Home Tags Verzorgingshuis

verzorgingshuis

Wmo
Actievoerders zorg halen tent niet weg

Actievoerders zorg halen tent niet weg

De actievoerende thuiszorgmedewerkers van Abvakabo FNV weigeren hun tent voor de deur van het gemeentehuis in Steenwijkerland af te breken. Vanaf woensdag gaat de gemeente daarom een dwangsom opleggen van duizend euro per week, met een maximum van tienduizend euro.
Wmo
Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.
Wmo
Nieuwe taken gemeenten slecht voor emancipatie

Nieuwe taken gemeenten slecht voor emancipatie

De decentralisatie pakt negatief uit voor vrouwen. Vrouwen verliezen volgens de Nederlandse Vrouwenraad massaal hun baan. Dit is slecht voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Daarnaast voelen vrouwen zich sneller geroepen om mantelzorg te gaan verlenen. De Nederlandse Vrouwenraad is bang dat het 'terug naar af' is voor wat betreft de emancipatie. De raad pleit voor een Task Force om het probleem in de gaten te houden.
Wmo
‘Zorgwerkers naar ander werk begeleiden is zinloos’

‘Zorgwerkers naar ander werk begeleiden is zinloos’

Meer dan 25.000 mensen hebben sinds het zorgakkoord in april hun baan verloren. ‘Het einde is nog lang niet in zicht’, volgens de vakcentrale FNV. De vakcentrale roept het kabinet op om in te grijpen. Abvakabo-FNV-bestuurder Lilian Marijnissen vindt dat de politiek de invoering van de nieuwe Wet langdurige zorg moet uitstellen.
Wet- en regelgeving
Ruimte voor experimenten langdurige zorg

Ruimte voor experimenten langdurige zorg

Met de transitie krijgt de lokale overheid een centrale rol. Dat is het moment om nieuwe oplossingen te vinden voor huisvesting en ondersteuning van langdurige zorgvragers. Met het kennisprogramma Langer Thuis willen het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ), MOVISIE en Platform31 een bijdrage leveren aan deze transitie door experimenten te organiseren en nieuwe aanpakken en instrumenten te ontwikkelen.
Wmo
‘In gelul kunnen zorgbehoevende ouderen niet wonen’

‘In gelul kunnen zorgbehoevende ouderen niet wonen’

Ruim tienduizend ouderen met een verblijfsindicatie wachten op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dat blijkt uit een onderzoek van actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Staatssecretaris Martin van Rijn kon de wachtlijst niet duidelijk beargumenteren. Is er een verschil tussen wens-wachtenden en actief wachtenden?
Wijkteam
'Maak een mix van vitale en minder vitale ouderen'

‘Maak een mix van vitale en minder vitale ouderen’

Ouderen hebben, als ze hulpbehoeftig worden, twee keuzes: of ze blijven thuis wonen en krijgen thuiszorg of mantelzorg of ze gaan naar een verzorgingshuis. Onderzoeker en promovendus aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Dort Spierings, pleit voor een tussenvorm waarin zorgcomplexen vitale ouderen én ouderen met een zorgvraag huisvesten. 'Daar ontstaat vaak spontaan informele zorg'.
Participatie
9 Misverstanden over de Wmo 2015

9 Misverstanden over de Wmo 2015

Zijn kinderen, vrienden en buren verplicht om te mantelzorgen? En wordt het pgb afgepakt? Je cliënt wordt vast overgelaten aan de willekeur van gemeenten! Wat is hiervan waar? Lees hier de negen misverstanden over de nieuwe Wmo.
Verpleegkundig beroep in de toekomst

Verpleegkundig beroep in de toekomst

De gezondheidszorg verandert, dat is een ding dat zeker is. Er gaan zelfs geluiden op dat niet alleen verzorgingshuizen, maar ook ziekenhuizen in de huidige vorm verdwijnen. Dit brengt hoe dan ook met zich mee dat elke professie zich moet bezinnen over zijn of haar beroepsprofiel.
Wmo
Masterplan moet massaontslag in zorg voorkomen

Masterplan moet massaontslag in zorg voorkomen

Er moet zo snel mogelijk een gezamenlijk masterplan komen om de ontslagen in de zorg op te vangen. Deze week is het ministerie van Sociale Zaken met werkgevers- en werknemersorganisaties in onderhandeling over de plannen om mensen in de zorg aan het werk te houden of om te scholen. ‘En dan is het: wie het eerst komt, het eerst maalt’, zegt ActiZ-directeur Aad Koster.