Home 2016

Zorg+Welzijn magazine

Wanneer doe je het goed als wijkteam? Dat is een vraag die het sociaal domein bezig houdt. In Zorg+Welzijn magazine van april proberen we deze vraag te beantwoorden. Verder is er onder meer aandacht voor mannelijke mantelzorgers, bijstandsjongeren en de samenwerking (of juist niet) tussen familie en hulpverlening.
De stand van zaken van de transities? Onderzoek laat zien dat het glas halfvol én halfleeg is. Verder aandacht voor onder meer het verschil tussen 'gewenste en ongewenste' intimiteiten in de hulpverlening en antwoord op de vraag hoe bepalend groepsdruk is voor de kwaliteit van een team.
Wat kenmerkt de goede professional? ‘Praktische wijsheid’, zegt Andries Baart. ‘Het gaat om de kwaliteit van de vliegensvlugge afwegingen.’ In samenwerking met Andries Baart starten we in het eerste nummer van 2016 met de serie De Praktisch Wijze Professional.
Abonneren