Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Zorguren worden poetsuren in WMO (1 reactie)

Het aantal uren professionele thuishulp daalt sterk, sinds gemeenten de thuishulpindicaties uitvoeren. Inzet van huishoudelijke hulp door alfahulpen stijgt. Bezuiniging of vet weghalen? Gemeentekoepel VNG vermoedt dat thuiszorgorganisaties vroeger te zware zorg hebben ingezet. Thuiszorgkoepel Actiz denkt dat gemeenten onvoldoende rekening houden met situatie van cliënt en meer naar de prijs kijken.
Zorguren worden poetsuren in WMO (1 reactie)

Door Carolien Stam – Vóór de invoering van de WMO werd

75 procent van de thuiszorg door geschoolde thuishulpen gedaan en 25 procent van

de zorg door alfahulpen. De tendens is dat die verdeling na de invoering van de

WMO per 1 januari net andersom is, volgens de
href=”http://www.vng.nl:80/” target=_blank name=vng>VNG
.

Prijs boven zorgOok thuiszorgkoepel
href=”http://www.arcares.nl:80/actiz/index.do” target=_blank name=Actiz>Actiz


krijgt signalen van leden ‘dat er verschuivingen plaatsvinden. Maar het

verschilt per gemeente’, zegt Actiz-woordvoerder Jan-Willem Wits. ‘Het kan zijn

dat gemeenten bij een zorgindicatie zich onvoldoende realiseren welke vorm van

zorg belangrijk is en meer naar de prijs kijken.’

Te zware zorgVNG-woordvoerster Frea Broekman weerlegt

de kritiek van een strengere selectie: ‘De zorgindicatie wordt door het
href=”http://www.ciz.nl:80/” target =_blank name=CIZ>Centrum Indicatiestelling

Zorg
(CIZ) gedaan. Veelal is het aantal uren dat eerder was toegekend gewoon

overgenomen. Wij vermoeden dat in het verleden te zware zorg op de cliënt

afgestuurd werd door de thuiszorgorganisatie.’

OngeschooldDe gevolgen voor de cliënt van de grotere

inzet van de alfahulp zijn volgens Actiz belangrijk. Veranderingen in de fysieke

of psychische situatie worden door een ongeschoolde alfahulp niet gesignaleerd.

‘Belangrijker nog is de andere relatie tussen cliënt en huishoudelijke hulp. De

professionele thuishulp is in dienst van de thuiszorgorganisatie. De alfahulp is

in dienst van de cliënt, die nu zelf opdrachten moet geven en problemen moet

oplossen. Bepaalde doelgroepen kunnen dat niet aan, bijvoorbeeld licht

dementerende ouderen. Daar wordt te weinig rekening mee gehouden.’

Beoordeling‘Wij krijgen van cliënten geen signalen

binnen die er op duiden dat ze ontevreden zijn met de toegekende hulp’,

beargumenteert de VNG-woordvoerster. De vraag is hoe de ingezette hulp juist

beoordeeld wordt. Dat is in eerste instantie een taak van het ministerie van

Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Evaluatie

Volgens Actiz komt er dit voorjaar een eerste evaluatie

van de toekenning van huishoudelijke hulp binnen de WMO Dan wordt ook gekeken hoe de aanbesteding in gemeenten is gegaan en of

voldoende zorg is geïndiceerd bij cliënten. ‘De prijs is nu leidend

geweest’,volgens Jan-Willem Wits. ‘Bij een nieuwe ronde aanbestedingen komen de

zaken naar voren die niet wenselijk zijn.’

Lagere kostprijs

Uit een benchmark over 2005 door accountantskantoor

PriceWaterhouseCoopers – in opdracht van de gezamenlijke thuiszorgorganisaties – blijkt dat de

thuiszorg in 2005 verdiende op de huishoudelijke verzorging. De kostprijs

daarvan is namelijk hoger dan het tarief. Wel lijden de organisaties verlies op

de wijkverpleging; deze kostprijs is hoger dan het tarief.

Rode cijfers

Het is dus een terechte conclusie dat gemeenten

de tarieven voor huishoudelijke zorg afromen. Maar duidelijk is ook dat

de AWBZ-tarieven voor verpleging en andere diensten kostendekkend moet worden.

Anders zijn alle thuiszorgorganisaties aan het einde van dit jaar in de rode

cijfers, aldus PriceWaterhouseCoopers.

Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/72037/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html” target=_blank name=klachten >Nog

weinig klachten over WMO tot nu toe
(Zorg + Welzijn, 19 ferbuari 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/51727/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html” target=_blank name=thuiszorg >Thuiszorg:

Opkomst van de marktwerking
(Zorg + Welzijn, 12 januari 2005)

Meer weten? Lees dan ook de
href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>gratis

Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich


href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>hier

aanmelden
.
href=”http://vedm.net/click2?l=LgMo3&m=IRkY&s=NP5HE3″ target=_blank

name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste

editie
.

Reageer op dit bericht:
href=”mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl”>zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Reactie van André Fukkink, projectleider WMO gemeente

Aalten

Het probleem dat thuiszorginstellingen ervaren rond indicatiestelling hulp

bij het huishouden, ligt naar mijn mening bij twee zaken: het CIZ heeft in de

AWBZ bij indicatiestelling voor de HV geen onderscheidgemaakt in HV1 en HV2.

Blijkbaar was dat wel te achterhalen uit de rapportage waarin een opsomming werd

vermeld van de uit te voeren acties, maar thuiszorginstellingen konden zelf

beoordelen of men de alfahulp of de duurdere hulp wilde inzetten. Een

indicatieprobleem dus.Daarnaast maakten de thuiszorginstellingen naar mijn

mening dankbaar gebruik hiervan door duurdere krachten in te zetten voor HV (1)

die tevens ook een deel van de PV konden meenemen. De WMO maakt nu duidelijk

welke zorg er nodig is door helder aan te geven of het hulp bij het huishouden 1

of 2 betreft. Dat alfahulpen niet gekwalificeerd zijn om ook andere problemen

te signaleren binnen het cliëntsysteem, lijkt mij nogal zwaar aangezet. Veel

alfahulpen zijn (meestal) vrouwen die ook thuis een huishouding draaiende

moeten houden en ook nog mantelzorger zijn in de privésfeer.

Thuiszorginstellingen zijn echter gehouden (volgens het bestek) ook bij hulp bij

het huishouden 1, krachten in te zetten die deze signaalfunctie kunnen

invullen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.