Home Tags Verzorgingshuis

verzorgingshuis

Zorg naar Kazachstans niveau?

Zorg naar Kazachstans niveau?

De rook van het slagveld van de gemeenteraadsverkiezingen is opgetrokken. Nu de coalitie onderhandelingen. In alle voorgaande politieke debatten kwam steevast de decentralisatie van de zorg ter discussie. Dat was toch wat vreemd omdat wetgeving nog lang niet is afgerond. Vooruitlopend boeken ook de lokale partijen al bezuinigingen in om eventuele tekorten in de zorg op te vangen. Het gaat daarbij over substantiële bedragen op de gemeentebegroting. Ik ben benieuwd waar men in de coalitieonderhandelingen op uit gaat komen.
Sociale betrokkenheid beïnvloedt kwaliteit zorg

Sociale betrokkenheid beïnvloedt kwaliteit zorg

Het sociale netwerk van het verzorgende personeel op afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen is van groot belang voor de kwaliteit van zorg. Hoe meer verzorgenden met elkaar communiceren en hoe meer binding zij hebben met familie en kennis van de bewoner, hoe beter de zorg aan ouderen met dementie. Met deze conclusie promoveerde Sandra van Beek aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek voerde ze uit bij NIVEL.
Wmo
Onterechte kosten bewoners verzorgingshuizen

Onterechte kosten bewoners verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen jagen nieuwe bewoners ten onrechte op kosten. Dat stelt de Consumentenbond op basis van een onderzoek naar 152 verpleeg- en verzorgingshuizen. De bevindingen zijn zaterdagavond gepresenteerd in het tv-programma Kassa.
'Een derde zorginstanties komt in problemen'

‘Een derde zorginstanties komt in problemen’

Door de aangekondigde bezuinigingen in de zorgbranche zal, als er niet wordt ingegrepen, 1 op de 3 zorgorganisaties in 2016 in de problemen komen of zelfs over de kop gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen.
'Als oma of opa een behoefte heeft aan permanente zorg of niet meer alleen kan zijn

Opinie: Over de grens kijken

Nederland behoort tot de meest welvarende landen ter wereld. Dat komt onder andere omdat we al eeuwen internationaal gericht zijn. We staan open voor andere culturen, leggen makkelijk contact en als een ander een product maakt met een betere prijs/kwaliteit verhouding dan houden we niet vast aan ons eigen (te) dure fabrikaat. Alle economen weten dat die aanpak de basis is voor voorspoed. Daarom komt onze elektronische apparatuur uit het verre oosten, de kleding bijvoorbeeld uit Vietnam en de auto wellicht uit Duitsland.
'Er zal ook op beleidsniveau wat moeten gebeuren'

Onderbezetting aanpakken

Verschillende jaren achtereen opende NU’91 een Meldpunt bezetting in de zomerperiode. Al snel bleek dat dit beter een Meldpunt onderbezetting genoemd kon worden. De rode draad van de duizenden reacties die wij kregen werd na jaren van inventariseren overduidelijk. Harder werken met minder en minder geschoold personeel in de periode die al in het voorjaar begint en pas in september eindigt. En dan volgt alweer snel de kerstvakantie.
Wmo
Meer sterfgevallen onder 80-plussers bij hittegolf

Meer sterfgevallen onder 80-plussers bij hittegolf

Er sterven veel meer ouderen tijdens een hittegolf dan tijdens een normale zomerse week. Dat blijkt uit een data-analyse van het ANP op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het KNMI. Voor mensen onder de 65 geldt niet of nauwelijks dat er meer doden vallen tijdens een hittegolf.
Cliënt kan makkelijker gelijk halen in zorg

Cliënt kan makkelijker gelijk halen in zorg

Voor patiënten en cliënten wordt het makkelijker om hun gelijk te halen als er iets is misgegaan in het ziekenhuis of het verzorgingshuis. De klachtenprocedure gaat sneller verlopen nu een nieuwe wet is aangenomen. Ook hoeven cliënten geen hoge advocaatkosten te maken.
Verdriet in verzorgingshuis door gedwongen verhuizingen

Verdriet in verzorgingshuis door gedwongen verhuizingen

Honderden ouderen moeten door het huidige kabinetsbeleid nu al gedwongen hun verzorgingshuis verlaten, dat stelt dagblad Trouw. Bestuurders en medewerkers van verzorgingshuizen meldden de krant dat er veel verdriet en angst is onder ouderen met zorgzwaartepakketten 1 en 2 die moeten verhuizen.
Wmo
Eigen bijdrage AWBZ verzacht

Eigen bijdrage AWBZ verzacht

Huiseigenaren hoeven niet meteen een hogere eigen bijdrage voor verblijf in een zorginstelling te betalen. Vergoedingen voor letselschade mogen ook niet meer leiden tot een hogere eigen bijdrage in de langdurige zorg (AWBZ).