Home Tags Ggz

ggz

Armoede en Schuldhulpverlening

10 Jaar Utrechtse Tussenbus: Een gewilde plek voor daklozen

In december 1994 ging de Tussenbus in Utrecht van start om op een laagdrempelige manier hulp te bieden aan daklozen. Ondanks de uitbreiding van voorzieningen in de maatschappelijke opvang blijkt de bus nog nodig.

Goof van Gemert (GGZ Nederland) over de ambities van de geestelijke gezondheidszorg: ‘Ruimte maken voor bemoeizorg, is een kwestie van prioriteiten stellen’

‘Er is verwarring over de taken van de ggz ,’ zegt Goof van Gemert, plaatsvervangend directeur van GGZ Nederland. In het document ‘De krachten gebundeld’ heeft GGZ Nederland ambities voor de komende jaren uiteengezet. Zo wil ze bijvoorbeeld alle 24 duizend zorgwekkende zorgmijders binnen drie jaar in kaart brengen. Daarnaast noemt Van Gemert samenwerking met andere partijen een voorwaarde om de doelen te halen. ‘Dat we ons hierbij bescheiden opstellen, is nieuw.’
Armoede en Schuldhulpverlening
Terugblik op drie jaar van Utrechtse hostels voor daklozen en verslaafden: ‘Bewoners verleiden tot zorg’

Terugblik op drie jaar van Utrechtse hostels voor daklozen en verslaafden: ‘Bewoners verleiden tot zorg’

Hoe vangt een gemeente overlastgevende daklozen op die zwaar zijn verslaafd? Utrecht bedacht hiervoor hostels. Meer dagritme, verbetering van de gezondheid of doorstromen naar een andere woonvorm, worden al mooie doelen gevonden. De 35-jarige Rinco is één van de bewoners van de eerste hostel in Utrecht. Zorg + Welzijn zoomt in op zijn nieuwe leven in hostel De Hoek.
Wmo

Fusie DeltaBouman dreigt tot een eind te komen: Navelstaren in Pension Hommeles

Het is hommeles in Rotterdam. De directeuren van de Rotterdamse mega-instelling voor psychiatrie en verslavingszorg DeltaBouman zijn verwikkeld in een heftige onderlinge strijd om de macht. De ruim tweeduizend werknemers wachten met spanning af hoe het afloopt. Evenals de gemeente Rotterdam. DeltaBouman staat immers voor de taak om de prostituees van de tippelzone aan de Keileweg aan een nieuw leven te helpen. Maar de instelling heeft het te druk met zichzelf.

Rapport inspectie leidt tot aanpassen separeerbeleid in psychiatrie: De cel van de angst

Begin dit jaar concludeerde de inspectie voor de gezondheidszorg dat het separeerbeleid van de meeste psychiatrische ziekenhuizenniet goed is. Ook vragen psychiaters en verpleegkundigen zich steeds meer af hoe humaan het opsluiten van patiënten eigenlijk is. Inmiddels hebben twaalf psychiatrische ziekenhuizen hun separeerbeleid tegen het licht gehouden. ‘Er zijn betere alternatieven om escalatie te voorkomen.’
Wmo

Signalen over mishandelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen nemen toe: ‘Ouderen nemen de ellende vaak voor lief’

Ouderenmishandeling is een taboe. Voor het slachtoffer, dat uit gêne, afhankelijkheid of angst niks durft te zeggen. Maar niet zelden ook voor de instelling. Waarom wordt zoiets niet eerder door collega’s opgemerkt? Volgens recent onderzoek is ‘het zicht op de aard en omvang van ouderenmishandeling in verzorgings- en verpleeghuizen nagenoeg afwezig’.

Jolanda Soethout, initiatiefneemster van bezinningshuis Het Klaverblad: ‘Praat net zo over zelfdoding als over een voetbalwedstrijd’

Jolanda Soethout deed 23 pogingen tot zelfdoding. Totdat ze actief werd bij het Cliëntenbelangenbureau van de GGZ Eindhoven. Haar doodswens veranderende in het besef dat ze geen levenswens had. Dat inzicht vormt de basis het ‘bezinningshuis’ voor mensen met een doodswens, Het Klaverblad, dat in september in Eindhoven van start gaat.
Verslaving

Gokverslaving is groot probleem onder Turken in Nederland: ‘Hulp zoeken, is eerverlies’

Gokken is een groot probleem in de Turkse gemeenschap in Nederland. En van een gokverslaving afkomen, is nog moeilijker. Vaak ontkennen de Turkse gokkers hun verslaving. ‘Ze ervaren dat als eerverlies. Dat belemmert de therapie.’
Wmo

Scheidend MOgroep-directeur Sjef van Gennip: ‘Welzijn krijgt een facelift door de WMO’

Na negen jaar directeur te zijn geweest van de MOgroep vertrekt Sjef van Gennip. Per 1 september wordt hij directeur van Reclassering Nederland. Een exitgesprek over marktwerking, kwaliteit van kinderopvang en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ‘Benoem de beren en schiet ze af.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Daklozen en verslaafden schilderen en exposeren bij Via Kunst: De pukkel van de Karel Doormanstraat

Bij Via Kunst maken en exposeren verslaafden, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond schilderijen. De nadruk van het project ligt primair op het creatieve proces, voor de deelnemers wordt geen traject uitgestippeld. Misschien zullen sommige kunstenaars zich ooit zelfstandig kunnen redden. Maar ook is het risico van hospitalisatie aanwezig.