Home Tags Sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorziening

Dagbesteding

Onbedoeld bijeffect van een maatschappelijke ontwikkeling?

Ooit had Nederland een goed functionerend systeem voor mensen die niet mee konden komen op de reguliere arbeidsmarkt. Overheidsbeleid om hen te stimuleren een gewone baan te zoeken, pakte anders uit dan bedoeld. Een ontwikkeling die helaas niet op zichzelf lijkt te staan. Ook in het speciaal onderwijs en de ggz sluit de praktijk niet altijd aan op de idealen.
Participatie

Arbeidsgehandicapten werken in een ‘woud aan dienstverbanden’

Er is een ware wildgroei aan dienstverbanden ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit het onderzoek van SBCM, het arbeidsfonds voor mensen in de sociale werkgelegenheid. Ze werken vaak op tijdelijke contracten en kunnen geen gebruik maken van scholing of van een pensioenregeling.
Participatie

Banengroei voor gehandicapten is geen echte groei

sociale werkplaats
De werkgelegenheid voor mensen met een beperking is niet echt gegroeid, stelt Cedris.
Wet- en regelgeving

Arbeidsbeperking is uitdaging voor ondernemer

Arbeidsbeperking is uitdaging voor ondernemer
De Participatiewet komt eraan, de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd en gemeenten krijgen meer te zeggen op de arbeidsmarkt. De overheid verwacht dat meer bedrijven sociaal gaan ondernemen. Echter, Nederland kent nog maar weinig succesverhalen op dit terrein.
Participatie

Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’
‘We zeggen “ga werken” tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.’ Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzij werkgevers goede ondersteuning krijgen en we de inhoud van functies anders gaan indelen.
Participatie

Wat wil de overheid met de Participatiewet?

Wat wil de overheid met de Participatiewet?
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.
Participatie

Gehandicaptenzorg blij met aanpassing Participatiewet

Gehandicaptenzorg blij met aanpassing Participatiewet
Een zachte landing voor Wajongers, garantiebanen voor alle groepen arbeidsgehandicapten en een pilot om de eventuele problemen met de integrale aanpak door gemeenten te onderzoeken. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is tevreden.
Participatie

Sociaal ondernemen, hoe doe je dat?

Sociaal ondernemen
Sociale ondernemingen scheppen de banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe sympathiek deze initiatieven ook zijn, in veel gevallen redden deze ondernemingen het niet . Slechts een klein deel van hen lukt het een bedrijf op te bouwen dat zowel zakelijk als sociaal stevig op zijn benen staat. Hoe kun je als sociale firma succes boeken en wat heb je daarvoor nodig?
Armoede en Schuldhulpverlening

Klijnsma kondigt herkeuring wajongers aan

Klijnsma kondigt herkeuring wajongers aan
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, wil dat iedereen met de jong-gehandicapten-uitkering Wajong de komende jaren herkeurd gaat worden. Als daaruit blijkt dat iemand wel kan werken, dan moet de gemeente de jongere aan een baan helpen. In april maakte het kabinet hierover afspraken met vakbonden, werkgevers. Onlangs sloot Klijnsma hierover een akkoord met gemeenten, zo is te lezen in de Volkskrant.

Schelden en intimidatie bij sociale werkplaats

De persoon en de locatie op deze afbeelding worden niet genoemd in het artikel en dienen enkel ter illustratie.
Intimiderend handelen, schending van de gedragscode en een schijn van belangenverstrengeling. Hieraan zou de top van BGS, een bedrijf voor sociale werkvoorziening van de gemeente Schiedam, zich schuldig hebben gemaakt. Dat concludeert een onafhankelijke commissie in een maandag verschenen onderzoeksrapport.