Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

130 welzijnswerkers op straat in Amsterdam Zeeburg (2 reacties)

Het welzijnswerk in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg is opnieuw aanbesteed. De huidige aanbieder Welzijn aan het IJ greep naast de opdracht en moet nu zijn gehele personeel ontslaan. Directeur Marcel Deijl: ‘Marktje spelen zonder fatsoenlijke spelregels leidt niet tot betere kwaliteit.’
130 welzijnswerkers op straat in Amsterdam Zeeburg (2 reacties)

Door Martin Zuithof –
href=”http://www.zeeburg.nl/politiek_bestuur_en/dagelijks_bestuur”>Stadsdeel

Zeeburg
(42.000 inwoners) gaf in 2004 aanzet tot oprichting van
href=”http://www.welzijnza.nl/docs/BPWebSite.asp?ID=%7BE297F8B2%2D714E%2D4020%2D8C87%2D6B095AB3EB41%7D”

target=_blank name=”Welzijn aan het IJ”>Welzijn aan het IJ


, nadat binnen een jaar twee

instellingen failliet waren gegaan. (Foto: Directeur Marcel Deijl)

Failliete boedel


dossiers/id20105-63076/albert_van_wingerden_over_de_groeistrategie_van_alcides_voor_een_sterke_concurrentiepositie_heb_je_massa_nodig.html”>Alcides

had in 2003
net de boedel van het failliete
dossiers/id20105-63071/de_teloorgang_van_stichting_welzijn_zeeburg_ondernemen_in_welzijn_is_idiotie.html”

target=_blank name=”Welzijn Zeeburg”>Welzijn Zeeburg


overgenomen en ging vervolgens zelf over de kop. Na onderzoek van de deelraad

concludeerde het stadsdeel bestuur dat marktwerking in de welzijnssector niet

mogelijk bleek. Daarop besloot Zeeburg tot oprichting van een eigen nieuwe

stichting, die de tijd zou krijgen om een goed welzijnsaanbod te

ontwikkelen.

Drie aanbieders

Drie jaar later besluit GroenLinks-wethouder Jan Hoek

tot aanbesteding van het welzijnswerk én een bezuiniging op ‘het sociale domein’

van 1,2 miljoen euro. De drie bestaande aanbieders – Dynamo (voor

maatschappelijke dienstverlening), Opbouwwerk Noord en Welzijn aanhet IJ

(sociaal-cultureel werk) – grijpen naast de opdracht.
href=”http://www.welzijnza.nl/docs/bpwebsite.asp?SiteName=Welzijn+ZuiderAmstel”>Marcel

Deijl, directeur van Welzijn aan het IJ en Welzijn Zuideramstel,

moet nu al het personeel in Zeeburg ontslaan.

Waarom die forse bezuiniging op het welzijnswerk?‘Dat is voor

mij diffuus. Ik moet er naar gissen, maar het heeft natuurlijk alles met

prioriteitsstelling te maken. Als je de wethouder vraagt of we niet geleverd

hebben wat is afgesproken, zeggen ze dat dat wel zo is.’

‘We waren ook volop bezig met vernieuwen. In Zeeburg hebben we bijvoorbeeld

het project Trendy Maroc Star opgezet. Een empowermentmethodiek waarbij allerlei

wijkbewoners en de woningcorporaties betrokken zijn. We hebben een complete

pedagogische lijn ontwikkeld van het kinder- tot en met het jongerenwerk.

Vernieuwen is bij het welzijnswerk vanzelfsprekend.’

Het stadsdeel heeft in 2004 een eigen welzijnsstichting opgericht en

die wordt nu weer afgeschaft. Zit er lijn in het beleid?‘Geen enkele. Neem de

oprichting van een jongerencentrum, dat in 2007 in wijkcentrum het

Karrewiel moest worden ondergebracht. Het betekende talloze notities, adviezen, debatten en inspraakavonden

in de buurt. Jongeren waren bij de voorbereiding betrokken

en het moest een groot nieuw jongerencentrum worden, met twee kleine lokaties.

Ik ben er een jaar mee bezig geweest om alle bestaande activiteiten daar uit te

plaatsen. Vervolgens vertrekt de ambtenaar die het initiatief nam en besluit

de wethouder dat het jongerencentrum toch beter op het Makkassarplein kan komen. Dat

is een dichtbevolkt plein, met veel minder ruimte en midden tussen de

koffieshops. Er zit geen enkele lijn in.’

Heeft u uw bedrijfsvoering wel op orde?‘De wethouder komt steeds met het

voorbeeld dat zijn kind bij ons voor een paar euro naar allerlei cursussen kan.

Door dat steeds te herhalen creëert hij het beeld

dat we de zaak niet op orde hebben. Hij vraagt niet direct waarom hebben jullie

geen prijsdifferentiatie, maar creëert een beeld dat het niet goed zit, dat we niet commercieel

genoeg zijn. We zijn één van de weinige financieel solide welzijnsorganisaties in

Amsterdam en bovendien werken we vanaf de start als enige in de stad

conform de WILL-systematiek.’

U heeft de aanbesteding verloren en u had zich daarop kunnen

voorbereiden, zegt de wethouder.‘Je

reinste flauwekul. Hadden we ons personeel dan eerder collectief moeten

ontslaan? Nu blijkt dat de nieuwe aanbieder zich op voorhand niet verplicht

voelt zich te houden aan de CAO welzijn. Die CAO is een vangnet bij de overname

van personeel en daarmee kunnen werknemers zich op hun rechtspositie

beroepen.’

‘Het stadsdeel zegt nu dat het zich niet het personeelsbeleid van

welzijnsaanbieders kan bemoeien. Bij de faillissementen waar het stadsdeel

eerder partij was, heeft het steeds geëist dat de nieuwe aanbieder het

voltallige personeel zou overnemen.’

Wordt deze vorm van aanbesteden in de welzijnssector nu een trend zoals

in de thuiszorg?‘Ik ken nog geen andere voorbeelden waar het zo loopt.

Ik hoop ook niet dat het een trend wordt. Het is een idee-fixe te denken dat

aanbesteden per definitie leidt tot de beste prijs-kwaliteitverhouding. De

financiële risico’s die bij marktwerking horen zullen toch gedekt moeten worden.

Marktje spelen zonder fatsoenlijke spelregels leidt niet tot betere

kwaliteit.’

‘Het stadsdeel laat nu drie organisaties achter die

gepokt en gemazeld zijn in het welzijnswerk. In ZuiderAmstel hebben we met

adviesbureau BMC stappen voorwaarts gezet om tot een betere rolverdeling te komen

tussen welzijnsaanbieder en lokaal bestuur. Onze statuten, opgesteld door het stadsdeel,

maken het ons onmogelijk om buiten Zeeburg te opereren en de subsidieverordening maximeert

ons vrije vermogen. De winnende partij had die beperkingen

niet.’

Zie het dossier:
dossiers/id54003/alcides_en_andere_omvallende_welzijnsinstellingen.html”

target=_blank name=Dossiers> ‘Alcides en andere omvallende

welzijnsinstellingen’

Lees ook de
href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>gratis

Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich


href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>hier

aanmelden
.
href=”http://vedm.net/click2?l=yzCxb&m=7BUC&s=7Yva7b” target=_blank

name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste

editie.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href=”mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl”>zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Reactie 1:

Na het lezen van dit verhaal is mijn conclusie keihard: ook hier wordt

aanbesteding gebruikt om van iets af te komen. Punt uit! Dick van

den Bout

Reactie 2:

Wat mij opvalt is dat het lijkt alsof de wet overgang van onderneming

niet van toepassing zou zijn. De CAO Welzijn staat hier buiten. Deze bepaalt dat

in geval van de overdracht van zeggenschap van een instelling er een sociaal

plan moet komen. Werknemers kunnen zich op het standpunt stellen dat sprake is

van overgang van onderneming en zij derhalve niet ontslagen kunnen worden.

Volgens het Sophie Redmond arrest van het Europees Hof uit 1993 is de wet

overgang van onderneminmg in beginsel van toepassing als subsidie overgaat naar

een andere organisatie, die soortgelijke activiteiten met de subsidie gaat

verrichten als de organisatie die oorspronkelijk de subsidie ontving. Of

inderdaad sprake is van overgang van onderneming, zal uit de concrete feiten en

omstandigheden duidelijk moeten worden.

Hamvraag is of de identiteit van de organisatie in stands is gehouden. Dat

kan onder meer worden afgeleid uit de doelgroepen die bediend worden, de aard en

inhoud van de activiteiten en de accommodaties waarin de activiteiten worden

verzorgd. Alwien Bogaart,senior adviseur

DSP-groep.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.