Home Nieuws Pagina 229

Nieuws

Wmo
Geen kartelboetes voor zorginstellingen

Geen kartelboetes voor zorginstellingen

De thuiszorginstellingen Stichting Viva! Zorggroep en Stichting Zorgbalans krijgen toch geen boetes van respectievelijk 4 miljoen euro en 800.000 euro van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De kartelwaakhond had de instellingen in 2008 een boete opgelegd omdat de twee zich schuldig zouden hebben gemaakt aan kartelvorming door afspraken te maken over de werkgebieden.
Wet- en regelgeving
GGZ Nederland ondersteunt bij doorbreken beroepsgeheim

GGZ Nederland ondersteunt bij doorbreken beroepsgeheim

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft de 'handreiking beroepsgeheim' en de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' aangenomen. Met deze documenten wil GGZ Nederland professionals ondersteunen bij de afwegingen rond beroepsgeheim en melding van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Kind vaker voor de geboorte al onder toezicht

Kind vaker voor de geboorte al onder toezicht

De laatste jaren worden steeds vaker verzoeken gedaan om ongeboren kinderen onder toezicht te stellen. In 2009 ging het nog om 132 verzoeken, in 2010 waren dat er 199 en in 2011 251. Een woordvoerster van de Raad voor de Kinderbescherming heeft donderdag een bericht van het programma De Vijfde Dag hierover bevestigd. Het gaat dan om bijvoorbeeld ongeboren kinderen van moeders met psychische problemen, psychiatrische stoornissen, een verstandelijke beperking of met een verslaving.
Armoede
Volg Amsterdamse daklozen op social media

Volg Amsterdamse daklozen op social media

In navolging van een succesvol project in New York gaan vijf Amsterdamse daklozen via Twitter een inkijkje in hun leven geven. Het project Straatvogels gaat op 6 juni van start. De daklozen krijgen alle vijf een smartphone met tegoed en een workshop social media en zijn te volgen met het Twitteraccount @straatvogels.
Eergerelateerd geweld tegen jonge meiden

Eergerelateerd geweld tegen jonge meiden

De aanpak van eergerelateerd geweld is complex en vereist veel specialistische kennis. Zahir is een opvang- en behandelcentrum voor jonge meiden op dit vlak. Projectleider Jannie Oenema: ‘Er zijn vaak best mogelijkheden om te bemiddelen met de ouders. Maar als je niet oppast, kun je de situatie compleet laten escaleren.’
'Taboe op suïcide kost levens'

‘Taboe op suïcide kost levens’

Er rust bij zowel hulpverleners als cliënten nog altijd een taboe op suïcide. Daardoor blijft een mogelijk levensreddend gesprek tussen hen vaak achterwege. Dat zegt trainer in de suïcidepreventie Paul van Hoek. Hij is mede-organisator van het symposium 'Suïcide leeft', dat donderdag in Nijmegen plaatsvindt.
Participatie
UWV en GGZ Nederland sluiten convenant arbeidsparticipatie

UWV en GGZ Nederland sluiten convenant arbeidsparticipatie

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen. De organisaties hebben daartoe een overeenkomst ondertekend.
Zelfverminking bij jongeren gestegen

Zelfverminking bij jongeren gestegen

Het aantal zelfverminkingen onder jongeren tussen de 20 en 24 jaar is in de periode 2006 - 2010 met bijna 60 procent gestegen. Driekwart van hen is vrouw. In het aantal overledenen na suïcide is in deze leeftijdsgroep geen verandering te zien. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van Consument en Veiligheid.
Opnieuw slachtoffers van eerwraak aan het woord

Opnieuw slachtoffers van eerwraak aan het woord

Filmmaaktster Jessica Villerius ging twee jaar naar haar veelbesproken documentaire Code Rood Eerwraak terug naar het opvanghuis voor meiden die in levensgevaar zijn. In de documentaire uit 2010 vertelden drie jonge Nedelandse meiden over hoe zij bedreigd werden met eerwraak. In Code Rood Eerwraak II komt een aantal nieuw meiden aan het woord.
Ik ben ambulant jongerenwerker

Ik ben ambulant jongerenwerker

Wat doet een ambulant jongerenwerker? Zorg + Welzijn brengt verschillende beroepen in de sector onder de aandacht. Ahmet Almis werkt bij Stimulans in Veldhoven als leidinggevende team jeugd. Een van zijn taken is ambulant jongerenwerk. Als ambulant jongerenwerker legt hij contacten en onderhoudt hij een vertrouwensband met Veldhovense jeugd en jongeren, tussen de 10 en 24 jaar. Hij helpt hen met vragen of problemen en waar nodig begeleidt hij hen naar hulpverleners.