Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Oranje Fonds stelt 1,4 miljoen beschikbaar voor buurtinitiatieven

‘Nederland ontmoet de buurt’ heet de nieuwe landelijke campagne van het Oranje Fonds, die deze week van start gaat. Doel van de campagne is kennisuitwisseling tussen bestaande buurtorganisaties en nieuwe initiatieven. De buurt staat ook centraal bij de verkiezing van de zogeheten ‘Appeltjes van Oranje’.
Wmo

De Tilburgse welzijnskerk

Een oude majestueuze kerk is nu omgedoopt tot een multifunctioneel wijkcentrum. Een succesvolle combinatie?
Vrijwilligers

Hans Becker, bestuursvoorzitter Humanitas: Leverancier van geluk

Hans Becker, bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam, is sinds kort bijzonder hoogleraar Humanisering van de zorg. ‘Wij moeten naast medische zaken zorgen voor eigen regie en sociale contacten: actie, iets te doen hebben, beweging. Daarom wil ik herinneringsmusea en hebben we hier al die schilderijen, die huisdieren, die internetcafés.’

De huiskamer van het dorp

Het begon als een herberg, werd vervolgens een dorpshuis en gaat wellicht in de toekomst op in een multifunctioneel centrum. Dorpshuizen vormen op het platteland nog steeds het centrum van het dorp. ‘Zonder dorpshuis was Appeltern al lang als los zand uit elkaar gevallen.’

Dagboek: Anneke van Koert, opbouwwerker in Amsterdam

Anneke van Koert is coördinator en uitvoerend opbouwwerker in Amsterdam Zeeburg en Amsterdam Noord. Ze zet pilotprojecten op en ondersteunt bewonersgroepen. De diversiteit maakt het werk zo leuk, vindt ze. Zowel van de projecten als de mensen. Lastig is de bemoeizucht van het stadsdeel, dat het opbouwwerk voortdurend vraagt om in te springen bij allerlei zaken.
Wmo

Staatssecretaris Ross (VWS): ‘De angst voor de WMO is onterecht’

Het Kamerdebat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staat voor de deur. Een debat dat zich toe zal spitsen op de vraag hoeveel vertrouwen de politiek heeft in de lokale democratie, meent staatssecretaris Ross van VWS. ‘De WMO erkent de gemeente als volwaardige bestuurslaag die de burger centraal stelt.’
Mantelzorg

De rol van de cliënt in de WMO: ‘We moeten met onze neus op het beleid zitten’

Cliëntenorganisaties krijgen een belangrijke rol in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ze lopen zich al een jaar warm om te redden wat er te redden valt. ‘Die wet is levensgevaarlijk. Een bezuinigingsoperatie die leidt tot ongelijke behandeling van burgers’.
Wmo
Helena Stoomrat

Helena Stoomrat, bewoner van multicultureel zorgcentrum Transvaal in Den Haag: ‘Alles van me is lachen en huilen’

De Surinaamse Helena Stoomrat woont in zorgcentrum Transvaal in Den Haag. Dit zorgcentrum timmert sinds 1990 aan de weg als één van de eerste multiculturele ouderencentra van Nederland. Stoomrat is de enige Creoolse tussen zo’n zeventig hindoestaanse Surinamers en dertig Nederlandse ouderen. ‘Over twee, drie jaar is dit huis helemaal voor Surinaamse ouderen en een dagopvang voor Turkse ouderen,’ denkt de directeur. Een dag uit het leven van bewoner Helena Stoomrat.
Armoede en Schuldhulpverlening

Evelyn Schwarz (Arme kant van Nederland) over toenemende armoede: ‘Voedselbanken laten zien hoeveel mensen tussen wal en schip vallen’

De armoede in Nederland neemt toe, zo bleek uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die eind november werd gepresenteerd. Maar beide organisaties zien ook lichtpuntjes: Volgend jaar daalt het aantal armen iets, en 65-plussers worden steeds minder arm. Goed nieuws? Evelyn Schwarz, voorzitter van de werkgroep De Arme kant van Nederland en arbeidspastor van de protestantse diaconie in Amsterdam, denkt er het hare van.

Intergenerationeel werken versterkt leefbaarheid in Trynwâlden: Verhalen voor jong en oud

In het Friese Trynwâlden ontpoppen jongeren zich als lokale geschiedschrijvers, gebruikmakend van verhalen van ouderen. Dat is één van de resultaten van het lokale intergenerationele project ’t Ferhaal. De WRR stelde in zijn rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ dat schotten tussen gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties uit den boze zijn bij de verbetering van leefbaarheid in de buurt. ’t Ferhaal is één van de projecten die in dit plaatje passen.