Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Preventief programma voor jonge kinderen van problematische moeders: Een breekbare verhouding

Hoe kan worden voorkomen dat kinderen van verslaafde of psychisch zieke moeders later hetzelfde gedrag vertonen? Het Haagse psycho-medische centrum Parnassia probeert het onderlinge contact in een moeder-peutergroep te verbeteren. Een goede band tussen ouder en kind is essentieel in de ontwikkeling van het jonge kind, ook al is dit een zware opgave.
Vrijwilligers

Opleiders migratievraagstukken stuiten op culturele kloof: Een scholing in conventies

Wat moeten studenten van agogische opleidingen leren over werken in de multiculturele samenleving? Boekenkennis over interculturele competenties is niet genoeg, het gaat ook om intuïtie ontwikkelen, vindt Carine Thesingh, manager jeugdbeleid van Welzijn Utrecht Zuid-West. Maar te veel informatie over culturen kan ook averechts werken, stelt methodiekontwikkelaar Leida Schuringa.
Vrijwilligers

De teloorgang van Stichting Welzijn Zeeburg: ‘Ondernemen in welzijn is idiotie’

Het faillissement van Stichting Welzijn Zeeburg lijkt exemplarisch voor de bedreigingen voor welzijnsinstellingen. Vorig jaar ging Stichting Opmaat in Emmen over de kop, nu is de welzijnsorganisatie in Amsterdam aan de beurt. De stichting ging vernieuwen, maar de randvoorwaarden bleken onvoldoende te zijn. Met een organisatorische en financiële chaos tot gevolg. Een reconstructie.
Armoede en Schuldhulpverlening

Utrechtse nachtopvang in zelfbeheer krijgt prijs LVT: ‘We staan op gelijke voet met de gasten’

De professionele hulpverlening zet een klant in een hokje, meent beheerder Peter Schuurman van de Nachtopvang in Zelfbeheer in Utrecht. ‘Dan wil je toch niet meer geholpen worden?’ Negen jaar geleden werd de daklozenopvang door ex-daklozen opgericht, en het werd onlangs onderscheiden vanwege haar succesvolle werk. Over vraaggestuurde zorg voor dak- en thuislozen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Positie AMW blijft na visiestuk van MO Groep een bron van discussie: De Januskop in zorg en welzijn

Helt het algemeen maatschappelijk werk te veel over naar de zorg of welzijn? Of is het een perfect scharnierpunt tussen beide sectoren? Ruim een half jaar na het visiestuk van de MO Groep voor de beroepsgroep blijft de discussie gevoerd worden. Zo gebruikt maatschappelijk werker een internetsite om zijn zorgen kenbaar te maken. ‘Als de zorg daadwerkelijk de prioriteit krijgt, blijft het welzijnswerk liggen.’
Vrijwilligers

David Halley, coördinator Business in the Community, over sociaal ondernemen: ‘Maatschappelijk programma moet deel zijn van bedrijfs-DNA’

Sociaal ondernemen komt pas goed tot stand wanneer gerealiseerd wordt dat het bedrijfsbelang erbij is gediend, stelt David Halley, coördinator van het Britse verband van sociaal ondernemers Business in the Community. In hoeverre is dit bestand tegen economische tegenwind? ‘Het schrappen van een maatschappelijk programma is niet echt bevorderlijk voor het imago.’
Vrijwilligers

Bedrijven en welzijnsorganisaties maken opmars van sociaal ondernemen mogelijk: Het netwerk buiten kantooruren

Bedrijven maken graag goede sier met het inzetten van personeel voor sociale doelen. Tegelijkertijd ontstaan er op steeds meer plaatsen netwerken om deze activiteiten structureel te maken. Sociaal ondernemerschap is duidelijk aan een opmars bezig. Hoe slagen steden als Amersfoort, Ede en Arnhem erin om bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen?

Bedrijven helpen met jeugdzorg en welzijn jongeren aan het werk: Een onderneming voor probleemjeugd

In Limburg werken bedrijven, jeugdzorg en welzijn samen om van probleemjongeren ondernemers te maken. In het NFTE (Network For Training and Entrepreneurship) zitten de partijen die hiervoor speciale cursussen ontwikkelen. 'Niet alleen om ondernemers van ze te maken, maar vooral om ze een positief zelfbeeld te geven,' vertelt directeur Fons Zijlstra.
Participatie

Anderhalf jaar na ´Heel de Buurt´ in Corpus den Hoorn (Groningen): De comeback van een vergeten wijk

Tussen 1998 en 2001 was de Groningse wijk Corpus den Hoorn een van de pilots van het landelijk project Heel de buurt. Vorige week is het landelijk eindverslag aangeboden aan staatssecretaris Ross-Van Dorp. Hoe staat de wijk er anderhalf jaar na ‘Heel de buurt’ voor? ‘Als de gemeente nog steeds voor tachtig procent bepaalt wat er in de wijk gebeurt, kom je natuurlijk niet ver.'
Participatie

Joop Belderok, directiesecretaris van Antaris, over participatie van ouderen: ‘Intramurale instelling is catastrofaal voor leefkwaliteit’

‘Onze ouders is ouderdom overkomen, wij kunnen ons erop voorbereiden. Nieuwe generaties ouderen kunnen zich niet meer verschuilen achter onwetendheid.’ Joop Belderok, directiesecretaris van ouderenorganisatie Antaris in Amsterdam, pleit voor een cursus ‘ouder worden’ om mensen voor te bereiden op deze periode. ‘Ouderen moeten eindelijk eens gezien worden als mensen. Daarom moeten de grote instellingen afgebroken worden.’