Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Jeugdhulp

‘De jeugdhulp heeft ook een Johan Remkes nodig’

Is de jeugdhulpverlening gebaat bij een buitenstaander die het werkveld én de problemen van de jeugdhulpverlening in kaart brengt? ‘Ik denk dat het verfrissend zal zijn’, zegt Jolanda Mathijssen, bijzonder hoogleraar 'Zorg voor Jeugd'.
Jeugdhulp

‘Hulpverlening zit vast in medisch denken, waardoor jongeren steeds zieker worden’

Niet de diagnose en de recepten helpen jongvolwassenen, maar het gesprek vanuit vier dimensies – fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel - geeft jongeren het perspectief dat ze nodig hebben. Dat stellen de auteurs van een boek met een nieuwe methode voor zelfregie en zingeving.
Jeugdhulp

Jeugdzorg in kunst verbeeld als positief tegengeluid: ‘Vraag hulp als je wankelt’

Van alle kanten trapt de maatschappij tegen de jeugdzorg aan. Als tegengeluid maakten Mohamed El Ammari, jarenlang werkzaam in de jeugdzorg, en kunstenaar Jennifer Bergkamp een expositie. Pasteltekeningen laten zien hoe jeugdzorgprofessionals voor kinderen het verschil maken. Met een belangrijke boodschap voor de samenleving én de professional.
Participatie

Vaak vergeten: jongeren met een arbeidsbeperking die geen uitkering krijgen

Veel jongeren met een arbeidsbeperking komen in aanmerking voor een uitkering via het UWV of de gemeente. Maar er zijn ook niet-uitkeringsgerechtigden onder hen: de nuggers. Hoe ziet deze vergeten groep eruit? Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er wél voor hen? En hoe komt het dat die nauwelijks bekend zijn?
Jeugdhulp
Staatssecretaris Maarten van Ooijen

Z+W TV Staatssecretaris Van Ooijen: ‘Jeugdzorgprofessionals, houd alsjeblieft nog even vol’

De problemen in de jeugdzorg stapelen zich op. Gemeenten hebben structurele tekorten, de wachtlijsten zijn lang, het personeelsverloop en de werkdruk zijn hoog. Het moet anders. Maar hoe? Staatssecretaris Maarten van Ooijen: ‘Zie de jeugdzorg als een trap. We mogen die trap niet meer af, want we zijn al tot een dieptepunt gezakt. Nu moeten we trede voor trede omhoog.’
Jeugdhulp

Jeugdbeschermers leggen werk neer, inspecties luiden noodklok: hoe redden we de sector?

De spanning in de jeugdbescherming is de afgelopen weken hoog opgelopen. Jeugdbeschermers vragen met werkonderbrekingen aandacht voor de hoge werkdruk, inspecties handhaven minder en opnieuw verscheen een vernietigend rapport. Jeugdzorg Nederland wil snel maatregelen.
Jeugdhulp

HOOFDPIJNCLIËNT ‘Als de wil er niet is, trek je aan het kortste eind’

Gerry werkt als jeugdzorgwerker D in een gesloten jeugdinrichting voor cliënten met lvb en gedragsproblematiek. Voor één jongen die hij drie jaar onder zijn hoede had, kreeg hij een zwak. Dan is het extra zwaar om hem alsnog te zien ontsporen.
Jeugdhulp

ZO KAN HET OOK ‘Ik wil geen kamer onbenut laten’

Achttienjarige uitstromers vanuit de jeugdzorg gaan te vaak onderuit, merkte Bianca van der Neut tijdens haar werk bij jeugdhulporganisatie De Rading. Ze richtte Kamers met Aandacht op. De insteek: iemand verhuurt een kamer aan een jongere én houdt een oogje in het zeil.
Jeugdhulp

Opinie: ‘Voorkom dat de personeelscrisis in jeugdhulp een kwaliteitscrisis wordt’

Professionals in de jeugdhulp dreigen uitgeput te raken. Zogenaamde compassiemoeheid en vicarious trauma, waarbij medewerkers die worden blootgesteld aan lijden van cliënten hoop op verandering verliezen, liggen op de loer. Maurits Barendrecht en Jessica Vervoort stellen een model voor waarin veerkrachtig functioneren de standaard is.
Jeugdhulp

Z+W TV Lian Smits: ‘Jeugdhulp moet niet vervallen in het fixen van kinderen’

De jeugdhulpverlening ligt onder de loep. Er is veel kritiek op de hulpverlening aan kinderen en gezinnen. Maar ook: professionals bezwijken onder de werklast en verlaten hun vak. In deze aflevering van ZW TV: Lian Smits, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Sterk Huis. Wat is er aan de hand in jeugdzorgland?