Home 2017

Zorg+Welzijn magazine

Hoe helpt het basisinkomen in het sociaal domein? Waarom is 'samenleven' een negatief begrip geworden? En leidt zelfsturing tot betere hulpverlening? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord in het aprilnummer van Zorg+Welzijn.
In het maartnummer van Zorg+Welzijn blikt Martin van Rijn, de hoofdaannemer van de participatiesamenleving, terug op zijn termijn als staatssecretaris. Verder onder meer de introductie van twee nieuwe series: Relationeel werken en Het regieteam.
Werkt de sociaal werker ook voor de PVV-stemmer? Marcel Spierts geeft antwoord op deze vraag in het eerste nummer van Zorg+Welzijn van 2017. Verder onder meer aandacht voor de positie van de ervaringsdeskundige en de zelfredzaamheid (of juist niet) van cliënten met een beperking.
In het laatste nummer van Zorg+Welzijn in 2016 vragen we ons af: krijgen kinderen in 2017 wel de hulp die ze nodig hebben? Verder aandacht voor onderwerpen als eenzaamheid, mantelzorgers, e-health en integraal werken.
In het novembernummer van Zorg+Welzijn beantwoorden we de vraag: zijn opbouwwerkers niet meer nodig? Verder aandacht voor onder andere kwijtscheldingsregelingen voor mensen met problematische schulden, het belang van stilstaan bij zingevingsvragen van daklozen en zoeken we uit waarom jongeren met een angststoornis vaak niet de juiste hulp krijgen.
Onderzoeker Will Tiemeijer stelt in het oktobernummer van Zorg+Welzijn dat we schuldenaren ongelijk moeten behandelen. Waarom? 'Het gelijk behandelen van ongelijke gevallen is onrechtvaardig.' Verder aandacht voor onder meer de aanpak van eenzaamheid, alleenstaanden met dementie en de kracht van Buurtcirkels.
In het septembernummer van Zorg+Welzijn stelt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, de vraag: 'Wie ben jij dat je persoonlijke informatie van iemand vraagt?' Verder onder meer een oproep aan sociaal professionals om hun eigen ervaringskennis te gebruiken en aandacht voor jongeren met een lvb én een verslaving.
Lector Lilian Linders vraagt zich in het zomernummer af of professionals in deze tijd van participatie en eigen kracht nog mogen helpen. Verder sluit Andries Baart de serie Praktisch Wijze Professional af en besteden we aandacht aan de inzet van ervaringsdeskundigen én de inzet van ervaring van professionals zelf.
Zelfs de 'zwaarste' jongeren willen geholpen worden. Dat stelt lector Jan Dirk de Jong. In dit nummer verder aandacht voor onder meer de kracht van buurtgezinnen,eerste hulp bij psychische ongelukken en de balans tussen familietaken en taken van professionals.
Publicist Jos van der Lans geeft zijn visie op de Nederlandse wijkteams: 'vrouwen transformeren de verzorgingsstaat'. In dit nummer besteden we verder onder meer aan vernieuwende manieren van schuldhulpverlening het belang van privacy bij het delen van informatie en verpleegzorg aan huis.
Abonneren