Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Wmo

Signalen over mishandelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen nemen toe: ‘Ouderen nemen de ellende vaak voor lief’

Ouderenmishandeling is een taboe. Voor het slachtoffer, dat uit gêne, afhankelijkheid of angst niks durft te zeggen. Maar niet zelden ook voor de instelling. Waarom wordt zoiets niet eerder door collega’s opgemerkt? Volgens recent onderzoek is ‘het zicht op de aard en omvang van ouderenmishandeling in verzorgings- en verpleeghuizen nagenoeg afwezig’.
Vrijwilligers

Professor Bill Jordan kritiseert hulp op contractbasis: ‘Sociaal werk is de ziel van een gemeenschap’

De verzorgingsstaat werkt steeds meer op contractbasis: de burger kan hulp krijgen, maar daar staan strikte eisen tegenover. Bill Jordan, hoogleraar Sociaal Beleid aan de Universiteit van Exeter, constateert echter dat er helemaal geen aanbod volgt op de eisen die worden gesteld. ‘Dat is een totale ontkenning van het feit dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn.’
Wmo

Zorgvoorzieningen niet berekend op toestroom allochtone bejaarden: ‘Over tien jaar zijn we er klaar voor’

Het komende decennium wordt Nederland overspoeld met een golf allochtone ouderen. Te weinig zorgvoorzieningen zijn toegesneden op hun behoeften. Maar is dat wel mogelijk als ouderen niet openstaan voor verpleeghuizen en thuiszorg? ‘Je kunt je beleid pas maken als de vraag er is.’
Wmo

De opbouw van de woonzorgzone in Krakeel (Hoogeveen): Hobbels op weg naar een zorgzame wijk

Hoe werken zorg en welzijn samen in een woonzorgzone? In de Hoogeveense wijk Krakeel hebben gemeente en instellingen ideeën genoeg. Boeiende plannen voor een levensloopbestendige wijk liggen klaar, maar bij de bewonersparticipatie zit nog een hobbel. Ook de inbreng van het welzijnswerk moet nog vorm krijgen. ‘Het was fout dat er één groep is die zes jaar lang het hele proces mag meebepalen.’
Wmo

Scheidend MOgroep-directeur Sjef van Gennip: ‘Welzijn krijgt een facelift door de WMO’

Na negen jaar directeur te zijn geweest van de MOgroep vertrekt Sjef van Gennip. Per 1 september wordt hij directeur van Reclassering Nederland. Een exitgesprek over marktwerking, kwaliteit van kinderopvang en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ‘Benoem de beren en schiet ze af.’
Mantelzorg

Steuncirkels in de mantelzorg nemen zorg over bij wegvallen ouders: Een vriendenclub als erfenis

Steuncirkels zorgen ervoor dat de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen wordt overgenomen als de ouders wegvallen. Het is opgezet naar het voorbeeld van de Canadese organisatie Plan. Een groep betrokkenen deelt de zorg voor gehandicapte én ouders.
Wmo

Staatssecretaris Ross-van Dorp over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: ‘We moeten geslaagde projecten in de etalage zetten’

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen gemeenten allerlei nieuwe taken over hun schutting gegooid. Een onacceptabele, verkapte bezuinigingsmaatregel, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar volgens staatssecretaris Clémence Ross is er helemaal geen sprake van een bezuiniging. ‘Het gaat om taken die gemeenten al doen of zouden moeten doen.’
Wmo

Woningcorporaties betwisten tekort aan ouderenhuisvesting: Planbureau luidt noodklok over ouderenwoningen

Een op de drie ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen heeft geen aangepaste woning, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens gemeenten en ouderenbonden wordt deze zorgelijke situatie met het huidige kabinetsbeleid nog slechter. Woningcorporaties betwisten echter de waarde van het onderzoek: ‘Het SCP heeft een ouderwetse visie op ouderenwoningen.’
Wmo

Hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert: ‘Gezondheidszorg is niet afgestemd op ouderen’

Bezuinigen op de zorg voor ouderen is onverstandig en kortzichtig. Als de overheid nu niet investeert in specifiek op ouderen gerichte zorg nemen de gezondheidsklachten van ouderen toe en lopen de kosten op. Hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert pleit voor integrale ouderenzorg.
Wmo

Outreachende hulpverlening succesvol door engagement en praktisch handelen: Wars van standaardhulp

‘Outreachend werken zorgt voor nieuw elan in de hulpverlening,’ zegt onderzoekster Lia van Doorn. Zij volgde de laatste drie jaar tien innovatieve projecten op de voet. Eén daarvan, het mobiele schoonmaakteam in Almere, toont dat ‘zorgmijders’ te bereiken zijn waar dit voorheen een onmogelijke taak leek. ‘Er moet buiten de geijkte paden naar oplossingen worden gezocht.’