de vrijwilliger fietst mee.’
Wmo
Thuiszorg Friese Wouden ondersteunt mantelzorgers actief

Thuiszorg Friese Wouden ondersteunt mantelzorgers actief

Als de mantelzorger het redt, kan de thuiszorg ook doorgaan. Daarom begint thuiszorg De Friese Wouden met een project om mantelzorgers te ondersteunen. De thuiszorgorganisatie gaat verzorgenden opleiden, bijeenkomsten voor mantelzorgers organiseren en met andere zorgorganisaties samenwerken.
Harry Weerman (WILL): ‘Zonder gemeenten wordt het niks met de welzijnsinformatie’

Harry Weerman (WILL): ‘Zonder gemeenten wordt het niks met de welzijnsinformatie’

Eind 2006 stopt het project WILL – Welzijnsinformatie Lokaal en Landelijk – dat sinds 2002 een model voor de informatievoorziening in de welzijnssector heeft opgezet. Of de aanpak ooit wordt ingevoerd, is nog maar de vraag. ‘Het is heel plat: zolang de wethouders niet zeggen dat ze het doen, gebeurt er natuurlijk niks’, zegt projectleider Harry Weerman.
Wmo
Sevagram Thuiszorg in de problemen

Sevagram Thuiszorg in de problemen

Thuiszorgorganisatie Sevagram, onder meer actief in Noord- en Midden-Limburg, stopt in die regio wegens financiële problemen, blijkt uit een brief aan de medewerkers van de organisatie. De vakbonden NU91 en Unie Zorg en Welzijn eisen duidelijkheid over de werkgelegenheid van ongeveer tachtig medewerkers van sevagram in de regio.