Home Tags Verzorgingshuis

verzorgingshuis

Participatie
Ouderen van de toekomst

Hoe houd je ouderen van de toekomst betrokken?

‘De ouderen van nu zijn niet de ouderen van de toekomst. Wie heeft er nu nog een oma in bloemetjesjurk?’ Moniek van Daal, oprichtster van Club Goud, is ervan overtuigd dat zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven. ‘Sociaal professionals moeten meebewegen.’
Professionalisering
portret foto Jenny Bakker-Klein. Foto: Annemarijne Bax

COLUMN Denken van klein naar groot

Mijn oudtante Bet droeg Huizer klederdracht. Ze woonde haar hele leven in Huizen. Maar zij kwijnde aan het eind van haar leven weg in een verpleeghuis buiten Huizen, op een plek waar zij niet wilde zijn. Formeel klopte het beleid en klopten de regels, maar in de praktijk pakte dat alles niet goed uit voor mijn oudtante.
Dementie

Mensen met dementie langer thuis door logeerhuis

Om mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie zo nu en dan te ontzien, zette stichting WarmThuis het logeerhuis op. Tot drie weken kunnen de mensen met dementie logeren. Uit de resultaten van afgelopen vijf jaar blijkt dat de logees hierdoor een half jaar tot een jaar langer thuis kunnen wonen.
Huiselijk geweld
1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling

Meer geld maar weinig kennis over ouderenmishandeling

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 67 meldingen zijn binnengekomen over vermoedens van ouderenmishandeling door professionals tussen 2011 en 2014. ‘Het topje van de ijsberg’, zegt Nico van Oosten van Movisie. Andere onderzoeken laten heel andere cijfers zien.
Eenzaamheid

Vier deskundigen over: Het zorgbuurthuis

Ouderen missen een voorziening tussen het eigen huis en het verzorgingshuis. Lilian Marijnissen stelt het Zorgbuurthuis voor. Goed idee? ‘Met dit idee alleen verdrijf je de eenzaamheid niet.’
Wijkteam
anja-machielse

‘Je hoeft eenzame mensen niet te redden’

Professionals krijgen het idee dat ze niets kunnen doen voor eenzame ouderen. Maar dat kunnen ze zeker wel, zegt Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen.
Wijkteam

‘Het is een illusie dat programma’s tegen eenzaamheid werken’

Drie deskundigen discussiëren over eenzaamheid: ‘De oudsten komen niet meer uit hun eenzaamheid.’
Oudere thuis

Oudere liever naar verzorgingshuis

Een op de vijf ouderen wil liever in een verzorgingshuis wonen dan alleen zelfstandig thuis.
Wijkteam
Ouderen kiezen juist voor de aanleunwoning vanwege voorzieningen als ontmoeting en het samen eten.

‘Zet welzijn ook in als verzorgingshuis sluit’

Er is een plan nodig om de voorzieningen voor ouderen in de wijk te behouden als het verzorgingshuis sluit.
Verzorgingshuis vol kunstenaars

Verzorgingshuis vol kunstenaars

De bewoners van het Rosa Spier verzorgingshuis in Laren maakten muziek op hoog niveau, stonden avond aan avond in het theater of beoefenden aan kunst gerelateerde wetenschap. 2Doc maakte een documentaire over dit bijzondere verzorgingshuis.