Home Tags Meldcode

meldcode

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Melding bij Veilig Thuis: een professionele norm

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Er is een website en app waar je individuele casussen en situaties kunt toetsen op wel of niet melden.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Sociale professionals en leerkrachten zijn cruciaal in het oppikken van signalen onder jongeren die in een gedwongen huwelijk terecht lijken te komen. ‘Huwelijksdwang valt onder de meldcode Huiselijk geweld’, zegt Hilde Bakker van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. ‘Dat schept de verplichting voor de professional wel iets te doen.’
Jeugdhulp

‘We hebben allemaal een mechanisme om mishandeling te ontkennen’

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Meldcode Kindermishandeling aangescherpt. ‘Ik hoop oprecht dat professionals niet denken: “Er komt iets bij”, maar zich gesteund voelen’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Kindermishandeling aanpakken is iets anders dan een gebroken arm gipsen.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Over aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling heeft zoals bekend grote effecten voor mishandelde kinderen. Het lukt, ondanks regelmatig vernieuwd jeugdbeleid, maar niet om de cijfers inzake kindermishandeling te laten dalen. In deze bijdrage leggen de auteurs de focus op de doelstelling van de aangescherpte Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: kinderen eerder, sneller en beter op de radar krijgen daar waar het gaat om kindermishandeling. Daarbij zien zij vooral het primair onderwijs als kansrijke partij om een rol te spelen bij deze doelstelling, het tweede milieu daar waar leerkrachten, met ‘hun’ kinderen samenkomen.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

‘Waarom greep niemand in?’

Professionals, buren en kennissen weten of vermoeden dat haar partner gewelddadig is. Toch duurt het jaren voordat er hulp komt voor Tjarda Reesink en haar twee dochters. Misschien was ze met de aanpassing in de verplichte meldcode, vanaf januari 2019, eerder geholpen.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Nederlandse kindcheck is meest succesvolle instrument wereldwijd

Nederlandse kindcheck is meest succesvolle instrument wereldwijd

Signaleren op basis van risicofactoren bij ouders blijkt een hele betrouwbare manier om kindermishandeling tegen te gaan. Mariëlle Dekker, directeur van Augeo: ‘In negentig procent van het totale aantal meldingen dat op deze basis werd gedaan, was daadwerkelijk sprake van kindermishandeling.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Mariëlle Dekker: ‘Nederlandse kindcheck meest succesvolle instrument ter wereld’

Mariëlle Dekker is algemeen directeur Augeo Foundation. Op het Zorg+Welzijn congres Huiselijk Geweld vertelde ze over het nut en de noodzaak van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en over het succes van de kindcheck.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Meldcode is geen panacee tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Meldcode is geen panacee tegen huiselijk geweld en kindermishandeling’

‘We hebben nog geen bewezen effectieve methodieken die ingezet kunnen worden in gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld. Maar het gebrek aan methodieken is geen excuus voor het gebrek aan goede hulpverlening.'
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Veilig Thuis zonder wachtlijst door dubbel zo veel personeel

Kritiek op de Veilig Thuis-organisaties is een terugkerend fenomeen. Wachtlijsten, gebrek aan goede samenwerking en kinderen in onveilige situaties komen in de media. Gaan de professionals gebukt onder deze negatieve aandacht? ‘De drempel om te melden wordt hoger als een negatief beeld ontstaat.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Veiligheid in tijden van verandering

Veilig Thuis ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen twee organisaties met verschillende doelgroepen. Ze heeft ook nog eens te maken met een veranderende meldcode, een toegenomen aantal meldingen en gewijzigde lokale omstandigheden. JeugdenCo sprak hierover met Twee Veilig Thuis-organisaties die volgens de inspectie goed bezig zijn.