Home Tags Werkloosheid

werkloosheid

Participatie

Geen uitkeringen meer: van sociale naar participatiezekerheid

Zo’n 1,5 miljoen mensen ontvangen in Nederland een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: 17 procent van de beroepsbevolking. Wij stellen voor om de uitkeringen af te schaffen. Ook de mensen die nu een uitkering ontvangen, gunnen wij namelijk werk. Als dat niet lukt op de reguliere arbeidsmarkt, dan moeten we een parallelle arbeidsmarkt creëren.
Wijkteam

Blog: Wijkteams en werkloosheid

Fawzi Salih is blogger bij Zorg+Welzijn
In dit blog neem ik u mee naar 2025 en laat ik u zien hoe het wijkteam een bijdrage kan leveren aan het naar een baan helpen van werklozen. Mijn bijdrage is opgedragen aan de 62-jarige Koos.

Vraag niet meteen: hoe wil je eruit komen?’

45-plus en voor langere tijd werkloos; vaak het begin van meer problemen. In Almere zijn ze er vroeg bij. ‘Mensen willen graag vertellen waarom ze zich schamen.’

Het gevoel dat je niet meer meetelt

Werkloze mensen lijden niet alleen financieel, maar ook mentaal onder hun situatie. ‘Onze arbeidsmoraal is meedogenloos en schaadt het zelfrespect van werklozen met grote afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt onderzoeker Judith Elshout.
Wijkteam

Werkloosheid zorg en welzijnsector daalt verder

1werkloos-mauritius-images.jpg
In de sector zorg en welzijn daalde het aantal nieuw aangevraagde uitkeringen in 2016 tot nu toe met bijna 23 procent.

Het keukentafelgesprek: Frans Janssen is sociaal professional, werkloos en zit niet bij de pakken neer.

Frans Janssen is sociaal professional, werkloos en zit niet bij de pakken neer.
Wijkteam

Meer banen, maar niet in zorg en welzijn

Het aantal banen in de zorg- en welzijnssector is het afgelopen kwartaal met 5% gedaald.

Minder werkloosheid in de zorg

Banen-In-De-Zorg-ThinkstockPhotos.jpg
In de sector zorg en welzijn daalde het aantal uitkeringen in de eerste helft van 2016 met twintig procent.
Participatie

We willen de buurt een stukje mooier maken’

Miranda Pol
Miranda Pol en haar vrouw Wilgina hebben De Buurtvrouw opgezet in een voormalig schoolgebouw in Schiedam.
Participatie

Proef met bijstand zonder verplichtingen

proef met bijstand
De gemeenten Utrecht en Tilburg gaan een experiment doen met de bijstandsuitkeringen.