Home 2019

Zorg+Welzijn magazine

In dit nummer vertelt radiomaker Frank van der Lende (31) over zijn missie rondom alzheimer. Verder: Jana Knot-Dickscheit weet dat multiproblematiek ook voorkomt uit het systeem, wat te doen als je over het hoofd gezien wordt, terwijl je wel hulp nodig hebt?
Schrijver Marion Bloem zorgt voor haar vroeger zo strenge moeder, oprichter van Yes We Can Clinics vindt dat hulpverleners cliënten moeten overladen met liefde en warmte, en Jos Ooms, lid van het team Specialistische LVB-begeleiding, probeert zijn cliënten vooral uit te bak te houden. Lees hun verhalen en meer in...
Actrice Monique Rosier vertelt hoe het kan dat niemand wist van haar eetstoornis. In dit themanummer over armoede een reportage in de sociale supermarkt en een interview met Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg: 'Er bestaan geen niet-willers'. En decorbouwer Mark Jonkers heeft een unieke samenwerking met pegadoog Jorus Rompa.
Psychiater Jules Tielens kan niet anders dan tegendraads zijn, presentatrice Anniko van Santen moest vluchten voor haar vader en Frieda nam haar zusje als pleegkind bij haar in huis omdat hun ouders niet voor haar konden zorgen. Lees hun verhalen en meer in deze editie van Zorg+Welzijn magazine.
Dit nummer van Zorg+Welzijn staat in het teken van eenzaamheid. Waarom is eenzaam zijn niet hetzelfde als alleen zijn? En hoe bestrijdt je chronische eenzaamheid? Op deze vragen krijg je antwoord. Maar we behandelen in dit nummer natuurlijk ook andere thema's. Benieuwd? Lees het magazine dan online!
Na maanden hard werken, kunnen we nu eindelijk het compleet vernieuwde Zorg+Welzijn magazine introduceren. Met meer aandacht voor fotografie, met inspirerende verhalen, met reportages over het werk in de breedte van het sociaal domein en met ieder nummer een themakatern. Thema van dit nummer: huiselijk geweld.
CoverZWdecember2018
In deze laatste Zorg+Welzijn 'oude stijl' aandacht voor onder meer radicaal integraal werken, voor samen leren, het belang van de virtuele wereld en de kerstbijdrage van het Instituut voor Publieke Waarden met daarin de radicale top 8 bestaanszekerheidsoplossingen.
Het novembernummer van Zorg+Welzijn staat vol spraakmakende uitspraken. Zo stelt sociaal werker Evalien Verschuren dat je ambtenaren net zo moet benaderen als wijkbewoners, vindt bijzonder hoogleraar Xavier Moonen dat ongelijkheid van ondersteuning van mensen met LVB zeer gewenst is en zegt vrijwilliger Sjan van Bergen dat doodgaan aandacht verdient.
Wie wordt het eerst gebeld bij overlast? Het oktobernummer begint met een interview met Liesbeth Huyzer van de korpsleiding politie over de noodzaak van 24-uursopvang. Verder onder meer artikelen over het leed achter de voordeur als vader dement is en een migratieachtergrond heeft en over wijkteams en vechtscheidingen.
Twee opvallende uitspraken uit het septembernummer: 'Wijkteamleden hebben ervoor gezorgd dat bestuurders ondanks hun beleid kunnen zeggen dat er geen grote ongelukken gebeurd zijn' en 'Waarom kijken we in zaken waar het mis gaat alleen naar de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en niet die van de zorgmijder?'.