Home 2018

Zorg+Welzijn magazine

Jo Hermanns en Robert Vermeiren zijn het erover eens dat de nieuwe Jeugdwet hard nodig was. Maar er gaat te veel mis. Wat moet er anders? Verder in dit nummer onder meer aandacht voor de signalerende functie van de bibliothecaris en de introductie van de nieuwe rubriek De Regels.
In het laatste nummer van 2017 stelt bijzonder hoogleraar Saskia Keuzenkamp: 'Voor veel hulpverlening ontbreekt een wetenschappelijke basis. Het is niet voldoende als veel professionals zeggen dat iets echt werkt.’ Verder onder meer aandacht voor de opkomst van robotica in de zorg en Het Groot Transformatie-Woordenboek van IPW.
Advocaat Tim Robbe stelt in het novembernummer van Zorg+Welzijn dat burgers beschermd moeten worden tegen de goede bedoelingen van sociaal professionals. Verder in dit nummer onder meer aandacht voor dé eigenschap die de sociaal werker van nu zou moeten hebben en voor de samenwerking tussen wijkteam en reclassering.
In het oktobernummer van Zorg+Welzijn een interview met hoogleraar Witte Hoogendijk over de invloed van stress op sociale problematiek. Verder artikelen over de witte bril van hulpverleners, een casemanager dementie, de invloed van gevaarlijke internethypes op het sociaal werk en de relatie tussen laaggeletterdheid en schuldhulpverlening.
In het septembernummer van Zorg+Welzijn een interview met onderzoeker Wilma Boevink over ervaringsdeskundigen. Verder artikelen over migrantenjongeren, relationeel werken en experts geven hun mening over het RVS-rapport over evidence-based werken.
In het zomernummer van Zorg+Welzijn benadrukt WRR-onderzoeker Anne-Greet Keizer dat er meer aandacht moet zijn voor het 'doenvermogen' van mensen: als mensen weten wát ze moeten doen, betekent dat niet dát ze het doen. Verder onder meer aandacht voor sociaal werk in Rotterdam en de status van jeugdzorg.
'Stervensbegeleiding kun je ook overlaten aan sociaal werkers.' Is dat zo? Vier deskundigen geven hun mening. Verder krijgt u dit nummer onder meer antwoord op de vraag waarom het aantal verwarde personen blijft stijgen en licht hoofdleraar Judith Wolf haar visie op de term 'eigen kracht' toe.
In het meinummer van Zorg+Welzijn aandacht voor de balancerende wijkverpleegkundige: 'Door de veelheid van taken is het soms moeilijk om bij de kern van je vak te blijven'. Verder onder meer hoogleraar Pieter Tops over burgerkracht versus criminaliteit en de zorgverzekeraar als schuldhulpverlener.
Hoe helpt het basisinkomen in het sociaal domein? Waarom is 'samenleven' een negatief begrip geworden? En leidt zelfsturing tot betere hulpverlening? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord in het aprilnummer van Zorg+Welzijn.
In het maartnummer van Zorg+Welzijn blikt Martin van Rijn, de hoofdaannemer van de participatiesamenleving, terug op zijn termijn als staatssecretaris. Verder onder meer de introductie van twee nieuwe series: Relationeel werken en Het regieteam.