Home Tags Zorgverzekeringswet

zorgverzekeringswet

Wet- en regelgeving
Overheveling naar Zorgverzekeringswet: ggz ruim 1 miljard duurder

Overheveling naar Zorgverzekeringswet: ggz ruim 1 miljard duurder

De overheveling van de curatieve ggz van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet heeft in 2008 geleid tot een kostenstijging van bijna 1,1 miljard euro. Dat concludeert het College voor Zorgverzekeringen.
Wet- en regelgeving
Duizenden gelovigen zijn onverzekerd

Duizenden gelovigen zijn onverzekerd

Vorig jaar is het aantal gelovigen dat zich bewust niet heeft verzekerd, verdubbeld. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) schrijft die stijging toe aan de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006. In Nederland wonen nu ongeveer 11.000 mensen die door hun levensovertuiging bezwaren hebben tegen verzekeringen, waaronder de AOW en WW.