Home Tags Verzorgende

verzorgende

Eenzaamheid

De cliënt spreekt: ‘Ik wou dat ik meer vrijheid had’

‘Van de huisarts kregen we een formulier toegestuurd, een jaar of 4 geleden. Of we wilden meedoen met het project Samen-Oud. Toen waren we allebei nog goed mobiel.
Wijkteam

Mijn grens ligt bij functioneel fysiek contact’

‘Een professional merkt direct wanneer een cliënt niet aangeraakt wil worden.’

Herken lichamelijke klachten bij psychiatrisch patiënten

Mensen die een psychische aandoening hebben en daarnaast ook lichamelijk ziek worden
Mensen die een psychische aandoening hebben en daarnaast ook lichamelijk ziek worden, hebben een hoger risico op vroegtijdig overlijden.
Wmo

Minder personeel in de ouderenzorg

Minder personeel in de ouderenzorg
In 2013 zijn meer werknemers in de ouderen- en thuiszorg uitgestroomd dan dat er zijn aangenomen. Thuiszorgwerkers zijn minder tevreden door alle onrust in de organisaties. Niettemin geeft 40 procent van de cliënten als rapportcijfer een 9 aan de ouderen- en thuiszorgorganisaties.

Van Rijn: geen splitsing wijkverpleegkundige zorg

Van Rijn: geen splitsing wijkverpleegkundige zorg
Volgens staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de wijkverpleegkundige zorg niet opgesplitst. De zorgverlening aan één cliënt zal straks door één aanbieder worden uitgevoerd.
Wmo

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.
Wijkteam

Wijkverpleegkundigen hebben belang bij indicaties’

‘Wijkverpleegkundigen hebben belang bij indicaties’
Gemeenten kunnen beter kiezen voor een ‘objectieve indicatiestelling’. Dat oppert de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters in het vakblad Zorgvisie. Putters vindt dat indicatie door wijkverpleegkundigen het belang van hun werkgever, de zorginstelling, zou kunnen dienen.
Wijkteam

Te weinig wijkverpleegkundigen opgeleid voor indiceren’

‘Te weinig wijkverpleegkundigen opgeleid voor indiceren’
Er zijn onvoldoende masterverpleegkundigen die de nieuwe zorg kunnen indiceren en organiseren. Dat is een van de ‘grote zorgen’ die de patiëntenkoepel NPCF in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn aan de orde stelt: ‘We zien de wrange effecten van enorme bezuinigingen, maar niet het begin van innovatie van de zorg.’
Wmo

Verzorgende mag niet zomaar worden ontslagen’

‘Verzorgende mag niet zomaar worden ontslagen’
In Nederland mag niemand zomaar worden ontslagen, ook verzorgenden niet. Als dit wel gebeurt, moeten ze naar de ondernemingsraad stappen, of een melding doen bij de Inspectie. Dat zegt Staatssecretaris Martin van Rijn in een interview met Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV).
Participatie

Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’
‘We zeggen “ga werken” tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.’ Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzij werkgevers goede ondersteuning krijgen en we de inhoud van functies anders gaan indelen.