Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Staat jouw zorg- en welzijnsbaan op de tocht?

Voor de meeste kwalificaties in zorg en welzijn neemt de vraag naar personeel de aankomende vier jaar af. Een belangrijke oorzaak hiervan is het geld dat beschikbaar is na invoering van alle kabinetsplannen. Bekijk hier wat dat voor jou betekent.
Staat jouw zorg- en welzijnsbaan op de tocht?
Foto: ANP Photo

In de komende jaren dreigt er een teveel aan zorg- en welzijnpersoneel dat oploopt tot bijna 90 duizend personen in 2017. Vooral in 2015, het jaar waarin veel beleidsmaatregelen uit het Regeerakkoord worden ingevoerd, neemt het dreigende overschot aan zorgpersoneel sterk toe (van 24.000 naar 63.000).
Lees hier meer over het rapport met arbeidscijfers waarvan Renske Leijten denkt dat het bewust is achtergehouden >>

WMD

Uit enquêtes onder gemeenten blijkt dat veel gemeenten nu al fors bezuinigen op de uitgaven voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de verwachting is dat dit de komende jaren ook het geval is. Voor alle agogische kwalificaties daalt de vraag naar personeel. Het sterkst daalt de vraag naar personeel met de kwalificatie sociaal cultureel werk (niveau 4 en 5) en maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 4 en 5). Het verwachte overschot is het grootst onder personeel met een kwalificatie op hbo-niveau (4000 werknemers). Het overschot van werknemers met een mbo-opleiding wordt op 2.000 geraamd.

Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg wordt er een overschot van personeel verwacht, vooral sociaal pedagogen (niveau 5). Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 en de bezuinigingen die daarbij horen, neemt de vraag naar personeel af.

Thuiszorg

In de langdurige zorg is er een verschuiving van intra- naar extramurale zorg. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van het personeel. In de thuiszorg bijvoorbeeld, neemt het aandeel huishoudelijke hulp sterk af, terwijl het aandeel verzorging en verpleging juist sterk toeneemt. De vraag naar zorghulp (niveau 1) neemt het sterkst af (gemiddeld 6,2% per jaar). Dit is het gevolg van de bezuiniging op huishoudelijke hulp. Ook de vraag naar helpende zorg en welzijn (niveau 2) en verzorgende (niveau 3) neemt sterk af.

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg is de arbeidsmarkt redelijk in evenwicht, zo voorspellen de cijfers. Er wordt een relatief klein overschot aan personeel verwacht. Voor agogisch gekwalificeerd personeel op niveau 3 ontstaat een overschot terwijl voor niveau 4 een tekort aan personeel wordt voorspeld.

Verpleegkundigen

Niet voor alle kwalificaties neemt de vraag naar personeel af. Zo neemt de vraag naar verpleegkundigen (niveau 4 en 5) toe. Dit komt door de relatief gunstige ontwikkelingen in de vraag naar personeel in de ziekenhuizen en GGZ, branches waar relatief veel verpleegkundigen werken. Bovendien investeert het kabinet in de wijkverpleegkundigen, waardoor de vraag naar verpleegkundigen in de thuiszorg fors toeneemt.

Kinderopvang

In de kinderopvang is het dreigende overschot het grootst, dit loopt op tot ruim 30 duizend werknemers in 2017. De vraag naar personeel in de kinderopvang neemt de komende jaren sterk af terwijl het aanbod sterk toe blijft nemen. Vooral voor pedagogisch personeel op niveau 3 dreigen grote overschotten te ontstaan.

Dilemma

De rapportage legt het dilemma bloot waar instellingen voor staan: er is slechts tijdelijk minder behoefte aan personeel. Een deel van het personeel dat eerst boventallig is, is in latere jaren weer nodig. En dat terwijl ontslag en werving van personeel kostbaar is. Nu al zijn er signalen dat instellingen anticiperen door geen vaste contracten meer aan te bieden en alleen nog nieuw personeel in dienst nemen op flexibele basis, aldus het rapport.

Deze informatie is te vinden in het rapport over de arbeidsmarkt in de zorg en welzijnssector van Arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn (AZW). Het rapport is een voorstudie voor de te verwachten arbeidsmarktrapportage van het kabinet.

1 REACTIE

 1. Een opluchting, dat er dus al wel over nagedacht is, er gaan namelijk heel veel mensen in ‘de zorg’ werkloos worden. Kanteling en transities hebben grote gevolgen voor de zorg:
  – Financien gaan van de landelijke overheid naar de gemeenten,
  – gemeenten gaan grootscheeps reorganiseren
  – er wordt heel veel bezuinigd
  niets blijft zoals het was ….. of toch?
  ‘Cliënten’ blijven namelijk met dezelfde vragen en problemen komen, beperkingen worden niet minder, en een IQ wordt niet hoger. Transities en reorganisaties zullen dit niet veranderen, hooguit verergeren.
  Belangrijk dat er een goed/degelijk plaatje komt van de zorg voor clienten, maar zeker ook voor de medewerkers (vooral vrouwen!) in de zorg. Zij verkeren in grote onzekerheid, terwijl hun werkdruk en caseload per dag hoger worden. En zij kunnen niet anticiperen op de toekomst, omdat niemand weet hoe die eruit gaat zien en al helemaal niet hoe het gaat uitpakken.
  Heel fijn dat de SP hier aandacht aan besteed en het probleem zichtbaar en bespreekbaar maakt!
  Bedankt!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.