Home 2017

Zorg+Welzijn magazine

In het septembernummer van Zorg+Welzijn een interview met onderzoeker Wilma Boevink over ervaringsdeskundigen. Verder artikelen over migrantenjongeren, relationeel werken en experts geven hun mening over het RVS-rapport over evidence-based werken.
In het zomernummer van Zorg+Welzijn benadrukt WRR-onderzoeker Anne-Greet Keizer dat er meer aandacht moet zijn voor het 'doenvermogen' van mensen: als mensen weten wát ze moeten doen, betekent dat niet dát ze het doen. Verder onder meer aandacht voor sociaal werk in Rotterdam en de status van jeugdzorg.
'Stervensbegeleiding kun je ook overlaten aan sociaal werkers.' Is dat zo? Vier deskundigen geven hun mening. Verder krijgt u dit nummer onder meer antwoord op de vraag waarom het aantal verwarde personen blijft stijgen en licht hoofdleraar Judith Wolf haar visie op de term 'eigen kracht' toe.
In het meinummer van Zorg+Welzijn aandacht voor de balancerende wijkverpleegkundige: 'Door de veelheid van taken is het soms moeilijk om bij de kern van je vak te blijven'. Verder onder meer hoogleraar Pieter Tops over burgerkracht versus criminaliteit en de zorgverzekeraar als schuldhulpverlener.
Hoe helpt het basisinkomen in het sociaal domein? Waarom is 'samenleven' een negatief begrip geworden? En leidt zelfsturing tot betere hulpverlening? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord in het aprilnummer van Zorg+Welzijn.
In het maartnummer van Zorg+Welzijn blikt Martin van Rijn, de hoofdaannemer van de participatiesamenleving, terug op zijn termijn als staatssecretaris. Verder onder meer de introductie van twee nieuwe series: Relationeel werken en Het regieteam.
Werkt de sociaal werker ook voor de PVV-stemmer? Marcel Spierts geeft antwoord op deze vraag in het eerste nummer van Zorg+Welzijn van 2017. Verder onder meer aandacht voor de positie van de ervaringsdeskundige en de zelfredzaamheid (of juist niet) van cliënten met een beperking.
In het laatste nummer van Zorg+Welzijn in 2016 vragen we ons af: krijgen kinderen in 2017 wel de hulp die ze nodig hebben? Verder aandacht voor onderwerpen als eenzaamheid, mantelzorgers, e-health en integraal werken.
In het novembernummer van Zorg+Welzijn beantwoorden we de vraag: zijn opbouwwerkers niet meer nodig? Verder aandacht voor onder andere kwijtscheldingsregelingen voor mensen met problematische schulden, het belang van stilstaan bij zingevingsvragen van daklozen en zoeken we uit waarom jongeren met een angststoornis vaak niet de juiste hulp krijgen.
Onderzoeker Will Tiemeijer stelt in het oktobernummer van Zorg+Welzijn dat we schuldenaren ongelijk moeten behandelen. Waarom? 'Het gelijk behandelen van ongelijke gevallen is onrechtvaardig.' Verder aandacht voor onder meer de aanpak van eenzaamheid, alleenstaanden met dementie en de kracht van Buurtcirkels.