Home 2019

Zorg+Welzijn magazine

Dit nummer van Zorg+Welzijn staat in het teken van eenzaamheid. Waarom is eenzaam zijn niet hetzelfde als alleen zijn? En hoe bestrijdt je chronische eenzaamheid? Op deze vragen krijg je antwoord. Maar we behandelen in dit nummer natuurlijk ook andere thema's. Benieuwd? Lees het magazine dan online!
Na maanden hard werken, kunnen we nu eindelijk het compleet vernieuwde Zorg+Welzijn magazine introduceren. Met meer aandacht voor fotografie, met inspirerende verhalen, met reportages over het werk in de breedte van het sociaal domein en met ieder nummer een themakatern. Thema van dit nummer: huiselijk geweld.
CoverZWdecember2018
In deze laatste Zorg+Welzijn 'oude stijl' aandacht voor onder meer radicaal integraal werken, voor samen leren, het belang van de virtuele wereld en de kerstbijdrage van het Instituut voor Publieke Waarden met daarin de radicale top 8 bestaanszekerheidsoplossingen.
Het novembernummer van Zorg+Welzijn staat vol spraakmakende uitspraken. Zo stelt sociaal werker Evalien Verschuren dat je ambtenaren net zo moet benaderen als wijkbewoners, vindt bijzonder hoogleraar Xavier Moonen dat ongelijkheid van ondersteuning van mensen met LVB zeer gewenst is en zegt vrijwilliger Sjan van Bergen dat doodgaan aandacht verdient.
Wie wordt het eerst gebeld bij overlast? Het oktobernummer begint met een interview met Liesbeth Huyzer van de korpsleiding politie over de noodzaak van 24-uursopvang. Verder onder meer artikelen over het leed achter de voordeur als vader dement is en een migratieachtergrond heeft en over wijkteams en vechtscheidingen.
Twee opvallende uitspraken uit het septembernummer: 'Wijkteamleden hebben ervoor gezorgd dat bestuurders ondanks hun beleid kunnen zeggen dat er geen grote ongelukken gebeurd zijn' en 'Waarom kijken we in zaken waar het mis gaat alleen naar de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en niet die van de zorgmijder?'.
CoverZWjuliaug2018
In het zomernummer van Zorg+Welzijn stelt ervaringswerker Hans van Eeken: 'Een goede ervaringswerker wil helemaal niets'. Verder onder meer in dit nummer: vier deskundigen over de betekenis en het belang van de sociale basis en het ongemak dat professionals ervaren rondom de rol van religie.
In het juninummer stelt Thijs van Mierlo: 'Burgers weten beter wat een buurt nodig heeft dan de meeste professionals'. Verder onder meer aandacht voor agressie onder lvb cliënten, Sociale Actie Nieuwe Stijl en een reportage over het werk van Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het Jaar 2018.
In het meinummer aandacht voor de groeiende vraag naar zorg nu hulp steeds dichterbij georganiseerd wordt. Ook spreken vier deskundigen zich uit over de kansen en belemmeringen van de nieuwe privacywet en vertelt Sanne Wullems hoe het in Utrecht lukt om GGZ in de wijk te implementeren.
In het aprilnummer stelt hoogleraar Monique Kremer: maak van de klantmanager een sociaal werker. Verder in dit nummer aandacht voor onder meer ervaringsdeskundigen, eenzaamheid en de moeizame stappen naar een transformatie.