Home Tags Verzorgingshuis

verzorgingshuis

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Meer geld maar weinig kennis over ouderenmishandeling

1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling
Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 67 meldingen zijn binnengekomen over vermoedens van ouderenmishandeling door professionals tussen 2011 en 2014. ‘Het topje van de ijsberg’, zegt Nico van Oosten van Movisie. Andere onderzoeken laten heel andere cijfers zien.
Eenzaamheid

Vier deskundigen over: Het zorgbuurthuis

Ouderen missen een voorziening tussen het eigen huis en het verzorgingshuis. Lilian Marijnissen stelt het Zorgbuurthuis voor. Goed idee? ‘Met dit idee alleen verdrijf je de eenzaamheid niet.’
Wijkteam

Je hoeft eenzame mensen niet te redden’

anja-machielse
Professionals krijgen het idee dat ze niets kunnen doen voor eenzame ouderen. Maar dat kunnen ze zeker wel, zegt Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen.
Wijkteam

Het is een illusie dat programma’s tegen eenzaamheid werken’

Drie deskundigen discussiëren over eenzaamheid: ‘De oudsten komen niet meer uit hun eenzaamheid.’

Oudere liever naar verzorgingshuis

Oudere thuis
Een op de vijf ouderen wil liever in een verzorgingshuis wonen dan alleen zelfstandig thuis.
Wijkteam

Zet welzijn ook in als verzorgingshuis sluit’

Ouderen kiezen juist voor de aanleunwoning vanwege voorzieningen als ontmoeting en het samen eten.
Er is een plan nodig om de voorzieningen voor ouderen in de wijk te behouden als het verzorgingshuis sluit.

Verzorgingshuis vol kunstenaars

Verzorgingshuis vol kunstenaars
De bewoners van het Rosa Spier verzorgingshuis in Laren maakten muziek op hoog niveau, stonden avond aan avond in het theater of beoefenden aan kunst gerelateerde wetenschap. 2Doc maakte een documentaire over dit bijzondere verzorgingshuis.

Ouderen weer terug naar verzorgingshuis

Veel verzorgingshuizen zijn inmiddels gesloten of het is er door leegstand niet meer prettig wonen.
Tweeduizend ouderen die op zichzelf wonen, krijgen de keuze om weer terug naar het verzorgingshuis te gaan.
Wmo

Actievoerders zorg halen tent niet weg

Actievoerders zorg halen tent niet weg
De actievoerende thuiszorgmedewerkers van Abvakabo FNV weigeren hun tent voor de deur van het gemeentehuis in Steenwijkerland af te breken. Vanaf woensdag gaat de gemeente daarom een dwangsom opleggen van duizend euro per week, met een maximum van tienduizend euro.
Wmo

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.