Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Vrijwilligers

Welzijnsdirecteuren omarmen WRR-advies over samenwerking met burgers

In het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vlak voor de zomer presenteerde, wordt onder meer een lans gebroken voor versterking van het welzijnswerk. Behalve aan het rapport zelf besteedt Zorg + Welzijn aandacht aan succesvolle buurtinitiatieven waarvan het rapport bol staat. Hoe beoordelen welzijnsdirecteuren de inhoud en de aanbevelingen?
Wmo

Talentenjacht in Renkum: Op zoek naar eenzaamheid

Een op de tien volwassenen leeft in een sociaal isolement, bleek vorig jaar uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met het project Talentenjacht in het Gelderse Renkum spoort welzijnsorganisatie De Bries eenzame mensen op en helpt ze uit hun isolement. Soms maken de hulpverleners zelfs contact via de brievenbus.

Joop de Smet (voorheen Centrum voor Bedrijfstakinformatie) over welzijnsinformatie: ‘De vraag is wat VWS nog wil weten over het welzijnswerk’

Joop de Smet, voormalig hoofd van het Centrum voor Bedrijfstakinformatie, vertrok eind september bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Sinds 1994 ijverde De Smet voor landelijke standaarden voor welzijnsinformatie, waarmee de sector zich beter op de kaart zou kunnen zetten. Door verzet van directeurenvereniging Verdiwel en de Vereniging Nederlandse Gemeenten kwamen De Smet en het NIZW in 2002 buiten spel te staan. ‘Hun Hordijk-benadering vond ik van minder kwaliteit dan de onze.’

Wmo

Het einde van het traditionele verzorgingshuis: Respect voor zelfstandigheid

Extramuralisering van verzorgingshuizen is het nieuwe credo van staatssecretaris Ross van VWS. In Nederland zijn verschillende initiatieven die goed draaien, zoals het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. Een nieuw concept waarbij respect voor zelfstandigheid voorop staat, of oude wijn in nieuwe zakken?
Wmo

Spreekuren op het Friese platteland: Comeback van de wijkzuster

De wijkzuster keert terug op het Friese platteland. Thuiszorg De Friese Wouden is een proef gestart met spreekuren door wijkzusters in de dorpen Hardegarijp en Gerkesklooster. De instelling hoopt zo de thuiszorg weer meer een gezicht te geven. Slaat de proef aan, dan komen er wijkzusters in meerdere plaatsen.
Wmo

Gretigheid en angst wisselen elkaar af rondom start WMO-pilots

Aan de vooravond van de WMO, waarvan de invoering medio 2006 op stapel staat, starten vanaf deze maand 26 pilots. Gemeenten exploreren de mogelijkheden van de nieuwe wet. Hoe worden de rollen verdeeld in Hoogeveen, Middelburg en vier Noord-Hollandse plattelandsgemeenten? ‘Door de WMO staan wethouders Welzijn niet meer te boek als softies.’
Wmo

SCP-onderzoeker Rick Kwekkeboom over vermaatschappelijking in de zorg: ‘Dat normatieve stoort me enorm’

Gebrek aan samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen zorgt nog steeds voor een moeizame vermaatschappelijking in de zorg. Nog vrijwel nergens bieden instellingen een integraal zorgaanbod. De WMO biedt kansen, vindt Rick Kwekkeboom, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau, ‘maar de nadruk ligt nu op concurrentie en op het “moeten”. Dat roept weerstand op.’
Wmo

Buurtkamer in Enschede haalt ouderen uit hun isolement: Een stimulans voor vitaliteit

Babbelen, kopje koffie en computerles. De buurtkamer in Enschede biedt 55-plussers de mogelijkheid weer mensen te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Het project moet mensen achter de geraniums weg halen. Dat zorgt voor een beter psychisch en lichamelijk welzijn van ouderen. ‘Die excursie naar de nieuwe bierbrouwerij, daar kan ik weer twee weken op leven.’

Ross stelt bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor wanbeleid: Afstraffen van onvermogen

De afrekencultuur bereikt de zorg. Voor de eerste keer stelt staatssecretaris Ross verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders in de zorgsector persoonlijk aansprakelijk voor financieel wanbeleid. De gedachte is om in de toekomst te voorkomen dat bestuurders ongestoord kunnen disfunctioneren, met hoge maatschappelijke kosten als gevolg. Is de spierballentaal op zijn plaats?
Wmo

Thuiszorg reïntegreert forensisch psychiatrische patiënten: Nazorg in een ellendig leven

Ze kampen met een psychiatrische stoornis, hebben een delict op hun naam staan en komen opeens weer in de samenleving terecht. In het noorden van het land helpt de forensisch psychiatrische thuiszorg om het recidivegevaar te verminderen. Een dag op pad met verpleegkundige Saskia Fremouw.