Zorg+Welzijn magazine nr. 5, 2023

  Kinderrechten worden niet altijd meegewogen bij beslissingen in de jeugdzorg, ziet kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij wijt dat aan hoe de jeugdzorg is ingericht én aan een gebrek aan kennis. Het is een best heftige constatering in deze editie die de Jeugdzorg als thema heeft. Op de cover staat taekwando-sporter Reshmie Oogink, zij spreekt openhartig over haar depressie. Ook de kennistoets gaat over depressie, met name die onder jongeren.

  Kennistoets: Depressie bij jongeren

  Als het om het mentaal welbevinden van jongeren gaat hebben sociaal werkers een dubbele of zelfs driedubbele rol. Ze kunnen een grote bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van jongeren. Tegelijk is depressieve gevoelens op tijd herkennen en bespreken ook heel belangrijk. Maar altijd vanuit het verhaal van jongere, niet vanuit een label.

  BOEK ‘Een pleegkind werd nooit geloofd’

  Marlene van Steensel (62), docent Social Studies & coaching, ontvluchtte als kind het geweld van haar vader, en kwam terecht in een pleeggezin in Jeugddorp de Glind. Haar debuutroman De erfschat is gebaseerd op die ervaringen - en die van vele andere uithuisgeplaatste kinderen.

  COLUMN Uitzicht op een woonplek

  Ik ben een beetje verdrietig. Yaël gaat binnenkort uit huis, misschien al voor het einde van het jaar.

  COLUMN Veerkracht(en)

  Alarm: veerkracht lijkt te verworden tot het nieuwe woord voor 'zelfredzaamheid'! Heb je mentale of fysieke gezondheidsklachten bij alle narigheid die je meemaakt? Dan ben je blijkbaar niet veerkrachtig genoeg. En daar moet je dan weer op eigen kracht aan werken, liefst met mensen uit je eigen netwerk...

  THEMA de cliënt spreekt ‘Pak je spullen maar, je gaat naar een instelling’

  Miranda (20) had door de vechtscheiding van haar ouders agressie problemen en onaangepast gedrag. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in verschillende (gesloten) jeugdzorginstellingen.

  EDITORIAAL Verkiezingsbelofte

  Bij het verschijnen van deze editie zitten we vlak voor de verkiezingen. De polonaise aan politici in de media kunnen we misschien al bijna niet meer verdragen. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat is bestaanszekerheid en tegengaan van armoede.

  DE HOOFDPIJNCLIËNT ‘Luilak, kan je dit ook al niet?’

  Tijdens haar studententijd maakte Anne-Fleur schoon bij mensen met een Wmo-indicatie voor hulp in het huishouden. Ze genoot van de kopjes thee en de verhalen die haar werden verteld. Maar bij meneer De Groot kwam ze er niet doorheen, tot ze de woonkamer mocht schoonmaken.

  THEMA Feiten & Cijfers

  Binnen de jeugdzorg zou het gewenst zijn, dat er meer aandacht is voor de rechten van het kind. Dit wordt veroorzaakt door het systeem en door gebrek aan kennis, maar hoe zien de cijfers er eigenlijk uit met betrekking tot dit onderwerp? De antwoorden op deze vraag geven we hier.

  WAT WERKT Digitale inclusie

  Een op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar heeft geen of beperkte digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van Digital Economy and Society Index (DESI). Nada de Groot van Movisie legt uit wat nodig is om de samenleving wél digitaal inclusief te maken.

  COLUMN Vijftig jaar getrouwd

  Alweer acht jaar geleden zag ik in de straat waar ik woon een oudere vrouw ieder portiek in- en uitgaan. Met de nodige moeite want ze moest ook iedere keer een trap naar boven en beneden.

  WIJ SAMEN ‘Wij houden het geld in de wijk’

  Stichting Samen Ondernemend Leren (SOL) is actief in het Rotterdamse sociaal domein. MCS is een jong schoonmaakbedrijf. Ze vonden elkaar in de wens om gemeentelijk geld in de wijk te houden.

  ERVARINGSDESKUNDIGE Zelfbeschadiging

  Iris de Wolf (30) sneed zichzelf vanaf de leeftijd van ongeveer 12 tot 20 jaar. Nu helpt ze lotgenoten via Stichting Zelfbeschadiging. Haar boodschap aan hulpverleners: negeer het niet, maar kijk vooral ook verder.

  HET RUGZAKJE ‘Je vecht door en vraagt geen hulp’

  Tweevoudig Olympiër Reshmie Oogink (33) is sinds twee maanden gestopt met taekwondo. Ze moest vechten om topsporter te zijn. Tot ze neergehaald werd door een depressie.

  IN BEELD De helende tuin

  Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien is de ondertitel van de wereldwijde bestseller Tuinieren voor de geest. Fotograaf Marijn Bax ontdekte in een tuin bij Leidschendam dat die bewering klopt.

  kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

  THEMA De expert spreekt ‘De stem van het kind wordt vaak niet gehoord’

  Kinderrechten worden niet altijd meegewogen bij beslissingen in de jeugdzorg, ziet kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Dat komt door hoe de jeugdzorg is ingericht én door een gebrek aan kennis. 'Ik zou graag zien dat het Kinderrechtenverdrag vaker als leidraad wordt genomen bij beslissingen.'

  Onwijze Moeders en hulpverleners maken samen een vuist tegen straatintimidatie

  In de Rotterdamse wijk Pendrecht worden veel jongeren ingezet voor criminele activiteiten en straatintimidatie terwijl hun ouders vaak niets doorhebben. Het project Onwijze moeders maakt moeders bewust, activeert ze samen de problemen te lijf te gaan en maakt kinderen en jongeren weerbaarder.

  ‘Mensen die anders dagen zonder eten moeten, geven we binnen 2 uur voedsel’

  Onder de vleugels van drie stichtingen, de bekendste heet Blije Buren, verleent Peter Gualterus Hoeboer al jaren maatschappelijke hulp in Amsterdam. Dat gaat nu vooral om het gratis uitdelen van voedsel.

  Interculturele communicatie

  Cultuursensitief werken: ‘Je eerste gedachte over een cliënt wordt in milliseconden bepaald’

  Interculturele communicatie wordt volgens kinderarts Charlie Obihara alleen maar belangrijker in de zorg. Er komen meer cliënten, maar ook zorgprofessionals, met een andere culturele achtergrond. Over dit thema spreekt hij op het Congres Cultuursensitieve Zorg op 17 november 2023.