Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Van Rijn legt adviezen over nieuwe Wmo naast zich neer

Van uitstel of stapsgewijs invoeren van de nieuwe Wmo is geen sprake. Dat bleek dinsdag bij de verzending van de aangepaste wettekst voor de Wmo aan de Tweede Kamer. Een aantal adviezen over de inkomenstoets en de invoeringstermijn van de nieuwe Wmo van de Raad van State wordt niet gehonoreerd door het kabinet.
Van Rijn legt adviezen over nieuwe Wmo naast zich neer

‘De regering is er, met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van overtuigd dat het mogelijk is de uitbreiding van verantwoordelijkheden van gemeenten per 1 januari 2015 te realiseren.’ Dat schrijft Van Rijn in een rapport over het voorstel van wet voor de nieuwe Wmo. De Raad van State had in haar advies bedenkingen geuit over de haalbaarheid van de invoeringstermijn: ‘Gezien de inspanningen die de gemeenten moeten leveren’. De VNG wijst in een reactie op de krappe tijd voor de voorbereiding en invoering van de Wmo per 2015: ‘Gemeenten gaan er alles aan doen om dit te halen. Maar dan moet er wel snel duidelijkheid komen over de budgetten voor 2015.’

Vanaf 2015 gaat de gemeente de ondersteuning en begeleiding aan huis leveren. Nu valt de begeleiding nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, maar daar valt vanaf volgend jaar alleen nog de zware, langdurige zorg onder. De lichte zorg gaat naar de gemeente, want die kan volgens het kabinet beter inspelen op deze zorgvraag. Hoe gaat dit in zijn werk?

200 Miljoen extra

Staatssecretaris Martin van Rijn verwerkt in het rapport de adviezen van de Raad van State op het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo. Duidelijk is dat niet alle adviezen worden opgevolgd, bijvoorbeeld de suggestie om de invoering van de nieuwe Wmo uit te stellen. Van Rijn stelt gemeenten 200 miljoen euro extra in het vooruitzicht – afspraak met de VNG – ‘om een zorgvuldige overgang van cliënten mogelijk te maken en een zorgvuldige transitie voor aanbieders te realiseren. Hierdoor ontstaat ruimte voor een geleidelijke omslag naar de gewenst nieuwe manier van werken en lopen gemeenten en aanbieders minder financieel risico’, aldus Van Rijn in het rapport.

Geen inkomensgrens

Verder kiest de regering, anders dan het advies van de Raad van State, niet voor een inkomens- of vermogensgrens als burgers in aanmerking willen komen voor Wmo-voorzieningen: ‘Inkomensbeleid blijft de verantwoordelijkheid van het rijk. Het inkomen en vermogen zijn wel bepalend voor de hoogte van de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen. Daarover worden landelijke regels vastgesteld.’

Verzekerd recht

Van Rijn legt ook een andere kanttekening van de Raad van State naast zich neer: De Raad maakte een opmerking over de sluipende overheveling van taken van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wmo of omgekeerd, zonder bijbehorende  financiële middelen. Maar Van Rijn vindt dat de taak van de gemeenten duidelijk is afgebakend, omdat in de Zvw het verzekerde recht duidelijk is omschreven. ‘Een aanpassing van het wetsvoorstel acht ik dan ook niet noodzakelijk’, aldus de staatssecretaris.

Het kernbegrip in de Wmo is ‘maatwerk’. Op basis van een goed gesprek tussen professional, cliënt en eventueel netwerk wordt vastgesteld hoe de ondersteuning van de cliënt ingericht wordt. De ambitie klinkt prachtig, de werkelijkheid is taaier. Meer weten? Kom naar het Wmo-congres op 27 mei. Lees hier meer >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.