Home Tags Wijkaanpak

wijkaanpak

Wijkteam
Commissie: wijkenaanpak meer burgergericht

Commissie: wijkenaanpak meer burgergericht

Te veel lopende projecten, bureaucratie, controlezucht van de overheid en te weinig vertrouwen in burgerinitiatieven staan duidelijke resultaten voor de wijkenaanpak in achterstandswijken in de weg. Dat stelt de visitatiecommissie in een rapport, dat donderdag aan minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) is overhandigd.
Wijkteam
Kamerleden 'adopteren' probleemwijken

Kamerleden ‘adopteren’ probleemwijken

Een groep van 27 Tweede Kamerleden gaat zich actief met probleemwijken bemoeien door gedurende de rest van deze kabinetsperiode 31 wijken door heel Nederland te 'adopteren'. Politici van verschillende partijen krijgen hierbij een eigen wijk toebedeeld en zullen actief contact houden met de bewoners om te zien wat er speelt in de buurt.
Wijkteam
Achterstandswijken experimenteren met wijkhotels

Achterstandswijken experimenteren met wijkhotels

In Nederlandse volkswijken wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met zogeheten wijkhotels in woningen. De initiatieven moeten deze probleemwijken positief op de kaart zetten, maar niet overal is voldoende geld om de logementen vol te krijgen.
Wijkteam
Minister Donner: 'Bewoners sleutelrol bij leefbaarheid'

Minister Donner: ‘Bewoners sleutelrol bij leefbaarheid’

Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil de leefbaarheid in dorpen, wijken, groeigemeenten en krimpregio’s stimuleren door gemeenten meer beleidsvrijheid te geven. Ook moeten bewoners een sterkere positie krijgen. De wijkaanpak blijkt het meest succesvol als gemeenten aan bewoners de ruimte geven om zelf zaken op te pakken. De Vogelaar-heffing wordt in 2012 afgeschaft.
Wijkteam
‘Buurtbarbecue niet op voorhand uitsluiten'

‘Buurtbarbecue niet op voorhand uitsluiten’

Buurtverloedering hangt sterk samen met sociale samenhang. Is die groot, dan nemen bewoners eerder initiatief voor hun wijk. Maar eerst moet de buurt schoon en veilig zijn. En daar moet de overheid een stap zetten, stelt onderzoeker Reinout Kleinhans.
Wijkteam
‘Verdwijnen van WWI is een ramp voor de wijkaanpak’

‘Verdwijnen van WWI is een ramp voor de wijkaanpak’

Vanuit het programmaministerie van Wonen Wijken en Integratie (WWI) kwam er in 2007, mede op aandringen van PvdA en ChristenUnie, extra aandacht voor probleemwijken. Het nieuwe kabinet heeft naar verwachting andere prioriteiten. Wat betekent dat voor de wijkaanpak?
Wijkteam
Ben Koenen: ‘Professionals worstelen met Welzijn Nieuwe Stijl’

Ben Koenen: ‘Professionals worstelen met Welzijn Nieuwe Stijl’

Ben Koenen, opbouwwerker en ‘sociaal projectontwikkelaar’, ziet veel valkuilen in de discussies rondom Welzijn Nieuwe Stijl. ‘Het idee dat bijvoorbeeld opbouwwerk en maatschappelijk werk wel door een sociaal werker uitgevoerd kunnen worden is een misvatting.’
Wijkteam
Nieuwegein experimenteert met welzijn op recept

Nieuwegein experimenteert met welzijn op recept

Gezondheidsproblemen staan vaak niet op zich. In veel gevallen is er een directe link met een ongezonde leefstijl of sociale problematiek. Om die reden zoeken gezondheidscentra in de eerstelijn steeds vaker samenwerking met de ggz en welzijnsorganisaties. Terecht, concludeert het Trimbos-instituut dat nauw betrokken was bij een vruchtbaar samenwerkingsinitiatief in Nieuwegein.
Wijkteam

Dries Mosch nomineert Delfshaven voor de ‘Gouden Kakkerlak’

Dries Mosch, senior raadslid bij Leefbaar Rotterdam, introduceert de Gouden Kakkerlak. Mosch wil meer aandacht van de Rotterdamse bestuurders voor rondslingerend huisvuil. RTV Rijnmond maakte er een mooie komkommerreportage over.
Wijkteam
'Welzijn kan meer bereiken met community art'

‘Welzijn kan meer bereiken met community art’

Welzijnswerkers die zoeken naar vernieuwing, kunnen dat vinden in de kunst. De zogenaamde ‘community art’ in de wijk stimuleert de ontmoeting tussen bewoners. ‘Doordat mensen zelf aan de slag gaan en iets creëren komen ze in hun kracht te staan’, stelt Saskia van Grinsven van Kenniscentrum MOVISIE. ‘Het welzijnswerk kan meer doen met kunst om haar doelen te bereiken.’