Home Tags Zorgverzekeringswet

zorgverzekeringswet

Wet- en regelgeving
Domein overstijgende samenwerking

Samenwerking tussen domeinen? Dit zijn de obstakels en (mogelijke) oplossingen

Domein overstijgend samenwerken staat al jaren hoog op het verlanglijstje in de zorg en welzijnssector. Maar in de praktijk komt men vooralsnog niet veel verder dan (weliswaar veelbelovende) pilots en proeftuinen. Wat is er nodig om domein overstijgende samenwerking wél op grote schaal mogelijk te maken? De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) deed onderzoek naar de belangrijkste obstakels en kansen.
Wmo

Cliëntondersteuning essentieel bij overgang van Wmo naar Wlz

Een hulpvraag van een burger kan gemakkelijk verkeerd worden doorgezet. Door het aanbod van cliëntondersteuning in Nieuwegein wordt de zorg beter afgestemd op de situatie van de cliënt. Huisbezoek speelt hierbij een belangrijke rol.
Wet- en regelgeving
ggz-patiënt

Te lang opgenomen door gebrek ambulante ggz-zorg

De ambulante zorg voor ggz- patiënten is nog lang niet overal goed voor elkaar. Daarom blijven patiënten veel langer dan nodig is, opgenomen in een instelling. Aldus het Zorginstituut Nederland in een rapport.
Wet- en regelgeving
Zorg en welzijn: extra geld voor de transitie

Zorg en welzijn: extra geld voor de transitie

Het kabinet heeft nog eens 40 miljoen extra uitgetrokken om de decentralisatie van taken naar gemeenten te ondersteunen. In totaal is er nu 400 miljoen euro extra ter beschikking om de invoeringsproblemen bij de transitie te verzachten. Lees hier de belangrijke beleidsvoornemens uit de begroting voor zorg en welzijn.
Wet- en regelgeving
Ruimte voor experimenten langdurige zorg

Ruimte voor experimenten langdurige zorg

Met de transitie krijgt de lokale overheid een centrale rol. Dat is het moment om nieuwe oplossingen te vinden voor huisvesting en ondersteuning van langdurige zorgvragers. Met het kennisprogramma Langer Thuis willen het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ), MOVISIE en Platform31 een bijdrage leveren aan deze transitie door experimenten te organiseren en nieuwe aanpakken en instrumenten te ontwikkelen.
Wet- en regelgeving
'Zelfstandigen

‘Zelfstandigen, meld je bij je gemeente’

Verzorgenden en verpleegkundigen die zelfstandig werken, moeten nu al contact leggen met de gemeente willen ze in 2015 hun cliënten houden. ‘Gemeenten hebben zelfstandigen niet in beeld. Meld je bij je gemeente, anders mis je de boot en heb je straks geen werk’, zegt Francis Bolle van de beroepsvereniging V&VN.
Wet- en regelgeving
PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra

PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat mensen meer zekerheid krijgen over de zorg in 2015. Bovendien denkt hij dat er zo’n 250 miljoen euro extra nodig is.
Wet- en regelgeving
De wijkverpleegkundige krijgt uren om te schakelen met het sociale netwerk en met andere organisaties.

‘Door imago welzijnswerk kan samenwerking mislukken’

Zorg en Welzijn moeten steeds meer samenwerken, maar dat is niet altijd eenvoudig. Beide sectoren hebben een eigen aanpak en een eigen manier van denken. Jan Willem van de Maat deed onderzoek naar wat precies het succes van een goede samenwerking bepaalt. ‘Het is niet altijd gemakkelijk, maar je zal wel moeten, wil je als organisatie overleven.’
Wet- en regelgeving
Gemeenten willen onderhandelen over compensatie Wmo

Gemeenten willen onderhandelen over compensatie Wmo

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet opnieuw onderhandelen met het Rijk over compenserende maatregelen voor het weghalen van de persoonlijke verzorging uit de Wmo. Dat vindt 68 procent van de ondervraagde gemeenten.
Wet- en regelgeving
‘Verzorging en verpleging samen in Zvw’

‘Verzorging en verpleging samen in Zvw’

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening samen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) te houden. Dit maakt hij bekend in een brief aan de Tweede Kamer.