Home 2018

Zorg+Welzijn magazine

In het aprilnummer stelt hoogleraar Monique Kremer: maak van de klantmanager een sociaal werker. Verder in dit nummer aandacht voor onder meer ervaringsdeskundigen, eenzaamheid en de moeizame stappen naar een transformatie.
'Thuis loopt de urine ook langs de benen'. Aldus hoogleraar Jan Willem Duyvendak, die vindt dat het geloof in langer thuis wonen is doorgeslagen. Verder aandacht voor onder meer de invoering van de Wet verplichte ggz en de financiële problemen van WIJeindhoven, één van de paradepaardjes van de transitie.
Jo Hermanns en Robert Vermeiren zijn het erover eens dat de nieuwe Jeugdwet hard nodig was. Maar er gaat te veel mis. Wat moet er anders? Verder in dit nummer onder meer aandacht voor de signalerende functie van de bibliothecaris en de introductie van de nieuwe rubriek De Regels.
In het laatste nummer van 2017 stelt bijzonder hoogleraar Saskia Keuzenkamp: 'Voor veel hulpverlening ontbreekt een wetenschappelijke basis. Het is niet voldoende als veel professionals zeggen dat iets echt werkt.’ Verder onder meer aandacht voor de opkomst van robotica in de zorg en Het Groot Transformatie-Woordenboek van IPW.
Advocaat Tim Robbe stelt in het novembernummer van Zorg+Welzijn dat burgers beschermd moeten worden tegen de goede bedoelingen van sociaal professionals. Verder in dit nummer onder meer aandacht voor dé eigenschap die de sociaal werker van nu zou moeten hebben en voor de samenwerking tussen wijkteam en reclassering.
In het oktobernummer van Zorg+Welzijn een interview met hoogleraar Witte Hoogendijk over de invloed van stress op sociale problematiek. Verder artikelen over de witte bril van hulpverleners, een casemanager dementie, de invloed van gevaarlijke internethypes op het sociaal werk en de relatie tussen laaggeletterdheid en schuldhulpverlening.
In het septembernummer van Zorg+Welzijn een interview met onderzoeker Wilma Boevink over ervaringsdeskundigen. Verder artikelen over migrantenjongeren, relationeel werken en experts geven hun mening over het RVS-rapport over evidence-based werken.
In het zomernummer van Zorg+Welzijn benadrukt WRR-onderzoeker Anne-Greet Keizer dat er meer aandacht moet zijn voor het 'doenvermogen' van mensen: als mensen weten wát ze moeten doen, betekent dat niet dát ze het doen. Verder onder meer aandacht voor sociaal werk in Rotterdam en de status van jeugdzorg.
'Stervensbegeleiding kun je ook overlaten aan sociaal werkers.' Is dat zo? Vier deskundigen geven hun mening. Verder krijgt u dit nummer onder meer antwoord op de vraag waarom het aantal verwarde personen blijft stijgen en licht hoofdleraar Judith Wolf haar visie op de term 'eigen kracht' toe.
In het meinummer van Zorg+Welzijn aandacht voor de balancerende wijkverpleegkundige: 'Door de veelheid van taken is het soms moeilijk om bij de kern van je vak te blijven'. Verder onder meer hoogleraar Pieter Tops over burgerkracht versus criminaliteit en de zorgverzekeraar als schuldhulpverlener.
Abonneren