Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Vrijwilligers

Gemeenten keren zich tegen aankomende bezuinigingen: Snijden in heilige huisjes

Sinds de bekendmaking van forse kortingen op de gemeentefondsen zijn de gemeenten in rep en roer. Waarin kunnen ze nog snijden? Vooral middelgrote gemeenten luiden de noodklok. ‘Kleine gemeenten krijgen extra geld voor plattelandsbeleid. En de grote steden krijgen forse bedragen via het Grotestedenbeleid. Wij vallen tussen wal en schip.’
Wmo

Nadruk op uitbreiding van capaciteit in de ouderenzorg: Het antwoord op vergrijzing

Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. De zorg thuis moet daarom uitgebreid worden. Maar verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg krijgen geen geld meer voor zorgvernieuwing. Bovendien komt er een korting op de instellingsbudgetten van in totaal 70 miljoen in 2007. De thuiszorg wordt zwaar gestraft voor het wegwerken van de wachtlijsten in de afgelopen jaren: een bezuiniging van bij elkaar 11,5 procent.

Minderhedenbeleid: beperking instroom en strenge inburgering: De druk op integratie

Het kabinet kiest voor een hard integratiebeleid. Aspirant-nieuwkomers moeten al in eigen land een basistoets Nederlandse taal afleggen en hier een inburgeringsexamen doen. Het onderwijs in eigen taal en cultuur verdwijnt. Minister Verdonk onderzoekt de mogelijkheden van spreidingsbeleid. De instroom van nieuwkomers wordt zoveel mogelijk beperkt.
Wmo

‘Het gaat de overheid niet om de zorg, maar om het verkleinen van tekorten’: De waarde van zorg

Als verzekeringsmaatschappijen met veel autoschade worden geconfronteerd, gaat de premie omhoog. Daar gaat geen auto minder om rijden. Waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan over de zorgpremies, terwijl de gezondheid zo’n beetje als het hoogste goed beschouwen, vraagt Paul Bottelier zich af. ‘Het gaat de overheid niet in de eerste plaats om de zorg, maar om het wegwerken van tekorten.’

Miljoenennota 2004: benadrukken van eigen verantwoordelijkheid: De simpele filosofie achter delegeren

Veel onderwerpen in de begrotingen dateren al van de beleidsvoornemens van vorig jaar, zoals de stelselherziening in de zorg en de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de bijstand. De economische teruggang dwingt er toe hard in de plannen te snijden. Een visie op een nieuwe koers ontbreekt echter in de kabinetsplannen.
Vrijwilligers

Dorpsconciërges gaan een onzekere toekomst tegemoet: De gedaanten van een klussenhulp

Het begon als een project waarbij twee vliegen in één klap werden gevangen. De dorpsconciërge doet klussen die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Tegelijkertijd stel je daarvoor iemand aan in een gesubsidieerde baan. In de toekomst lijkt er geen geld meer te zijn voor de functie. Tenzij de gemeente de dorpsconciërge uit eigen middelen betaalt.

Adviseur Derk Pullen over de ontwikkeling van zorgboerderijen: ‘Volwaardig aanbod naast reguliere zorgaanbieder’

Na een periode van pionieren, breekt voor de zorgboerderijen een nieuwe fase aan. De combinaties van agrarisch werk en opvang van zorgcliënten zijn als paddestoelen uit de grond geschoten. Adviseur Derk Pullen: ‘Maar nu moeten de partijen de handen ineen slaan.’
Vrijwilligers

Service Bureau Ouderen, Hellevoetsluis: ‘Vrijwillig, niet vrijblijvend’

Het Service Bureau Ouderen in het Zeeuwse Hellevoetsluis is uit nood geboren. Halverwege de tachtiger jaren bleven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen. Voorzieningen die daarbij nodig waren bestonden in Hellevoetsluis nog niet. Er was geen gecoördineerd ouderenwerk, zoals dat in sommige omliggende gemeenten wel bestond. Een achttal mensen besloot zelf een vrijwilligersorganisatie te starten voor maaltijden aan huis en vervoer voor ouderen en gehandicapten.
Armoede en Schuldhulpverlening

De terugkeer van het particuliere initiatief: ‘Nieuwe methoden om te weven aan de samenleving’

Nog altijd begeven zich mensen buiten de gebaande paden van wet- en regelgeving en starten een eigen burgerinitiatief of kleinschalig samenlevingsproject. Wat is de kracht van particulier initiatief? Zorg + Welzijn sprak met Peter Voogt en Harry Broekman die inspirerende voorbeelden beschreven in de Grote Kleine-Kansenatlas.
Vrijwilligers

Samenwerkingsconcept biedt antwoord op vertrek van voorzieningen uit dorpen: Kulturhus is meer dan een dak delen

Onder één dak samenwerken aan de leefbaarheid. Dat gebeurt in het populaire, van oorsprong Zweedse, concept Kulturhus. Het lijkt een antwoord het terugtrekken van welzijnsvoorzieningen uit de dorpen. Na de provincie Overijssel gaan nu ook Gelderland en Utrecht volop aan de slag met deze ‘husen’. Organisaties op het gebied van educatie, cultuur, zorg en welzijn slaan de handen ineen.