Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Akkoord over miljardenkorting op de zorg

De miljardenbezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de jeugdzorg en zorg zijn dichterbij gekomen. Het kabinet bereikte met gemeenten en provincies een akkoord over de overdracht van taken. Gemeenten nemen taken over, maar daar horen 2,5 miljard aan bezuinigingen bij. Dat blijkt uit het concept bestuursakkoord waaruit de Volkskrant vandaag publiceert.
Akkoord over miljardenkorting op de zorg

De grootste klapper maakt het kabinet met de afspraken over de sociale werkplaatsen, de bijstand en de regeling voor jonggehandicapten (Wajong). Daarvoor is ruim 2 miljard aan bezuinigingen ingeboekt. De drie regelingen gaan op in de Wet werken naar vermogen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren vanaf 1 januari 2013, een jaar later dan in het regeerakkoord stond. Daardoor wordt de bezuiniging later gehaald, aldus de Volkskrant.

Ministers
Bij de overdracht door rijksoverheid en provincies naar gemeenten horen circa 2,5 miljard euro aan bezuinigingen. De ministerraad kijkt vandaag naar het akkoord. Als de ministers instemmen, zijn de afspraken definitief.

Wmo
De gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Nu wordt ‘begeleiding’ nog betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ. Deze taak wordt verschoven naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Het gaat om ouderen, geestelijk gehandicapten en andere hulpbehoevenden.
 
Voorziening
Voor de uitvoering van de taken uit de AWBZ krijgen de gemeenten 5 procent minder. Het kabinet heeft hier 140 miljoen voor ingeboekt. Begeleiding via de AWBZ kost volgens het conceptakkoord nu tussen 2,1 en 3,3 miljard euro per jaar. De AWBZ geeft een recht op zorg, de Wmo is een voorziening. Dat betekent dat de zorg ophoudt als de gemeente er geen geld meer voor heeft.
 
Een derde
In het aantal sociale werkplaatsen wordt fors gesneden. Op termijn blijven zo’n nog maar 30 duizend mensen in de werkplaatsen werken, ongeveer een derde van nu. De inkrimping begint in 2014. Dan mag de ‘instroom’ in de sociale werkplaatsen nog maar een derde zijn van het aantal mensen dat vertrekt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de sociale werkplaatsen een ‘groot geschilpunt vormt’ in de onderhandelingen tussen het kabinet en gemeenten over het bestuursakkoord.

Rechten
De VNG vreest voor gevolgen van bezuinigingen voor de sociale werkplaatsen, omdat het minderheidskabinet van VVD en CDA gedoogpartner PVV heeft toegezegd dat niet wordt getornd aan rechten van de huidige groep gehandicapten in deze voorziening. Nu vallen circa 100.000 mensen onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze groep zal volgens gemeenten jarenlang het overgrote deel van het budget opslokken, waardoor anderen niet goed geholpen kunnen worden. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zei eerder dat efficiënter gewerkt kan worden en veel gehandicapten niet in een beschutte werkplek, maar elders begeleid aan het werk kunnen.

Re-integratie
De gemeenten zijn akkoord gegaan met een bezuiniging van 400 miljoen op het ‘re-integratiebudget’ om werklozen te begeleiden naar nieuw werk. Deze korting gaat volgend jaar al in.
 
Jeugdzorg
De gemeenten gaan ook de totale jeugdzorg uitvoeren. Die is nu versnipperd over ministeries, provincies en gemeenten. In 2012 begint de overdracht van taken aan gemeenten. Uiterlijk in 2016 moet de operatie zijn afgerond. Dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor het laatste deel van de jeugdtaken, de jeugdreclassering.
 
Inkopen
Gemeenten worden volledig financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kleine gemeenten moeten samenwerken, bijvoorbeeld om plekken ‘in te kopen’ bij instellingen voor gespecialiseerde zorg. Op termijn moet de jeugdzorg zo 300 miljoen euro goedkoper worden.
 

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Volg Zorg + Welzijn op Twitter

Bron: de Volkskrant / ANP

3 REACTIES

 1. Dat heb je goed gezien Joop! De mensen aan de onderkant gaan de crisis betalen, zodat de rijken straks over een groot leger murwgemaakte slaven kan beschikken, die voor wat water en een droge korst brood al het vieze werk doen.

 2. Lees alle reacties
 3. het lijkt wel weer een stoelendans va nde overheid,,,, maar dan geen stoelen maar potjes met geld ,,,
  een ding is zeer duidelijk op dit stukje ….
  “. De AWBZ geeft een recht op zorg, de Wmo is een voorziening. Dat betekent dat de zorg ophoudt als de gemeente er geen geld meer voor heeft.”
  vooral die laatste regel .. het kabinet en de gemeente hebben zorgplicht ,,, en dit valt gewoon afte dwingen bij een rechter ,,,,
  en nu snap ik waarom men de trip naar de rechters zo duur wilt maken …. mensen gewoon mond dood maken … ja slime jongens denken het te zijn deze uitdockter amtenaren …