Home Tags Wijkaanpak

wijkaanpak

Participatie

‘Beleidsmakers moeten direct doen wat professionals aanbevelen’

Vuil op straat en geluidsoverlast. 'Dat los je niet op met een brief van de gemeente', zegt Reggie Wolff van de Strategische WijkAanpak (SWA). Zijn stichting traint gemotiveerde, vrijwillige buurtambassadeurs die de wijk opvoeden.
Wijkteam
Hans Versteegh is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Heb jij al een digitale wijkaanpak?

Aangezien alles en iedereen tegenwoordig digitaal actief is, durf ik te stellen dat je maatschappelijke opgaven als het bestrijden van eenzaamheid, sociale cohesie bevorderen en het creëren van een veilige wijk gemakkelijker kunt bereiken wanneer je oog hebt voor digitalisering. De kansen die er liggen zijn vaak laaghangend fruit.
Wijkteam
Schulden

Subsidie voor projecten tegen armoede en schulden

De subsidieregeling Armoede en Schulden is verlengd naar 2018 en 2019 en verder uitgebreid. De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten om armoede en schulden te bestrijden. Er is 8 miljoen beschikbaar voor 2 jaar.
E-health

Onderzoek: Informatiedeling dag- en nachtzorg moet beter

In de 24-uurszorg spelen het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en domotica een belangrijke rol. In theorie zouden beide systemen elkaar moeten versterken, in de praktijk lukt dat onvoldoende. Vilans onderzocht hoe dat komt en wat er beter kan.
Wijkteam
'We hebben een barometer ontwikkeld die met behulp van Google Earth en geografische gegevens van cliënten verschillende soorten sociaal demografische data kan presenteren.'

De barometer van Nieuw-West

Om achterstanden aan te pakken moet je niet alleen reageren op bewoners die zich melden met problemen, maar is het goed om proactief en preventief te werken. Hiervoor heb je wel bepaalde informatie nodig. Ik ben als informatiemanager bij SEZO, een maatschappelijk dienstverlener in Amsterdam Nieuw-West, betrokken bij de ontwikkeling van een tool die bepaalde trends kan voorspellen.
Wijkteam
Leuk vinden van werk is succesfactor

Leuk vinden van werk is succesfactor

Een aantal weken geleden is er in een gemeente in den lande een actieweek uitgevoerd. Doel was de veiligheid in een gebied te verbeteren en met name een zwaar overlastgevende groep met criminele elementen bestaande uit jonge en oudere mannen, aan te pakken. Ik was de projectleider.
Wijkteam
Onderzoek naar spanningen in Amsterdamse buurten

Onderzoek naar spanningen in Amsterdamse buurten

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek+Statistiek (O+S) namen spanningen en vertrouwen in Amsterdamse buurten onder de loep. Over jongerenoverlast, vastlopende hulpverleners, spanningen door jongeren met een lichte verstandelijke beperking, sociale controle en kleine, simpele interventies.
Wijkteam
Burgerkracht is voor organisaties

Burgerkracht is voor organisaties

Big Society, het overheidsidee uit Groot Brittannië voor burgerkracht en burgerinitiatieven overspoelt Nederland. Gefascineerd door de enorme beweging die dit veroorzaakt onder professionals heb ik het vliegtuig genomen en professionals geïnterviewd aan de andere kant van de Noordzee.
Wijkteam
'Achterstandswijken dreigen no-goareas te worden'

‘Achterstandswijken dreigen no-goareas te worden’

Amsterdam en Rotterdam moeten flink investeren in kansarme buurten, anders zouden er wel eens ‘no-goarea’s’ kunnen ontstaan. Dat schrijft Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in een donderdag verschenen rapport over integratie in de twee steden.
Wijkteam

‘Jeugdoverlast in wijken lastig probleem’

Jeugdoverlast in wijken is een zeer lastig en hardnekkig probleem. Jongeren weten precies hoever ze kunnen gaan zonder strafbaar te zijn. Velen zijn ook niet onder de indruk van opgelegde sancties. Bovendien heeft het Rijk zwaar bezuinigd op de middelen voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken.