Magazine Neem nu een abonnement op Zorg + Welzijn magazine Lees meer

Magazine

Deze maand op de cover van Zorg+Welzijn magazine:
Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de VU
'Het klinkt wat zwaar en abstract, maar je kunt zeggen dat we als individu ons relationeel vermogen hebben verloren.’ Lees hier het webartikel >>

Heb je het magazine al eens gelezen?

Blader hier digitaal een van onze nummers door >> 
Wil je een abonnement? Kijk hier voor meer informatie >>

Lees verder in Zorg+Welzijn magazine van april:

Vier deskundigen over: Helpt het basisinkomen in het sociaal domein?
Een vast inkomen per maand om van te leven voor iedereen boven de 21 jaar. Zonder controle en voorwaarden vooraf en achteraf. Het basisinkomen. Is het een goed middel om de levens van kwetsbare mensen te verbeteren?

Met hulp toch naar de sportschool
Een omgeving waar men begrip heeft voor dementie. Bewoners met de ziekte koppelen aan vrijwilligers, foto's voor de wijkagent, één kliko voor het afval en een training voor winkeliers. In Veenendaal wordt een eerste wijk dementievriendelijk gemaakt.

Instituut voor Publieke Waarden: Woonproblemen zijn...
Sommige dingen zijn vreselijk onhandig en oneerlijk georganiseerd. Neem Stan. Een leuke gast van 20 jaar. Die zich mooi heeft ontworsteld aan een al te ruig puberbestaan. Hij is er klaar voor en kan op eigen benen staan. Weg uit de beschermende voorziening waar hij woonde. Maar ja. Waar moet-ie naartoe? En waarvan moet-ie gaan leven?

Pagina Onderzoek: Informatiedeling dag- en nachtzorg moet beter
In de 24-uurszorg spelen en Elektronisch Clientendossier (ECD) en domotica een belangrijke rol. In theorie zouden beide systemen elkaar moeten versterken, in de praktijk lukt dat onvoldoende. Vilans onderzocht hoe dat komt en wat er beter kan.
Kijk voor meer onderzoek op de website>>

Het keukentafelgesprek: 
Pauliene Kruithof (26) is schrijfster van De Naam, een boek over jeugdzorg. 'Tien procent van de probleemsituaties wordt nu gemeld bij professionals, maar er blijft zoveel onder de radar. Zoek oplossingen in gezinnen voor situaties escaleren. Als kind ben je weerloos en heb je er levenslang last van.'

Het regieteam #2: Natuurlijk, een casemanager, maar wie?
Soraya heeft dagen dat ze de bank niet afkomt. Dan voelt ze zich slecht en loopt alles in de soep. De kinderen naar school krijgen, lukt op zo'n dag niet, en eten wordt ook weleens vergeten.

Goed voor de cliënt, ook voor de professional?
Zelfsturing maakte de laatste jaren een snelle opmars in de wereld van zorg en welzijn. Leidt het tot betere hulpverlening? 'Je gaat zonder moeite met een client mee naar een arts. Want je vertrouwt erop dat je op andere dagen minder uren kunt maken, en dat als jij vrij bent, collega's goede zorg bieden.' Lees hier het webartikel >>

Column: Venray in verandering
Op een koude zaterdagochtend eind januari vindt de eerste heuse Venrayse Burgertop plaats. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van de provincie Limburg heet de deelnemers welkom.

Relationeel werken #2: 'Zo'n vrijwilliger staat drie nul voor op professionals die almaar wat moeten'
Christiaan Verschoor werkt als maatschappelijk werker voor Gevangenenzorg Nederland. Hij en zijn collega's coachen vanuit Zoetermeer de ruim 650 vrijwilligers die gevangenen ondersteunen in heel Nederland. Christiaan begeleidt zelf vooral langdurige individuele bezoektrajecten binnen de TBS.

De cliënt spreek: Durf jij met mij?
'Ik kwam de website www.durfjijmetmij.nl tegen op een poster van de ggz-instelling waar ik in behandeling ben. Geen datingsite, maar een chatsite waar mense met een psychische achtergrond op zitten. Waar we over prakten? Van alles, dagelijkse dingen, waar je tegenaan loopt, of je gal spuien als je een klotedag hebt.'

'Mannen misschien kwetsbaarder dan vrouwen'
Na een pilot van negen jaar trekt het kabinet structureel geld uit voor mannenopvang. Mannen die slachtoffer zijn van mishandeling kunnen op steeds meer plekken terecht. Nu nog het taboe eraf: 'Hulpverleners, zoals huisartsen, herkennen de signalen niet.' Lees hier het webartikel >>

'Worstelen is de kern van het vak'
Movisie onderzocht hoe professionals in zorg en welzijn beslissingen nemen in hun werk. 'Teams overleggen veel, maar uiteindelijk besluiten mensen individueel.'

Artikelen uit Zorg + Welzijn Magazine

 • 1-mannenopvang-iStock

  Mannenmishandeling is nog steeds een taboe

  ‘Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld huisartsen bij signalen niet doorvragen, omdat ze er geen rekening mee houden dat ook een man slachtoffer kan zijn van mishandeling.’

 • 1-zelfsturing-Bigstock

  Is zelfsturing de oplossing of het probleem?

  ‘We vinden het toch belangrijk dat cliënten meer eigen regie krijgen? Hoe kan een professionals dat stimuleren als hij zelf geen eigen regie heeft?’ Dat zegt klinisch psycholoog Joost Walraven in het aprilnummer van Zorg+Welzijn.

  1
 • 1-Halleh-Ghorashi

  ‘Exclusie is natuurlijker dan inclusie’

  Sociaal professionals moeten zich richten op de ‘tussenruimte’. Dat zegt hoogleraar Halleh Ghorashi in het aprilnummer van Zorg+Welzijn. ‘Als het verschil tussen mensen zo vast zit, gaat het om het vinden van een bron van gemeenschappelijkheid.'

 • 1-ouderenzorg-Fotolia

  Langer thuis wonen zorgt dagelijks voor dilemma’s

  Langer zelfstandig wonen als oudere? Een mooi ideaal, maar in de praktijk nogal weerbarstig. Mensen die het juist niet zouden moeten willen, maar het toch doen, mensen voor wiens gezondheid het lastige situaties oplevert en mensen die lastig zijn om voor te zorgen. Dit stelt thuiszorgmedewerkers voortdurend voor dilemma’s, zo is te lezen in Zorg+Welzijn magazine.

 • 1-Hans-Boutellier

  ‘Sociaal domein moet weer van de burger worden’

  ‘Burgers voelen zich minder betrokken bij de organisaties die in het sociaal domein werken.’ Dat zegt Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij praat over de plaats van het sociaal domein op de politieke agenda.

  5
 • 1-Martin-Van-Rijn-ANP

  Martin van Rijn: ‘Trots op gemaakte stappen’

  Met de verkiezingen in aantocht, nader het einde van het staatssecretarisschap van Martin van Rijn. In het maartnummer van Zorg+Welzijn evalueert hij 'zijn' verbouwing van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving.

  9

Eerdere edities