Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Armoede
Bestaanszekerheid

‘Vraag jezelf altijd af: creëer ik bestaanszekerheid of -onzekerheid?’

Sociaal professionals moeten constant keuzes maken die directe gevolgen hebben voor hun cliënten. De vraag is dan ook: hoe maak je de juiste keuzes? Actieonderzoeker Jelle Smits heeft geleerd om altijd te kiezen voor de optie die de meeste bestaanszekerheid biedt. ‘Dat is waar het bij veel casuïstiek om draait.’
Jeugdhulp

Column: ‘Klein beginnen en zo snel mogelijk leed proberen te voorkomen’

Laat niemand je ervan weerhouden op kleine schaal te beginnen, leerde William Miero van een aanpak van messengeweld in Rotterdam. Door klein te beginnen bereik je namelijk vaak veel sneller belangrijke doelen dan als je eerst zoveel mogelijk partijen bij elkaar probeert te brengen. ‘Wachten was onverantwoord geweest.’
Jeugdhulp

9 gezinnen is maximale caseload jeugdbeschermer, maar 16 komt voor

Acht tot negen gezinnen kan een jeugdbeschermer maximaal begeleiden in de huidige omstandigheden. Worden dat er meer, kan de jeugdbeschermer zijn werk niet meer goed uitvoeren. Het werk is complexer en oude caseloadnormen zijn niet meer realistisch, blijkt uit onderzoek van Significant Public.
Jeugdhulp

Column: Wie durft de zorg voor onze kinderen aan?

JeugdzorgPlus, straathoekwerker Kim Jolink vond het niks. Want met ‘haar jongens’ ging het alleen maar slechter als ze richting jeugdzorg gingen. Nu Kim zelf in een JeugdzorgPlus instelling werkt, ziet ze het anders. ‘Ik tref jongeren met de zwaarste rugzakken die ik ooit ben tegengekomen en medewerkers die dag in dag uit proberen er het beste van te maken met en voor de jongeren.’
Jeugdhulp
Hoe beëindig je samen goed een relatie?

Vechtscheiding: de ene ouder verstoot de andere ouder en het kind is de dupe

Moet je ouders dwingen om een regeling te treffen zodat beide ouders hun kind kunnen blijven zien na scheiding? Ja, als het niet anders kan, was de conclusie van het Expertteam Ouderverstoting vorig jaar. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter dat het beter is om met de ouders te blijven praten en hun gedrag te veranderen.
Jeugdhulp

Druk op verantwoording frustreert professionals in de jeugdzorg

Het motto 1 gezin 1 hulpverlener is bij gezinnen met complexe problemen vaak onhaalbaar. Het huidige systeem frustreert de professionals om te doen wat nodig is in het belang van het kind en van het gezin. Wat moet er anders? De Coalitie Samen Verder adviseert in een recent rapport: professionals hebben ruimte, tijd en vertrouwen nodig.
Jeugdhulp

Wat kun je doen aan radicalisering onder jongeren? ‘Zeg niet: ik ben bang dat je radicaliseert’

Er komt een nieuwe richtlijn radicalisering, omdat jeugdprofessionals knelpunten ervaren bij de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. Sociaal werkers kunnen in een vroeg stadium van radicalisering verschil maken, zegt Hannes van de Ven, die aan deze richtlijn meewerkt. 'Maar signaleren dat iemand radicaliseert is nog niet zo gemakkelijk.'
Professionalisering
Eveline van Zeeland

Column: Rendementsdenken in het sociaal werk – ‘The Good, the Bad, and the Ugly’

Is de focus op het gebruik van data in het sociaal werk een vloek of een zege? Eveline van Zeeland, design thinking expert, ziet de nadelen zeker, maar vindt dat de voordelen zwaarder wegen. Het mooiste aan rendementsdenken is wat haar betreft de empowerment van de sociaal werker: ‘Wow, is dat de meerwaarde van mijn werk?!’
Jeugdhulp

Gesprekken in de jeugdzorg anders voeren: ‘Het gaat te veel over de inhoud’

Hoe ga je op de juiste manier het gesprek aan met kinderen en ouders, als je in de jeugdhulpverlening werkt? Hierover gaat het onlangs verschenen boek ‘Goed in gesprek’ van psycholoog en hogeschooldocent Annemiek Broersen en Geke Klapwijk, senior onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg: ‘Geef ruimte aan ieders verhaal.’
Jeugdhulp

Geweld in jeugdzorg: ‘Autonomie en duidelijke regels cruciaal voor veiligheidsgevoel’

Van alle jongeren met jeugdzorg met verblijf heeft een kwart fysiek geweld zelf meegemaakt en bijna de helft verbaal geweld, schreef staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen vorige week aan de Kamer. Ook hebben veel jongeren fysiek en verbaal geweld om zich heen gezien. Hoe kunnen sociaal professionals werken aan veiligheid voor deze jongeren?