Zorg+Welzijn magazine nr. 3, 2024

  Dragen een attentere buurt, e-health en beter op elkaar afgestemde zorg genoeg bij om langer thuiswonen mogelijk te maken? Of moet het verzorgingshuis terug? In deze editie van Zorg+Welzijn aandacht voor de voors- en tegens van langer thuis. Daarnaast een interview met acteur Daniël Boissevain over zijn gemankeerde jeugd, en we begeven ons in de modder van een zorgboerderij.

   

  THEMA Feiten & Cijfers

  Dragen een attentere buurt, e-health en beter op elkaar afgestemde zorg bij aan langer thuiswonen? Of moet het verzorgingshuis terug? Hoe zien de cijfers er eigenlijk uit met betrekking tot dit onderwerp? De antwoorden op deze vraag geven we hier.

  EDITORIAAL Langer thuiswonen

  Hoe oud ben jij in 2040? Wellicht gaat het thema in deze editie ook over jouw toekomst. We leven in een tijd waarin duidelijk moet worden hoe toekomstige ouderen straks wonen. Langer thuis? In een verzorgingshuis of in een tussenvorm?

  THEMA E-health: een niet ingeloste belofte

  Het moet al tien jaar geleden zijn dat we in Zorg+Welzijn voor het eerst serieus over e-health schreven. Het zou een van de oplossingen zijn om langer thuis te kunnen wonen en het dreigende tekort aan zorgpersoneel op te vangen. Maar waar blijft die e-health nu?

  THEMA Is langer thuiswonen doorgeslagen?

  Achthonderd verzorgingshuizen sloten in 2013 hun deuren. Ouderen moeten langer thuis wonen met behulp van mantelzorgers en zorg, werd het motto. Een grote groep ouderen is echter eenzaam en kan zichzelf niet goed redden. Moeten de verzorgingshuizen weer terug? En wat kan de rol van het sociaal werk zijn?

  THEMA Hoe voorkom je financieel uitkleden?

  Jaarlijks zijn zo'n 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Vooral ouderen die zich eenzaam voelen zijn kwetsbaar. Hoe voorkom je als sociaal werker dat je cliënt wordt bedrogen? Bewindvoerder Sacha Ros laat zien wat je kunt doen.

  THEMA ‘Op alle fronten ontstaat rust’

  Een innovatief project waar ouderen, sociaal professionals én mantelzorgers de vruchten van plukken. Dat is de kern van ‘Sociaal Arrangeren', een zorgpilot in Nijmegen. ‘Ik denk dat wij het cement tussen de stenen zijn', vertelt sociaal arrangeur Thirza Snoek.

  THEMA Spreekuur Plekken van alledaagse attentheid

  Amsterdammers willen hun oudere buren best helpen. Onderzoeker Ludo Glimmerveen ziet in een superdiverse stad een belangrijke rol weggelegd voor de buurt als zorgzame plek waar bewoners elkaar ontmoeten, een oogje in het zeil houden en elkaar helpen. De sociaal werker krijgt hierin een nieuwe rol. ‘Vergeet een aanbodgericht programma.'

  DILEMMA Zou je cliënt wel zwanger mogen worden?

  Je maakt je zorgen over een alleenstaande vrouw met psychische problemen en een lvb. Ze heeft twee kindjes waar ze niet altijd goed voor zorgt. Je bent bang dat een nieuwe zwangerschap haar situatie niet goed zal doen. Is het jouw taak om je zorgen met haar te bespreken?

  MEELOPEN MET….‘We bouwen hier elke dag een feestje’

  Echte aandacht, dat is het geheim van Ons Plekske. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt aan jongeren tussen de 8 en 30 jaar. Tien jaar geleden opgericht door ‘enthousiasteling' Luuk Broos. Fotograaf Bas Losekoot en journalist Jessica Maas begaven zich in de modder.

  COLUMN Mariëlle Dekker Simpele Boodschap?

  Met bijna 30 jaar werkervaring loop ik al (te?) lang mee in de jeugdzorgsector. Bij mijn eerste beleidsbaan in de residentiële jeugdzorg kreeg ik als junior direct twee taken toegeschoven waar senior-beleidsmedewerkers bij hun strategische projecten geen tijd (noch zin?) voor hadden: jongerenparticipatie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

  Acteur Daniël Boissevain ‘Blowen deden we het liefst de hele dag door’

  Acteur Daniël Boissevain (54) groeide op als ‘hippiekind' in een reizend theatergezelschap dat heen en weer reisde tussen Ruigoord en India. Grenzen en structuur waren er nauwelijks. Vrijheid en drugs des te meer. Hij schreef er een boek over. ‘Ik ben fucking pissed geweest.'

  SPOTLIGHT ‘Ik gun onze jongeren stabiliteit’

  Milan ten Brink (30) is jeugdzorgwerker bij de Klif in Amsterdam. Dat is een behandelvoorziening voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud met een lvb. Milan begeleidt de jongeren naar stabiliteit en vervolgens naar zelfstandigheid. ‘De bedoeling is dat jongeren mij steeds minder nodig hebben.'

  RELATIVEREN

  Terwijl ik schrijf aan een artikel over e-health in combinatie met langer thuis wonen en ik ook andere zaken rond dit magazine regel, speelt er nog een andere kwestie. Die heeft ook met zorg en welzijn te maken en met langer thuis wonen.

  WIJ SAMEN Wijkcoach en verloskundige strijden samen voor kansrijke start

  Verloskundigen zien een dwarsdoorsnede van de bevolking, dus ook zwangere vrouwen die hun kinderen geen kansrijke start kunnen bieden. Sociale verloskunde gaat over het terugdringen van deze kansenongelijkheid.

  RICHTLIJNEN Communicatie bij dementie

  Sommige richtlijnen en handleidingen zijn niet voor sociaal werkers geschreven, maar kunnen toch handig zijn. Een voorbeeld is de praktische handreiking over communicatie bij dementie van V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. De tips met bijbehorende casuïstiek helpen ook sociaal werkers betere gesprekken te voeren.

  DOSSIER Academische master social work in de maak

  Met de benoeming van Thomas Kampen tot hoogleraar Social Work komt er een academische masteropleiding. Goed nieuws voor sociaal werkers die willen leren hoe ze op een meer autonome manier de problematiek van cliënten kunnen doorgronden en zich beter voor hen kunnen inzetten. ‘Meer tijd voor professionalisering is broodnodig.'

  WET- EN REGELGEVING 6 tips om bureaucratie te tackelen

  Als mantelzorgmakelaar loopt Priscilla Miedema nogal eens tegen bureaucratie aan. Aan de hand van herkenbare casussen deelt ze tips om cliënten toch de hulp te geven die ze nodig hebben. Zoals: hoe lever je bewijs dat iemand mantelzorger is?

  SNEAKPREVIEW ‘Vrijwilligers zijn geen duizenddingendoekjes’

  Hoe werk je op een goede manier samen met het netwerk van de cliënt? Ageeth Ouwehand, raadslid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), zegt: ‘Neem naasten en vrijwilligers serieus. En leer ze de vaardigheden die ze nodig hebben om cliënten goed te kunnen ondersteunen.'