Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Kwetsbare ouderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben’ (4 reacties)

Cliënten die zich het minst kunnen verweren, worden getroffen door de beperkte thuiszorgindicatie door gemeenten. Niet bij de klachtenmeldpunten, maar via de cliëntenraden komen misstanden door te krappe huishoudelijke zorg voor ouderen aan het licht. ‘Gemeenten moeten hun indicatiestelling aanpassen’, vindt de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.
'Kwetsbare ouderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben' (4 reacties)

Door Carolien Stam – Cliëntenraden door het hele land krijgen veel

signalen dat er problemen zijn met de huishoudelijke verzorging. Ouderen in een

kwetsbare situatie krijgen niet de zorg die ze nodig hebben, omdat ze door de

gemeente alleen voor huishoudelijke hulp zijn geïndiceerd.

Meldpunten

Maar juist deze groep trekt niet aan de bel bij de meldpunten, zegt de
href=”http://www.loc.nl/generalinfo.asp?lIntEntityId=906″ target=_blank

name=LOC>LOC, Landelijke Organisatie Cliëntenraden
. ‘Omdat ze niet mondig

genoeg zijn en in een afhankelijke positie zitten. Het is vaak de familie of een

vertegenwoordiger van gedupeerden die ons inlichten,’

aldus plaatsvervangend directeur Marthijn Laterveer.

Bandbreedte

Het is geen financiële kwestie, maar een indicatiekwestie. De gemeenten

hebben met de
target=_blank name=WMO>WMO
het totale budget voor huishoudelijke zorg

gekregen. De WMO kent echter geen extra indicering van de signaleringstaak van

de huishoudelijke hulp. Terwijl de
href=”http://www.minvws.nl/dossiers/awbz/default.asp” target=_blank

name=AWBZ>AWBZ
wel een “kop” – bandbreedte – op de indicatiestelling

daarvoor had. Dat geld is overigens wel naar de gemeenten meegegaan.

Geld over

Bovendien indiceren veel gemeenten te krap. Dus de gemeenten houden geld

over? ‘Dat zal aan het einde van het jaar wel het geval zijn’, zegt Marthijn

Laterveer van de LOC.

Veel ouderen krijgen te weinig zorg omdat ze niet zelf de regie kunnen

voeren over de thuishulp. Ziekte- of vakantievervanging van de huishoudelijke

hulp kan de oudere vaak niet zelf regelen. Bovendien heeft de huishoudelijke

hulp geen professioneel zicht op de thuissituatie van de cliënt.

Misstanden

Dus gaat er ook geen signaal naar de zorginstelling als het langzaam maar

zeker misgaat met de fysieke- of leefsituatie van de cliënt. Verwaarlozing

dreigt. De LOC stelt deze misstanden aan de orde in een
href=”www.loc.nl/upload/uploadedDocs/070464A%20gemeenteraad.doc”

name=”brief LOC”>brief aan de gemeenten
en aan de Tweede Kamer.

Controleren

‘De gemeenten moeten hun indicatiestelling aanpassen,’ vindt Mathijs

Laterveer van de LOC. ‘Uitgangspunt is in hoeverre een cliënt zelf de regie kan

voeren. Daaraan moet de inzet van personeel, dat over bepaalde kwaliteitseisen

moet voldoen, aangepast worden. De
name=IGZ>Inspectie voor de Gezondheidszorg
moet controleren of de kwaliteit

van de zorg goed is.’

Zorghandleiding

Wil de IGZ dat doen, is een kader nodig van kwaliteitseisen waaraan de

huishoudelijke zorg moet voldoen. Over een dergelijke ‘Zorghandleiding’ is de

LOC in gesprek met de
name=VNG>Vereniging Nederlandse Gemeenten
, brancheorganisatie
href=”http://www.arcares.nl/./home/home.do” target=_blank name=Actiz>Actiz
,

beroepsvereniging
name=Sting>Sting
en het
name=”ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”>ministerie van VWS
. Laterveer: ‘De bedoeling is dat dit

kwaliteitskader voor huishoudelijke hulp in de loop van dit jaar rond komt,

zodat het vanaf 2008 in kan gaan.’

Lees ook:
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=69709″

target=_blank name=”huishoudelijke hulp”>Meldpunt voor klachten

huishoudelijke verzorging
(Zorg + Welzijn Website, 4 januari 2007),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=77349″

target=_blank name=”huishoudelijke hulp”> € 20 miljoen moet thuiszorgwerkers in

de zorg houden
(Zorg + Welzijn Website, 13 april 2007)
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5636&tsge_portlet_zw_searchitemId=82765″

target=_blank name=”huishoudelijke hulp”>WMO mogelijk fataal voor Thuiszorg

Rotterdam
(Zorg + Welzijn Magazine, 6 juni 2007)
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=73521″

target=_blank name=”huishoudelijke hulp”>Klachtenregen huishoudelijke hulp na

invoering WMO valt mee
(Zorg + Welzijn Website,15 maart 2007),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=77831″

target=_blank name=”huishoudelijke hulp”>Bussemaker wil opheldering over minder

thuiszorguren
(Zorg + Welzijn Website, 19 april 2007)
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=72037″

target=_blank name=”huishoudelijke hulp”>Nog weinig klachten over WMO tot nu

toe
(Zorg + Welzijn Website, 19

februari 2007)

Lees ook de
href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>gratis

Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich


href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>hier

aanmelden
.
href=”http://vedm.net/click2?l=kPiM3&m=2p7l&s=YKpyQ3″ target=_blank

name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste

editie
.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href=”mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl”>zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Reactie 1. Naar thuishulpen wordt niet geluisterd

Bij deze wil ik even reageren op wat jullie schrijven over dat de hulp van

de thuiszorg niet professioneel kan reageren op hoeveel uren de cliënt

nodig heeft. Dat klopt dus echt niet, want naar ons wordt niet geluisterd.

Omdat wij huishoudelijk werk doen denken ze kennelijk dat we niet geschoold zijn

en er niet goed over kunnen oordelen. Dat kunnen we dus echt wel. Wij kunnen

heel goed inschatten hoeveel uren de cliënten nodig hebben, maar als er niet

geluisterd wordt door de gemeente dan staan wij met de rug tegen de muur. Ik

vind het grof schandalig dat het zo geformuleerd wordt en er moet op

zijn minst een rectificatie komen. Wij worden gewoon genegeerd en er

wordt niet naar ons geluisterd. Dit wil ik even kwijt. Hartelijke

groetjes van de thuishulp Gerrie Verstegen

Reactie 2. Klaagmoe

Ten eerste de hulpvragers worden klaagmoe, de meest gehoorde klacht is ze

doen er toch niets mee je kunt klagen wat je wilt. Het wordt genoteerd of

we nemen het mee, dat is wat je hoort.

Verder zijn er gemeenten die de taken van

huishoudelijke hulp uithollen. Ze mogen enkel licht huishoudelijk werk doen, dus

geen straatje voor de deur aanvegen, geen kasten bovenop afstoffen kortom enkel

licht werk het zwaardere werk moet door de familie of mantelzorger worden

gedaan.Ze mogen niet mee als begeleiding naar het ziekenhuis bij medische

controle. Ze mogen niet mee als hulp bij het boodschappen halen. Dat moet de

familie of mantelzorger maar doen. Heb je die niet, nou jammer dan, je ziet

maar. W.de Jonghulpvrager

Reactie 3. Inzet alfahulp blijft verantwoordelijkheid

thuiszorg
Hierbij wil ik toch even reageren op de stellingen die er

staan in het artikel als zouden wij als gemeenten niet juist indiceren. In veel

gemeenten is het zo dat er niet afgeweken wordt van de indicatienormen die er

voor de invoering van de WMO van toepassing waren.

Als er voor die tijd onderlinge afspraken waren tussen de zorgverzekeraars

en de thuiszorgorganisaties over de verdeling tussen HbH1 en HbH2 dan werd dit

vaak niet gestaafd door een indicatie. Deze gaf alleen aan dat er HbH nodig was

en de thuiszorgorganisatie bepaalde dan zelf 1 of 2 op basis van de

afspraken.In het kader van HbH1 hoeft de zorgvrager ook helemaal zelf niet

de werkgeversrol in te vullen als de gemeenten ervoor gekozen hebben om

alfahulpen niet op te nemen in de verstrekking. Dat thuiszorgorganisaties die

dan toch in willen zetten is hun eigen verantwoordelijkheid, maar de zorgvrager

mag daar niet de dupe van worden. John van Halwethouder

gemeente Rucphen

Reactie 4. En weer wordt er afgegeven op de zorg.

En weer wordt er afgegeven op de zorg: er wordt te weinig zorg geven aan

onze ouderen, de zorg zou niet goed zijn, de huishoudelijke zorgverlener heeft

geen goed zicht op de thuissituatie van de ouderen, bij ziekte en vakantie kan

de ouderen zelf geen vervanging regelen, enz enz. Er zit ook een andere kant

aan: ouderen willen steeds meer, zijn steeds veeleisender. Heel goed, men

betaalt er ten slotte ook voor. Echter, het schiet soms wel erg ver door, men

zal ook met een aantal uren per week hulp blij moeten zijn. Want waar zijn de

mensen die de huishoudelijke zorg moeten gaan verlenen?

Wij willen wel meer zorg gaan leveren, maar als je geen mensen kunt krijgen

en er reageert niemand op advertenties, dan houdt het ergens wel op. Zeker met

de vakantietijd in het vooruitzicht, men schreeuwt om personeel. En wat dacht je

van de instellingen zelf, de roep om zorg (in welke vorm dan ook) wordt steeds

groter, de vraag naar personeel ook. Als er niet snel iets gebeurt zijn er nog

veel meer mensen verstoken van elke vorm van zorg dan ook, dat geldt voor de

huishoudelijke verzorging maar ook in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat

houdt wel in dat als een oudere normaal 6 uren in de week huishoudelijke

verzorging nodig heeft (en ook krijgt) hij/zij het ook wel met wat minder moeten

doen en een aantal uren geven aan ouderen die helemaal niets hebben.

Kijk, je kunt wel zoveel gaan eisen van deze medewerkers, het houdt ergens

wel op. Hoe hou je de mensen aan het werk binnen de zorgsector? Zelf ben ik

werkzaam binnen een woonzorgcentrum, in de nachtdienst, overdag zou ik het niet

uithouden en snel een andere baan gaan zoeken buiten de zorgsector. De werkdruk

is enorm en dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Terwijl de

vergrijzing doorgaat, minder mensen binnen de beroepsbevolking passen en de zorg

toenee.

De zorg, het is een prachtig vak, mits je de tijd, mogelijkheden en het

geld hebt om ook dit vak goed uit te kunnen oefenen. Door allerlei reglementen

vanuit Den Haag, certificering, mager salaris (voor de medewerkers op de

werkvloer), hoge tot soms zeer hoge werkdruk en stress, maakt het er allemaal

niet gelukkiger op. Vanachter een bureau is het allemaal prachtig te bedenken,

maar in de praktijk blijkt dat er soms niks van terecht komt, erger nog: alle

administratieve rompslomp kost nog veel méér tijd (en geld).

Nee, ouderen, als u hulp hebt, wees er zuinig op, de mensen die bij u de

boel komen schoon houden en u verzorgen: zij doen het met liefde en een beetje

waardering zou echt op zijn plaats zijn, zij verdienen het echt!!!

Sorry, dit moest even mijn van mijn hart, Jeannette

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.